หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,329 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,633 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,153 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,907 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,649 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,429 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,176 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,521 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,188 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรีญเงิน 70.8 คะแนน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.ชม.2
โดย : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
ผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศ เหรีญทอง 92.33 คะแนน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ชม.2
โดย : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน 70.25 คะแนน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.ชม.2
โดย : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562
โดย : นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562
โดย : นางสาวณีรชา สุเป็ง
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ ปี2560
โดย : นายภัคคุณ นามวงค์
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้น 3 ตริตาภรณ์ ปี2560
โดย : นางสาวณีรชา สุเป็ง
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
"ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี"
โดย : นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
การพัฒนาหนังสือภาพร่วมกับเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย : นางยุพิน นามจิต
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
แบบฝึกเสริมทักษะกรอ่านเพื่อความเข้าใจจากนิทานพื้นบ้าน
โดย : นางสาลินี เย็นใจ
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือนักเรียน
โดย : นายบุญถม วรรณทอง
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือครู
โดย : นายบุญถม วรรณทอง
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ม.1
โดย : นายบุญถม วรรณทอง
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
บทคัดย่อรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
โดย : นายบุญถม วรรณทอง
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
บ่อคัดย่อ
โดย : นายบุญถม วรรณทอง
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
ผู้ฝึกสอนชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ท่าหลุกสันทรายคัพ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2562
โดย : นายผดุงศักดิ์ เผ่าตัน
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ผู้จัดการทีมชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ท่าหลุกสันทรายคัพ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2562
โดย : นายวิเชษฐ์ กามะแพ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เพจแสดงสถานะการส่งานและคะแนน
โดย : นายธนภัทร จันทรมณี
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
เพจรายวิชา ง32216 พื้นฐานการร้างแฟ้มสะสมผลงาน
โดย : นายธนภัทร จันทรมณี
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
คลาสรูมรายวิชา ง20242 โปรแกรมสำนักงาน(ประมวลผลคำ)
โดย : นายธนภัทร จันทรมณี
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/243 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th