หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,691 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,274 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,593 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,688 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,128 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,412 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,016 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,672 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,966 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,732 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,189 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,514 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,356 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,944 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1
โดย : นางสาวดรุณี นันทา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1
โดย : นางสาวดรุณี นันทา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง
โดย : นางจินตนา บุตรศรี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ิE-book
โดย : นางสาวนันธิดา สารณีย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์
โดย : นางสาวปรียนันท์ ชาติกุล
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์
โดย : นางสาวปรียนันท์ ชาติกุล
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ป.3/1 สัปดาห์ที่ 1
โดย : นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พ.ค 2563)
โดย : นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานและใบความรู้วิชาดนตรี ป.2
โดย : นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_โรงเรียนของเรา_2
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานประกอบการสอน__เรื่อง_โรงเรียนของเรา_
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_โรงเรียนของเรา_ชั้นป.3
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ DLTV เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานวิทยาศาสตร์ DLTV เรื่อง ครอบครัวของฉัน
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ DLTV เรื่อง ครอบครัวของฉัน
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIT-19)ชั้นป.3/2
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIT-19)
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการรับ – ส่ง เอกสาร แบบฝึกหัดการเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ สัปดาห์ที่๑
โดย : นางสาวนิตวดี พลเดชา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/367 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th