หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,187 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,849 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,627 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,452,010 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,437 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,914 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,721 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,731 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,078 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,902 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,861 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,858 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,743 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,463 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,970 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นายอัศวิน ชุมภา
ร.ร.บ้านทุ่งสมอ    จ.เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดย : นายนิรัญ เรือนเรือง
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน
โดย : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
โดย : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยลอยกระทง
โดย : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยค่านิยมไทย
โดย : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยกลางวันกลางคืน
โดย : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประกวดระดับชาติ
โดย : นายชัยมงคล โทวิชา
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ชนะเลิศเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
โดย : ดร.ปรีชา การสอาด
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
พ.ศ.2563 ควบคุมงานก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ งบประมาณกองทุนไฟฟ้าระยอง 3 บริเวณสนามฟุตบอล
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พ.ศ.2562 เริ่มสืบสาน ต่อยอดงาน ที่ สว.รย.
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พ.ศ.2562 นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงงาน ไม้เท้านำทางคนตาบอดด้วย MicroBit
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พ.ศ.2561 ร่วมกับ ผอ.ฉกาจ พัฒนศรี ผอ.กนอ.มาบตาพุด และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระดมทุนจัดหา ไมโครคอนโทรลเลอร์ MicroBit มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวน
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พ.ศ.2560 ของบประมาณจากกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด เพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ ในการฝึกซ้อมกีฬาฮอกกี้ในร่ม
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พ.ศ.2559 ของบประมาณจากกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด เพื่อก่อสร้างอาคารมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พ.ศ.2559 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับ TOT มาบตาพุด
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พ.ศ.2550 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัย สาขาการศึกษา ของ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช
โดย : นายถาวร เขียนเสมอ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 English Vocabulary g.1
โดย : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ป.1 สนุกกับสระอิ
โดย : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 Unit 5 My body
โดย : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th