หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,854 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,175 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,659 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,913 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,659 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,465 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,407 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,438 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,087 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,622,938 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,687 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,754 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,315 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,642 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
โดย : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ร.ร.วังหินวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
PWS MODEL โรงเรียนพยุ์วิทยา
โดย : นายลือชัย พิเลิศ
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รายงานนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL)
โดย : ดร. เอกราช รักเมือง
ร.ร.เคียนซาพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
รายงานผลการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reported Speech โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โดย : ดร. เอกราช รักเมือง
ร.ร.เคียนซาพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลครูดีศรีระยอง ประจำปี 2563 ประเภทครู
โดย : นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา
โดย : นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
ร.ร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม    จ.ตาก
รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
โดย : นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความการวิเคราะห์และวิจารณ์ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R
โดย : นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่9 A Party ป.5
โดย : นายวิษณุ พันพิลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่8 Trees and Plants ป.5
โดย : นายวิษณุ พันพิลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่7 Go and Get in Touch ป.5
โดย : นายวิษณุ พันพิลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่6 My Beloved Country ป.5
โดย : นายวิษณุ พันพิลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่5 Where Animals Live ป.5
โดย : นายวิษณุ พันพิลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่4 All Year Long ป.5
โดย : นายวิษณุ พันพิลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่3 My friends ป.5
โดย : นายวิษณุ พันพิลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
โครงงานคุณธรรม "ความสุขหาได้ ในห้องของเรา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Good Practices) "หนังสือทำมือ สื่อพาเพลิน" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good Practices) "หนังสือทำมือ สื่อสร้างสรรค์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
แบบประเมินความพึงพอใจ
โดย : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ร.ร.ราชานุบาล    จ.น่าน
การจำแนกประเภทผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง Diabetes classification Using data mining techniques : a case study of Somdej Phra Yupparat Ban Dung Hospital [วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ The Jour
โดย : นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th