หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,917 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,362 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,883 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,349 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,305 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,774 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,341 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,282 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,258 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,688 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,252 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,814 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,334 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 3+4 ระดับภาค จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 19-21 ธันวาคม 2551
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
้เป็นครูผู้สอนละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ "้เก่งสร้างชาติ" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกันตนา ดรามา สกูล วันที่ 20-25 เมษายน 2551
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นครูพระพุทธศาสนาดีเด่นระดับเขตการศึกษา 10 พุทธศักราช 2545 จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก วันที่ 9 ธันวาคม 2545
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Awards) จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 17 สิงหาคม 2545
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นครูผู้สอนดีเด่น สังคมศึกษา ประจำปี 2548 จากสำนักงาน้ลขาธิการคุรุสภา วันที่ 22 มกราคม 2548
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เพจงานส่งเสริมและพัฒนาครู
โดย : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เพจประกอบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของครูชุติยรัชย์
โดย : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ชุดการเรีนรู้ Mae Nark Pra Kha Nong
โดย : นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้เหรียญทองแดง
โดย : นายธิตทิวา หาลวย
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ชื่อโครงการ: โครงการลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถม
โดย : นางสุภัสสร รุนรักษา
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ผลงานนักเรียน
โดย : นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์
ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร    จ.ขอนแก่น
เกียติบัตร
โดย : นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์
ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย : นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์
ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร    จ.ขอนแก่น
สื่อพาวเวอร์พอยซ์
โดย : นางวันวิสา คำแฝง
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
อธิบายสารอินทรีย์ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต
โดย : นพรัตน์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
สารอินทรีย์
โดย : สุรางคนาง
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
อธิบายสารอินทรีย์​ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต​ว่ามีอะไรบ้าง
โดย : วีรพล ชาทิพย์​ (วีรดา)​
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
อธิบายสารอินทรีย์
โดย : อภินันท์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
สารอินทรีย์
โดย : ศรสวรรค์ กลางราช
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
อธิบายสารอินทรีย์
โดย : อภิสิทธิ์ นาสินพร้อม
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th