หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
นายประภาส จันทร์เอิบ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สุมเส้าวิทยา    จ.อุดรธานี
น.ส.อภิชญา พูนเปรี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ปิยมน สุนทรวีระ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.กนกสิริ หนูปัทยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,888,125 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,878,377 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,425,273 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,882,363 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,620,157 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,241,326 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,234,631 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,124,487 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,116,484 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,855,014 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,746,018 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,711,103 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,075 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,661,172 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ปีการศึกษา2559
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ปีการศึกษา2559
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ปีการศึกษา2559
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวขิ่ม 7 หย่อง ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ปีการศึกษา2559
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
โดย : นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
โดย : นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นคณะทำงานการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้ภาษา
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
เข้ารับการอบรมพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอบรมและแนะนำ Coaching สำหรับการขยายผลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยน
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วิทยากรอิสลาม
โดย : นายสุนตอนอาบีดีน คุณอาจ
ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิ    จ.พัทลุง
รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2562
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
โล่รางวัลเกียรติยศ จากพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา องค์กรดีเด่น (Best Practice)
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
เป็นผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
เป็นผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ระดับชาติ
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น”โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระดับดีเด่น ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ “คุรุคุณธรรม” (เข็มทอง) ประจำปี 2559
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ได้เลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการพิเศษ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : นางสาววรรณวิสา สิงห์คำ
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/289 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th