หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,190 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,853 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,634 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,452,013 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,438 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,915 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,723 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,732 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,079 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,905 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,865 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,862 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,748 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,465 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,976 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
บทสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้ากากอนามัย (A Surgical Mask) โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – Based Learning) ของครูยุคดิจิทัล
โดย : ดร. เอกราช รักเมือง
ร.ร.เคียนซาพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลผลงานนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเยี่ยม(Best Practice) ในการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย : นางสาวเบญจพร มีวาสนา
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลผลงานนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น(Best Practice) ในการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย : นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลผลงานนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น(Best Practice) ในการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย : นางสาวโสรญา โลดทนงค์
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลผลงานนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดี (Best Practice) ในการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย : นางสาวอภิชา นิรามัย
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นายฐิติภัทร์ เติมเกาะ
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐ
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวอภิชา นิรามัย
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวเบญจพร มีวาสนา
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวณัฐวดี มาลัย
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
นวัตกรรม เกมทายคำตอบลิมิตของลำดับด้วยโปรแกรม Microsoft powerpoint
โดย : นางสาวจิตรลดา อุ่นประเดิม
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
e portfolio
โดย : นางสาวอรพรรณ งิ้วงาม
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
ประภทข้อมูล
โดย : นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานันท์
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
การบวกและลบจำนวนนับไม่เกิน1000
โดย : นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานันท์
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
การบวกสองจำนวนมีการตั้งบวก
โดย : นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานันท์
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ความจริง ข้อเท็จจริง
โดย : นางสาวสุดารัตน์ เหล็งนุ้ย
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวมนัสชนก บาลดี
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
คำไทยทั้ง7
โดย : นางสาวมนัสชนก บาลดี
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ความหมายความสำคัญของประวัติศาสตร์
โดย : นางสาวมนัสชนก บาลดี
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th