หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,975 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,216 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,816 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,049 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,890 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,602 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,490 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,531 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,488 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,260 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,997 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,728 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,344 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,810 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,731 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง"การพัฒนาแบบฝึกขิมเพื่อใช้ในการสอนวิชาปฏิบัติขิมขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม"
โดย : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาระเบียบแถวลูกเสือ ระหว่างวันที่ 24-27 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 2563
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
โดย : นายอาวุธ ทัศนา
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
Dekthai TV l ยุวโปรดิวเซอร์จังหวัดปทุมธานี l G01 l โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
โดย : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอนออนไลน์
โดย : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    จ.ปทุมธานี
แอปพลิเคชันระบายสีผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
โดย : นายจุติเทพ ผายการ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
B-tech Coffee Application
โดย : นายจุติเทพ ผายการ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แอปพลิเคชันแนะนำพรรณไม้ยืนต้น ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
โดย : นายจุติเทพ ผายการ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แอปพลิเคชันแนะนำชิ้นส่วนอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
โดย : นายจุติเทพ ผายการ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สอบปลายภาควิชาคอมพิวเตอร์
โดย : นายณัฐวุฒิ วังวน
ร.ร.อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)    จ.เชียงราย
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการจัดลำดับเครื่องหมายคำนวณของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โดย : นางสาวลัดดา สายพาณิชย์
ร.ร.บ้านหนองปรือ    จ.ชลบุรี
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวลัดดา สายพาณิชย์
ร.ร.บ้านหนองปรือ    จ.ชลบุรี
รายงานผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวชญานภัส กลั่นทอง
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิลักษณ์จังหวัดชุมพร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
โดย : นายสิทธิชัย คงนวน
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C เรื่อง การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
โดย : นายสิทธิชัย คงนวน
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โครงการจัดซื้อสนามหญ้าเทียม เพิ่มเติมแผนพัฒนา 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการจัดซื้อสนามวอลเล่ย์บอลเพิ่มเติมแผนพัฒนา 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น

โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น เรื่อง มอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
โดย : นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th