หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,904 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,195 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,710 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,959 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,754 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,525 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,447 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,490 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,666 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,143 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,288 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,705 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,961 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,345 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,669 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การศึกษาสภาวะเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล A study of the risk conditions of coronavirus 2019 using data mining techniques [เผยแพร่ผลงานวิชาการ invene4 2021]
โดย : นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ แบบบูรณาการร่วมกับการใช้บทเรียนการ์ตูนอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจนท์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดย : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยชุดการสอน
โดย : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E+ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โดย : นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รายงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
โดย : ครูราตรี ดวงมุสิก
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
โดย : ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
โดย : ครูภาณุมาศ สืบสาย
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
โดย : ครูวรรณี แสนเสนา
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
การบริหารโรงเรียน โดย ใช้ BP MODEL
โดย : ดร. ภูมิภัทร มาลี
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
Phoenix Academy ผ่านการทดสอบภาษาอัฃกฤษ ระดับ B1
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
พัฒนาการเรียนการสอน ผล O-NET จากที่ 32 เป็นอันดับที่ 17 ของ อบจ.นนทบุรี ร.ร.สุเหร่าลากค้อน ปี 2560
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
ชนะเลิศ อันดับ 1 ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบลีลา ระดับประเทศ ณ อิมแพ็กเมืองทองธานี รองผอ.นนทบุรีวิทยาลัย ปี 2558
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
ชนะเลิศขบวนพาเหรด อันดับ 1 ระดับโรงเรียนมัธยม จังหวัดนนทบุรี รองผอ. นนทบุรีวิทยาลัย ปี 2557
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
สอบผ่าน จุฬาลงกรณ์ อบจ.นนทบุรี ปี 2554 ศึกษาดูงาน ณ เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น รางวัลเหรีญทองระดับภาคกลาง 19 มิ.ย. 2555
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดับเหรียญทอง วันครู 16 ม.ค.2548 อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th