หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,299 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,986 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,800 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,362 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,439 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,070 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,076 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,933 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,928 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,027 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,842 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,959 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,507 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นางกัลยา บุญประเทือง
ร.ร.คลองสำโรง    จ.สมุทรปราการ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล
โดย : นายเมษยน เพ็ญธิสาร
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการความเป็นเลิศวอลเลย์บอลsbmld.ม.ปลายปี63
โดย : นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการ SBMLD วอลเล่ย์บอล 63 ม.ปลาย
โดย : นายวุฒิศักดิ์ บุดดี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการความเป็นเลิศวอลเลย์บอลsbmldปี63
โดย : นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการ SBMLD วอลเล่ย์บอล 63 ม.ต้น
โดย : นายวุฒิศักดิ์ บุดดี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : นางมนัสชนก กะไรยะ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการความเป็นเลิศวอลเลย์บอลปี63
โดย : นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
โดย : นางแก้วตา โคตรงาม
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล ปี 63
โดย : นายวุฒิศักดิ์ บุดดี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล ปี 63
โดย : นายวุฒิศักดิ์ บุดดี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการนิเทศภายใน
โดย : นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์เทศบาลและมาตรฐานการศึกษาชาติ
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน
โดย : นางสาวสาธนี ภูสนาม
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
DLTV TELETRAINNING
โดย : นางสาววัชราภรณ์ ทองน้อย
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน Impromtu Speech ชั้น ป.1-3 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โดย : นางสาวจิราพรรณ ภูกัน
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
เกียรติบัตรอบรม TEPE Online
โดย : นางสาวขจี ผ่านประดิษฐ์
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
TEPE
โดย : นางสาวศิรวรรณ สมโยค
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
การแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21
โดย : นายปุริวัฒน์ บ้านหว้าน
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
ผ่านการอบรมครูผู้ช่วยออนไลน์
โดย : นางสาวกานดารัตน์ เภาศรี
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/256 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th