หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,713 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,295 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,862 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,886 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,096 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,429 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,311 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,665 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,821,063 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,507 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,811 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,667 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,992 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,222 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor ระดับชาติ
โดย : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ร.ร.จำปาหลวงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
วิทยากร C4T วิทยาการคำนวณ สพม.24
โดย : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ร.ร.จำปาหลวงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
วิทยากรคูปองครู การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ร.ร.จำปาหลวงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
วิทยากร C4T Online , C4T plus สสวท.
โดย : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ร.ร.จำปาหลวงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
ครูแกนนำวิทยาการคำนวณ CCT สสวท. ร่วมกับ สพฐ
โดย : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ร.ร.จำปาหลวงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
"ครูดีศรีเมืองเพชร"
โดย : นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
"ครูดีศรีเมืองเพชร"
โดย : นางสาวสุภาวดี ก้านทอง
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
"ครูดีศรีเมืองเพชร"
โดย : นางเสาวนุช นุชพันธ์
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
โดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ Active Teacher ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2018
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
EP Teacher's Webinars 2021 : Cambridge Primary Grammar and Writing Skills 1-6 Webinar On 23 January 2021
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
เอกสารเผยแพร่ความรู้ เทคนิคการสอน Round Table and Rally Coach
โดย : นางสาวกัญญารัตน์ โพธิวัฒน์
ร.ร.ดงตาลวิทยา    จ.ลพบุรี
รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท ผลงานทางศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท การนำเสอนผลงานทางศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ สถาบันราชานุกูล
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวดแข่งขัน การบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปลไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กรุงเทพมหานคร
โดย : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th