หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,329 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,633 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,154 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,907 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,649 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,429 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,182 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,524 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,188 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
โดย : นางพิมพ์ใจ บัวพูล ชั้นอนุบาล 2/5
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
โดย : นางปนัดดา ปัสเสนะ ครูประจำชั้น ป.4/6
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
โดย : นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน (ครูพิเศษ)
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561
โดย : นางสาววริศรา อรุณกิตติพร ชั้นอนุบาล 3/4
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
ครูดีในดวงใจ
โดย : นางสาววริศรา อรุณกิตติพร ชั้นอนุบาล 3/4
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
ครูผู้สอนดีเด่น ปฐมวัย
โดย : นางลัดดา จันทร์ฉาย ชั้นอนุบาล 3/2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาวจีรนันท์ สัมมา
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีศรีตราด” ประจำปี 2561
โดย : นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โดย : ดร.ประพจน์ แย้มทิม
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร

โดย : นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
ร.ร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร

โดย : นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ
ร.ร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2562
โดย : นายสุพจน์ เกษสุภะ
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ครูผู้สอนได้รับรางวับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการทำสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายสุพจน์ เกษสุภะ
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ครูผู้สอนได้รับรางวับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ครูผู้สอนได้รับรางวับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดและเเครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายขจร บุญช่วย
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 (ได้รับต่อเนื่อง)
โดย : นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ครูดีศรีบ้านบึง (16 ม.ค. 2560)
โดย : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (10 มี.ค. 2562)
โดย : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นายสุริยา โนนเสนา
โดย : นายสุริยา โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
นายสุริยา โนนเสนา
โดย : นายสุริยา โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/243 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th