หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,276 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,103 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,528 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,656 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,229 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,561 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,599 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,388 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,760 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,560,125 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,258 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,345,074 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,128 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,935 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,603 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (อันดับที่ 2) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2561
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 5) กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2560
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 4) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2560
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2559 (ระดับภาค)
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2559
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ (อันดับที่ 1) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2559
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 5) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2558
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
นำเสนอผลงานด้านบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2557
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2557
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา2557
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
เผยแพร่ผลงาน Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : นายธเนศ สมาพงษ์
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
ชุดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32102
โดย : สมภพ ออกกิจวัตร
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ชุดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101
โดย : สมภพ ออกกิจวัตร
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดย : นางจิณารี ชมจินดา
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
ผ่านการประเมินคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ระดับดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
โดย : นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายมนุชาธิปต์ สมใส
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสุชาดา ศักดิ์เจริญชัยกุล
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวรัชตกรภัทร์ กองสี
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th