หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,151 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,812 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,526 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,949 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,325 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,808 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,626 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,696 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,027 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,872 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,822 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,786 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,712 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,449 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,918 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
โดย : นายวิทยา ศิริดำรง
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : นายวิทยา ศิริดำรง
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายวิทยา ศิริดำรง
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โดย : นายวิทยา ศิริดำรง
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
โดย : นางนภาลัย บุรีวัฒน์
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
ครูสอนดี (SMART TEACHER) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โดย : นางนภาลัย บุรีวัฒน์
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
โดย : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ร.ร.กุศลวิทยา    จ.สมุทรสาคร
รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รายงานผลการปฏิบัติงาน 64 (3) ชั้นเตรียมอนุบาล
โดย : นางอนงค์ หลอดทอง
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการปฏิบัติงาน 64 (2) ชั้นเตรียมอนุบาล
โดย : นางอนงค์ หลอดทอง
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 64 (1) ชั้นเตรียมอนุบาล
โดย : นางอนงค์ หลอดทอง
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสหวิทยาเขต 7 การประกวด คลิป TiKToK
โดย : นายศุภชัย ผูกเกษร
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
รางวัลระดับเหรียญทอง ผู้ฝึกซ้อมการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยนักเรียน ม.ปลาย
โดย : นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกลอนในหัวข้อ
โดย : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) ของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
โดย : นายพิชิต ลิอินทร์
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการคิด และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
โดย : นายพิชิต ลิอินทร์
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
PLC การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ป.4-6
โดย : นายพิชิต ลิอินทร์
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค : 5Es Instructional Model เรื่อง แบบจำลองระบบย่อยอาหาร
โดย : นายพิชิต ลิอินทร์
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
รายงานผลการปฎิบัติงาน อนุบาล 1
โดย : นางสาวพรทิพย์ สานไธสง
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการปฏิบัติงาน อนุบาล 2
โดย : นางสมจิตร ลังเงิ่นเฮ้าเซิ่น
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th