หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,865 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,279 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,783 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,271 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,274 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,731 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,303 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,219 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,209 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,622 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,194 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,781 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,593 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,272 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปี 2560 จากโรงเรียนอุเทนพัฒนา วันที่ 31 มีนาคม 2561
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ประจำปี 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชมเชย ระดับภาค จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)วันที่ 22 กันยายน 2560
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 29-31 มกราคม 2560
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 29-31 มกราคม 2560
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค วันที่ 22 กันยายน 2559
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็น"ครูดีในดวงใจ" ประจำปีพุทธศักราช 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 16 มกราคม 2559
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจำปี 2558
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็น"ครูดีไม่มีอบายมุข" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 16 มกราคม 2557
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 จากคุรุสภา วันที่ 25 ตุลาคม 2556
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 จังหวัดชัยภูมิ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลครูที่รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) วันที่ 1 กันยายน 2554
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 60 ปี 2553 จังหวัดอุดรธานี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 24-26 ธันวาคม 2553
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผู้ฝึกสอน ระดับชาติ กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18-20 เมษายน 2553
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 3+4 ระดับภาค จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 19-21 ธันวาคม 2551
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
้เป็นครูผู้สอนละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ "้เก่งสร้างชาติ" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกันตนา ดรามา สกูล วันที่ 20-25 เมษายน 2551
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th