หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,981 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,219 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,825 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,057 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,900 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,603 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,498 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,533 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,521 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,265 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,624,015 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,729 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,351 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,816 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,735 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C๔T – ๘)
โดย : จุฑาวัชร คงเมือง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เรื่องเล่าของครูปาณิสรา ในการนำหลักปรัชญาฯ นำพาสู่ชีวิตพอเพียงและมีความสุข
โดย : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ร.ร.ปราสาทเบงวิทยา    จ.สุรินทร์
แบบทดสอบ ม.5/1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบทดสอบทบทวน O-NET ม.6/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบทดสอบ ม.4/2 กัมมันตรังสี
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
วิเคราะห์ผู้เรียน ม.4/2
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
สื่อ นวัตกรรม
โดย : นางประยูร ก๋าเครือคำ
ร.ร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม    จ.ตาก
แบบทดสอบ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ม.4 ชุดที่ 1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
วิเคราะห์ผู้เรียน ม.4/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom
โดย : นายสุทัศน์ ยาทอง
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
รางวัลผู้อำนวยการลูกเสือดีเด่น
โดย : นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
วิเคราะห์ผู้เรียน ม.5/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
วิเคราะห์ผู้เรียน ม.6/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ KWL ร่วมกับแบบฝึก
โดย : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
โดย : นางสาวจุฑามาศ เฮงประเสริฐ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
เรื่องทิศ
โดย : นายธเนศ พุ่มเพ็ชร
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
Certificate แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษ_
โดย : จุฑาวัชร คงเมือง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)
โดย : จุฑาวัชร คงเมือง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมสถานศึกษา 10 โครงการ 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอใช้เงินสะสม64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th