หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,225 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,076 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,318 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,566 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,176 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,450 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,539 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,300 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,719 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,559,973 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,237 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,344,974 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,073 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,865 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,555 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายศรายุทธ สุทธิศักดิ์
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางกรวรรณ ก้อนเงิน
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากข่าว
โดย : พรรณทิพา สายกระสุน
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
โดย : พรรณทิพา สายกระสุน
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
แบบฝึกการเขียนสะกดคำในภาษาไทย
โดย : พรรณทิพา สายกระสุน
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ
โดย : พรรณทิพา สายกระสุน
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) พิชิต O – NET ด้วย WANGHIN MODEL
โดย : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ร.ร.วังหินวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
ชุดการสอนเรื่อง ขนานนามเมืองสี่มหาราช
โดย : นางสาวนภัสวรรณ คะอังกุ
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นวัตกรรมเกมจำนวนเต็มตะลุยอวกาศ
โดย : นายจีระศักดิ์ ปาละกุล
ร.ร.ท้องเนียนคณาภิบาล    จ.นครศรีธรรมราช
นวัตกรรมเกมจำนวนเต็มเก็บผลไม้
โดย : นายจีระศักดิ์ ปาละกุล
ร.ร.ท้องเนียนคณาภิบาล    จ.นครศรีธรรมราช
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวพรรณมณี วังคีรี
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายพรเทพ พิมทอง
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายอรรถวิท อุตม์อ่าง
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายสุรณโชค ทองบุ
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายสมบูญ มูลณี
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายทรงศิลป์ เรียวไธสง
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางมนฤดี โอเดลโล
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายณรงค์ แก้วมา
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th