หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,307 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,993 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,806 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,381 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,440 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,072 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,077 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,935 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,944 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,029 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,844 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,965 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,508 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน
โดย : นายธรรมนูญ แสงมณี
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
ฟุตซอล
โดย : นายยุทธภูมิ บุญรวม
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง สเปรย์ขจัดสิ่งสกปรกจากกรดธรรมชาติ
โดย : อรวรรณ อาคม
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
รายงานผลการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายธรรมนูญ แสงมณี
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
มินิวอลเล่บอล
โดย : รุ่งเรือง สว่าง
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
โครงการฝึกอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
โดย : นางสาววัชราภรณ์ ทองน้อย
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนานาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดย : นางจุฬาลักษณ์ อาคม
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
ลูกทุ่งld
โดย : นายกิตติทร ศรีระโส
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
มอบรางวัลครูผู้เขียนโครงการส่งเป็นคนแรก
โดย : นายกมลพงษ์ ทองดีนอก
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
บรรยายการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : นายกมลพงษ์ ทองดีนอก
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
การอบรมการเขียนโครงการ
โดย : นายกมลพงษ์ ทองดีนอก
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการจัดซื้อตู้ล็อดเกอร์ ๔ ชั้น
โดย : นางอุไรรัตน์ นุริตานนท์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการละเล่นพื้นบ้านไทย
โดย : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น

โดย : นางอุไรรัตน์ นุริตานนท์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โดย : นางศศิธร เขื่อนแก้ว
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการ English Camp
โดย : นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น

โดย : นายพินิจ โคตรงาม
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น

โดย : นางแก้วตา โคตรงาม
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการรักษ์ไทย2563
โดย : นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษา ของครูและ บุคลากรทางการศึกษา
โดย : นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒน์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/256 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th