หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
นายประภาส จันทร์เอิบ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สุมเส้าวิทยา    จ.อุดรธานี
น.ส.อภิชญา พูนเปรี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ปิยมน สุนทรวีระ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.กนกสิริ หนูปัทยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,888,101 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,877,528 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,425,214 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,882,325 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,620,143 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,241,306 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,234,620 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,124,449 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,116,432 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,854,999 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,745,992 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,711,090 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,075 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,661,150 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
22 กรกฎาคม 2555 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิตศาสตร์ปฐมวัย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
31 สิงหาคม 2554 ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแก่คณะครูโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
3-5 เมษายน 2555 เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ผู้มีความมุ่งมั่นอุตสาหะและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดย : นางสาวอัปสร สันหละ
ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิ    จ.พัทลุง
13-15 กันยายน 2556 เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับชั้น ปฐมวัย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
5 สิงหาคม 2554 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ ตามแผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2554 1-5 สิงหาคม2554
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
5 สิงหาคม 2552 ได้คะแนนสูงสุด การพิจารณาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
7 กรกฎาคม 2549 ชนะเลิศครูต้นแบบปฐมวัย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
18 สิงหาคม 2540 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
เหรียญทองตะกร้อคู่ หญิง
โดย : นายชัยพงศ์ รักษาวงศ์
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
เดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
โดย : นางสาวพัณณิตา มณี
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
คะแนน RT ป.1
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
งบประมาณ
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
คะแนนสอบกลางภาคเรียน
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
คะแนน NT ป.3
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
คะแนนนักเรียน
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2557
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2555
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมการแปรรูปอาหารระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 61 ประจำปี2554
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/289 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th