หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,934 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,203 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,758 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,000 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,818 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,556 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,465 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,503 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,338 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,191 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,902 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,713 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,259 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,531 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,699 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาสมาธิเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา
โดย : นางสาววรรณลดา แก้วจินดา
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โดย : นางสาวชรินรัตน์ สุขสาคร
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2563 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
รูปแบบการสอนสำหรับผู้สอนมืออาชีพ
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางการวิชาชีพ (PLC)
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
THAILAND 4.0
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
การสอนแบบสิบเสาะหาความรู้ (5Es)
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
สะเต็มศึกษา
โดย : นายธนภัค แสงมุณี
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รายงานกิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 “สมุดเล่มใหญ่เก็บได้ แขวนไว้บนอินเทอร์เน็ต” ปีการศึกษา 2562
โดย : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รายงานกิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 "สมุดเล่มใหญ่แขวนไว้บนอินเทอร์เน็ต" ปีการศึกษา 2561
โดย : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
วิจัยในชั้นเรียน "เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4/5 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม"
โดย : คุณครูอนัญญา อัตนัย
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การพัฒนาแบบฝึกเพื่อการบรรเลงเดี่ยวขิมเพลงลาวแพน (วิจัยปริญญาโท)
โดย : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง"การพัฒนาแบบฝึกขิมเพื่อใช้ในการสอนวิชาปฏิบัติขิมขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม"
โดย : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th