หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,703 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,291 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,184 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,826 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,842 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,090 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,394 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,302 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,650 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,821,016 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,479 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,807 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,504 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,987 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,197 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
Id-pan
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 4
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 3
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 2
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
วิจัยเซปักตะกร้อ การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 2558
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
วิจัยวอลเลย์บอล การเล่นลูกสองมือบน
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนคำพ่อสอน
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
web site สื่อการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย : นางณรินทร น้อยพิทักษ์
ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    จ.สมุทรสาคร
ปี 2563 : รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ระดับเหรียญทอง ประเภท การบริหารจัดการชั้นระเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาวิชาการ
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2562 : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2561 : รับรางวัล "คุรุสดุดี" จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2559 : เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) งานมัธยมศึกษาวิชาการ
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2559 : กิจกรรมเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการทดสอบทั้ง 3 วิชาคือ1.Key Application 2.Living Online 3.Computing Fundamentals เกียรติบัตร IC3 เป็นการอบรมและทดสอบระดับโลก ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับครูผู้สอนด้าน ICT
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2556 : เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ตามโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2556 ผ่านการประเมิน ว.13/2556 เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณ์เชิงประจักษ์
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2556 รับรางวัลผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555 : รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555 : รับรางวัล "ครูสอนดี"
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555 : รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" สาขาคอมพิวเตอร์ จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555: รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th