หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,058 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,230 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,053 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,790 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,028 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,051 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,317 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,343,984 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,352 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,914 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,388 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,868 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,894 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,507 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการทบทวนมติ ก.ค.ศ.
โดย : นางอรทัย จินดาประสาน
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
โดย : นางฉัตรกมล ศิริคช
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
หน่วยที่1 สุขสันต์วันเปิดเรียน สายชั้น อนุบาล ๒
โดย : นางสาววีราภรณ์ บุญมา
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
โดย : นางสาวจริยา หมื่นพรม
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
OUR TRANSPORT
โดย : นางสาวนิชาพัฒน์ เสนคะ
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสั้นภักดี เรื่องเพศศึกษา
โดย : นายสิทธิชัย ดวงพลอย
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
บทเรียนออนไลน์ เรื่องพระรัตนตรัย
โดย : นายเสฏฐวุฒิ ลาดนอก
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
รุปเลขาคณิตศาสตร์ สองมิติ
โดย : นางธิราพร ใจน้อม
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
การบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
โดย : นางสาวรัชนีกร พุ่มแก้ว
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
กฎหมายจราจรและทะเบียนราษฎร
โดย : นางอธิฐาน ลาดนอก
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดสิ่งดีที่เมืองหลวง การปกครองที่ดี
โดย : นายพินิจพงษ์ สีเล
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
First day at school
โดย : นางสาววิชชุดา ไพฑูรย์
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5-6
โดย : นางสาวสุปรียา สมสอน
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
แบบฝึกการบวกสามจำนวน ระดับชั้น ป.4
โดย : นางชญานุช พิมสุด
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ลักษณะหน้าที่และวิธีการดูแล อวัยวะภายใน ชั้น ป.2 (สมอง หัวใจ ตับ)
โดย : นางสาววรางคณา ภาสองชั้น
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องคณิตคิดสนุก เรื่องนักทายใจ
โดย : นางสาวตีรณา พลอยสวัสดิ์ไชย
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
บทเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคำคล้องจอง ชั้นป.2
โดย : นางสาวสุพรรณี นารถภักดี
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ประเพณีไทย วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายจักรพงษ์ พิทักษ์สืบสกุล
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนน 100% ปีการศึกษา 2563
โดย : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ผ่านการวัดผลประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy ด้วยคะแนน 90% โดย สพม.42 ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/368 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th