หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,670 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,262 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,112 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,757 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,762 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,077 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,312 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,286 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,464 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,820,897 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,390 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,790 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,379 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,960 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,164 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
๕. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(EPUB3)
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ณ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ณ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม รวมพลังสร้างสรรค์คนดี ณ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
ใบประกาศณียบัตร สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก จากเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน “การประกวดสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ” กรุงเทพมหานคร
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลรางวัล การประกวดหนังสือเพิ่มเติมส่งเสริมการอ่าน ระดับครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน “ครูดีเด่น” กรุงเทพมหานคร
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รับรางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนท้องถิ่นสุโขทัย ปี 2564
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
โดย : นายสุริยา โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
โดย : นายสุริยา โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
โดย : นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
โดย : นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
โดย : นางสิริวรรณ มณีโชติ
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
โดย : นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
อาหารหลัก 5 หมู่
โดย : นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th