หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
Miss.Shen Xiaolei
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
Miss.Tu Ning
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,788,875 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,589,404 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,200,278 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,357,305 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,232,396 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,102,220 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,874,972 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,833,434 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,572,711 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,531,768 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,448,940 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,356,177 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,354,992 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ประธานผู้ประเมินการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก ปี2550-2559
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก ปี 2550 -2559
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ประธานการเขียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2ปี 2548
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ประธานที่ปรึกษา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ฯ ท่าฉาง- ไชยาปี 2546 - 2548
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการภายนอกผู้ประเมินเรือนจำ อำเภอเมืองและอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมราชฑัณฑ์ ปี 2548
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2547
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้สอนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นอำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2546
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
สื่อการสอนรำวงมาจรฐานสืบสานความเป็นไทย
โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคล้ำ
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูพลศึกษาดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี 2540
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ครูพลศึกษาดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ปี 2541
โดย : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.2561
โดย : นางสาวอรพร สุทธิเนียม
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้ทรงคุณค่า พ.ศ.2560
โดย : นางสาวอรพร สุทธิเนียม
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสถาพร ภัทรวังฟ้า
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูทรงคุณค่า
โดย : นางจินตนา บุญฤกษ์
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
โดย : นางจินตนา บุญฤกษ์
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวรัชดา ใจสบาย
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
โดย : นางสาวรัชดา ใจสบาย
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเเข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาเเละพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
โดย : นางกาญจนา สุรบรรณ์
ร.ร.บ้านท่าม่วง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
โดย : นางสาวทรรศนียา สมณา
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-6
โดย : นางสาวทรรศนียา สมณา
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/245 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th