หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,807 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,689 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,719 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,143 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,431 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,048 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,709 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,974 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,767 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,233 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,532 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,402 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,956 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย : นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรเรื่องการอบรมหลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินพัสดุ
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรทดสอบวัดความรู้เรื่อวสถานศึกษาพอเพียง
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรทดสอบวัดความรู้ด้านภาาษาไทย
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรทดสอบความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรทดสอบความรู้เรื่องดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรการทดสอบความรู้สาระภูมิศาสตร์ประเทศไทย
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สพฐ.
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการเรียน DLTV สัปดาห์ที่ 1 ชั้น ป.4/5
โดย : นางสาวกมลพร ชิณแสน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เรื่อง รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙)
โดย : นางสาวนันธิดา สารณีย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
โดย : นางสาวปาลญา​ โมรีย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
โดย : นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่2/6
โดย : นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๘– ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการเรียนออนไลน์ครั้งที่1
โดย : นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓
โดย : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/367 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th