หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,250 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,093 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,420 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,615 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,206 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,513 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,569 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,347 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,740 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,560,044 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,250 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,345,042 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,102 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,903 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,585 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 - 6
โดย : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ร.ร.ราชานุบาล    จ.น่าน
แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดย : นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม4.-ม.6
โดย : นางสาวกุศลิน บุญล้วน
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวกุศลิน บุญล้วน
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ผลงานระดับชาติได้ เหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมอาหารแปรรูปชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางละอองดาว อ่อนศิริ
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ผลงานระดับชาติได้ เหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมอาหารแปรรูปชั้น ม.4-ม.6
โดย : นางละอองดาว อ่อนศิริ
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ1​ งารแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตถกรรมครั้ง​ 68
โดย : นายพร จันทาทิพย์
ร.ร.เทศบาลคลองตำหรุ    จ.ชลบุรี
รางวัลเหรียญทองอันดับ1 นโยบายข้อที่11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2563
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2562 (ระดับชาติ)
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ (อันดับที่ 1) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 4) กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลเหรียญทองอันดับ1 นโยบายข้อที่11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการเพชรเสมากาญจน์2 ประจำปี 2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลเหรียญทองอันดับ1 นโยบายข้อที่11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2561
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลครูดีศรีห้วยกระเจา เนื่องในงานวันครูปีพ.ศ.2560
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2561-2565
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2558-2560
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 4) กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2561
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th