หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,256 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,094 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,445 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,624 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,211 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,524 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,573 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,357 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,745 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,560,059 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,251 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,345,050 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,106 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,910 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,590 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลครูดีศรีบัวเชด ในงานวันครู พ.ศ.2560
โดย : นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขัน math project work ในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โซน D พ.ศ.2563
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขัน science project work ในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โซน D พ.ศ.2563
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
“S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความอย่างมีคุณภาพ”
โดย : นางสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.4 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นกับการบูรณการชีวิตจริง ด้วยศาสตร์การเรียนรู้
โดย : นางสาวจิตรลดา อุ่นประเดิม
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูดีศรีบัวเชด ในงานวันครู พ.ศ.2560
โดย : คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ปลอด ๐, ร, มส, มผ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง”
โดย : นางจิตรา รัตนบุรี
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร "หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓" Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T-๖) วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ สำนักงาน กพ. (๒๑/๐๔/๒๕๖๓)
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ "หลักสูตรกรรมการคุมสอบ" สทศ. (๕/๐๔/๒๕๖๓)
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" (๘/๐๙/๒๕๖๒)
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่านระบบ E-learning (๕/๐๙/๒๕๖๒)
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (๙/๑๖/๒๕๖๒)
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเครือข่ายคุณภาการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
Best Practice การใช้สื่อการสอนออนไลน์ (เกมส์) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Past Simple Tense
โดย : สุกัญญา ทองเพิ่ม
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th