หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,830 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,196 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,386 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,192 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,247 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,702 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,168 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,109 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,561 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,176 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,743 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,261 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ปี2533โล่รางวัลครูดีเด่นด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละในการสั่งสอนอบรมเยาวชนด้วยความเมตตาและเอาใจใส่สมควรเป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดี จากกองทุนอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการคิดเลขเร็ว ในระดับชั้น ม 4 - ม 6ประจำปีการศึกษา2561
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการคิดเลขเร็ว ในระดับชั้น ม 4 - ม 6ประจำปีการศึกษา2560
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการคิดเลขเร็ว ในระดับชั้น ม 4 - ม 6ประจำปีการศึกษา2559
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ในระดับชั้น ม 4 - ม 6 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ในระดับชั้น ม 4 - ม 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ในระดับชั้น ม 4 - ม 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางทัศนีย์ นาคำ
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ม. ปลาย ระดับจังหวัด 2562
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผู้ฝึกสอนการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทอง ม. ปลาย ระดับจังหวัด 2561
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญเงิน ม. ต้น ระดับประเทศ 2561
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ม. ต้น ระดับจังหวัด 2561
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทอง ม. ต้น ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผู้ฝึกสอนการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ม. ปลาย ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
English Project entitles "QR Code Vocabulary Hunter" 2019
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
English Project entitles "The Gift from GIF" Academic Year 2018
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
English Project entitles "The Terrific Tha Uthen Pineapple Hand Gel Sanitizer" Academic Year 2017
โดย : นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ได้รับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) วันที่ 16 มกราคม 2561
โดย : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th