หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,173 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,833 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,601 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,991 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,392 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,905 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,682 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,712 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,059 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,887 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,857 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,833 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,735 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,460 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,953 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทางรอดสังคมไทย
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
รายอบรมeducation innovation
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
รายงานอบรม Active Leaning
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
อบรมนักจิตวิทยา
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
รายงานการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ของผู้เรียน"
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
รายงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
รายงานการอบรมITA
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"
โดย : นายสุวิทย์ มณีโชติ
ร.ร.บ้านคลองวัว    จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"
โดย : นางสาวกนกวรรณ เนียมมีศรี
ร.ร.บ้านคลองวัว    จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"
โดย : นางสาวไซตง อิง
ร.ร.บ้านคลองวัว    จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"
โดย : นายยูสมาน อาบูวะ
ร.ร.บ้านคลองวัว    จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"
โดย : นางสาววิภารัตน์ แก้วยิ้ม
ร.ร.บ้านคลองวัว    จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"
โดย : นางสาวอริสรา สงแดง
ร.ร.บ้านคลองวัว    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ ม.ปลาย (โครงการโรงเรียนสุจริต)
โดย : นางสาวปาริฉัตร ผิวสร้อย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
รางวัลระดับยอดเยี่ยม ผลงานเพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
โดย : นางสาวปาริฉัตร ผิวสร้อย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน)
โดย : นางสาวปาริฉัตร ผิวสร้อย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
คณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทย์ฯ 9 ส.ค. 62 รร.สิรินธร ร่วมกับ อบจ.สร.สพม.สร.
โดย : นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
วิทยากร โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2-3 สิงหาคม 2562 ค่ายลส.ชั่วคราว ร.ร.พนมดงรักวิทยา
โดย : นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โดย : นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนมาตรฐานสากล 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โดย : นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th