หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
นายประภาส จันทร์เอิบ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สุมเส้าวิทยา    จ.อุดรธานี
น.ส.อภิชญา พูนเปรี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ปิยมน สุนทรวีระ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.กนกสิริ หนูปัทยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,888,112 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,878,086 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,425,248 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,882,345 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,620,145 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,241,315 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,234,626 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,124,469 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,116,450 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,855,005 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,746,008 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,711,095 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,075 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,661,162 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2552 ในการนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ผลงาน งานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 5 โดยสพท.นศ. 2ทางวิชาการ
โดย : นางลมัย รัตนมณี
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549 เนื่องในวันวิชาการนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย : นางลมัย รัตนมณี
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546
โดย : นางลมัย รัตนมณี
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูแกนนำปฏิรูปการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545
โดย : นางลมัย รัตนมณี
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้ฝึกซ้อมรายการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
โดย : นายนฤดล เมฆี
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
รางวัล ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย (O-Net) ปี 2561
โดย : นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลวุติบัตร ครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย (O-Net) ปี 2559
โดย : นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูดีเด่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ ปี 2559
โดย : นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย : นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2561 : รับรางวัล "คุรุสดุดี" จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2559 : เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) งานมัธยมศึกษาวิชาการ
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2559 : กิจกรรมเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการทดสอบทั้ง 3 วิชาคือ1.Key Application 2.Living Online 3.Computing Fundamentals เกียรติบัตร IC3 เป็นการอบรมและทดสอบระดับโลก ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับครูผู้สอนด้าน ICT
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2556 : เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ตามโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2556 ผ่านการประเมิน ว.13/2556 เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณ์เชิงประจักษ์
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2556 รับรางวัลผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555 : รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555 : รับรางวัล "ครูสอนดี"
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555 : รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" สาขาคอมพิวเตอร์ จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2555: รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/289 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th