หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,832 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,210 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,402 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,205 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,257 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,706 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,269 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,190 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,145 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,567 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,179 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,748 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,262 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นายไพศาล พุฒพันธ์
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ สพม.28
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ สพม.28
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาการภาพยนต์สั้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ สพม.28
โดย : นายชนะพล เนตรแก้ว
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาการภาพยนต์สั้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ สพม.28
โดย : นายยศพันธ์ สุขกาย
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โครงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ปี2563
โดย : นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลการเรียนรายวิชาเคมี รหัสวิชา ว33221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลการเรียนรายวิชาเคมี รหัสวิชา ว31221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลการเรียนรายวิชาเคมี รหัสวิชา ว32221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
การพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยี
โดย : นายเอนก อันพาพรม
ร.ร.สามชัย    จ.กาฬสินธุ์
แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาระบบปฏิบัติการ
โดย : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา1 ส33201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรอาเซียน (ASEAN curiculum Sourcebook)
โดย : นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
Best of the Best S-S-S-S 2019
โดย : นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่่จินดา
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
ฺBest of the Best S-S-S-S 2019
โดย : ว่าที่ร้อยตรี วิสุทธิ์ ดิษโสภา
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
จำแนกประเภทวัสดุ
โดย : นายอำนวย ใดจิ๋ว
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th