หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,474 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,141 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,164 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,613 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,104 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,398 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,426,988 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,634 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,944 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,499 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,132 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,490 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,300 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,774 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โดย : นางหนึ่งฤทัย สุระเสียง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โดย : นางสาวชนิดา วาสิงหล
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โดย : นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
คิวอาร์โค้ด
โดย : นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานปฏิบัติการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV
โดย : นางสาวพัทธจิต ชาลีผาย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางจินตนา บุตรศรี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โดย : นางสาวอภิญญา เย็นวัฒนา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำหนดการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางสาวลดารัตน์​ เหมวิพัฒน์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการปฏิบติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย : นางสาวเกษรา อรรคฮาด
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7 ชั้นอนุบาล 3
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล1อบ.1-ห้อง-4.
โดย : นางสาวลดารัตน์​ เหมวิพัฒน์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 2 หน่วยโรงเรียนของเรา
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 1 หน่วยปฐมนิเทศ
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
โดย : นางสาวกาญจนา ดอกกฐิน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
โดย : นรีรัตน์ ผาพรม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) สัปดาห์ที่ 1 ป.1-3
โดย : นางเกษชฎา สนนา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5
โดย : นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
สื่อการสอน โรงเรียนของเรา
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4
โดย : นางจินตนา บุตรศรี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/367 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th