หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายจีรศักดิ์ แชงขุนทด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นายพีรฉัตร อั่วกลาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวทิฆัมพร เกิดอารมย์สุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นายจีรศักดิ์ แชงขุนทด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,407,142 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,204,799 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,120,779 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,597,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,425,181 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,306,408 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,221,303 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,120,391 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,035,321 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,991,720 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,839,229 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,809,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,768,348 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,724,134 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิค ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
โดย : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
โดย : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
โดย : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
โดย : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
โดย : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูเกียรติยศสาขาศิลปะ 2547
โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลครูผู้ผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยประจำปี 2560
โดย : นายลัญจกร ใจตรง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน ประหยัด
โดย : นางณัฐฏนันท์ ชัยสิทธิ์
ร.ร.วัดพิพิธประสาทสุนทร    จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลครูดีในดวงใจ ปี2554
โดย : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน
โดย : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
หัวหน้าเวรประจำวันพุธ ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน
โดย : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557
โดย : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลครูยอดนักออม ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM Education and active leaning
โดย : คุณครูสุกัญญา โสมวิลัย
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมหลักสูตร การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
โดย : คุณครูสุกัญญา โสมวิลัย
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูดีศรีเอกชน 15 กุมภาพันธ์ 2557
โดย : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัล ครูดีศรีเอกชน
โดย : คุณครูวีรยุทธ นวลละออง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th