หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,161 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,825 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,556 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,964 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,353 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,838 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,657 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,703 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,041 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,876 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,827 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,806 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,720 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,454 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,933 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการปฎิบัติงาน อนุบาล 3
โดย : นางสาวธันยา สังข์ทอง
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practie) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : คุณครูจิรวัฒน์ ครองยุติ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย หนังสือภาษาพาที บทที่ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
โดย : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผุ้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ.
โดย : ครูชุลีกร มณีโชติ
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
วิทยาการคำนวณ- Scratch ป.4-6
โดย : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ร.ร.ราชานุบาล    จ.น่าน
รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทนวัตกรรม “สุดปัง” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 ปี 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย : นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 ปี 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย : นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 รหัสวิชา ว30272
โดย : นายแสงทอง แจ้งอุบล
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
โดย : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
โดย : นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ทะเบียนการอบรม
โดย : นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
ร.ร.บ้านอรุโณทัย    จ.สุราษฎร์ธานี
เกมออนไลน์ สุจริตนวัตกรรม บูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal
โดย : นายสันติ ประภาสัย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ สาขาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2561 ระดับประเทศ
โดย : นางบัวเครือ ออมชมภู
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับประเทศ
โดย : นางบัวเครือ ออมชมภู
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย : นางบัวเครือ ออมชมภู
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560
โดย : นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นายปฐวี รัตน์ทอง
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล "ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดย : นางสาวศุภลักษณ์ มัยวงค์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th