หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,177 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,837 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,606 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,997 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,399 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,905 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,685 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,716 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,061 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,889 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,858 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,835 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,738 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,460 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,956 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัล "ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวธนาภรณ์ พุฒโสม
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวกชกร สันนิบาตราศรี
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2564 โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ.2560
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลผลการดำเนินงานระดับดีเด่น โครงการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2558 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อนวัตกรรม โครงการครูดีวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำเขตตรวจราชการที่ 4
โดย : นางสาวภูสุดา ภู่เงิน
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โครงการครูดีวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม"
โดย : นางสาวภูสุดา ภู่เงิน
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวภูสุดา ภู่เงิน
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลผลงานนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีมาก(Best Practice) ในการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย : นางสาวภูสุดา ภู่เงิน
ร.ร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)    จ.เพชรบุรี
ผลการประกวดวิดีทัศน์การพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวสุจิตรา ภู่สวัสดิ์
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
อบรมพัฒนาตนเอง
โดย : นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ร.ร.วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)    จ.นนทบุรี
อบรมพัฒนาตนเอง
โดย : นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ร.ร.วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)    จ.นนทบุรี
การพัฒนาหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลด้วยเพาเวอร์พอยต์
โดย : นายณัชพล กาฬภักดี
ร.ร.บ่อกรุวิทยา    จ.สุพรรณบุรี
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
โดย : นายณัชพล กาฬภักดี
ร.ร.บ่อกรุวิทยา    จ.สุพรรณบุรี
ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
โดย : นายณัชพล กาฬภักดี
ร.ร.บ่อกรุวิทยา    จ.สุพรรณบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th