หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,688 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,144 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,788 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,799 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,084 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,355 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,292 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,525 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,820,940 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,449 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,796 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,405 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,974 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,173 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิทยากรติวโอเน็ต เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ รางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 , 2561 , 2562
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ STEP Camp ตามกรอบความร่วมมือ CSEP ไทย-สิงคโปร์ ประจำปี 2560-2561 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
วิทยากรลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Thailand-Wisconsin International Sunrise Program ประจำปี 2558-2559 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รางวัลเกียรติบัตรสร้างสรรค์ การประกวดสื่อและนวัตกรรม ระดับชาติ ประจำปี 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รับครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 (คุรุสภา)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม International Scout Jamboree 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : วรรณรัตน์ ชูฤทธิ์
ร.ร.เทศบาล2 วัดโพธิ์    จ.ฉะเชิงเทรา
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Co – operative Learning) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : วรรณรัตน์ ชูฤทธิ์
ร.ร.เทศบาล2 วัดโพธิ์    จ.ฉะเชิงเทรา
ห้องเรียนสนุกมีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้
โดย : นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
วิจัยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมม.1
โดย : นางอำนวย ออกเวหา
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : ครูบุญพา เกษดี
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาวประสบสุข สุขโข
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
ครูสายการสอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
"ครูดีศรีเมืองเพชร"
โดย : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางขวัญเรือน เกศเทศ
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาวนฤมล ศรีสุข
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางกาญจนา ฉ่ำแสง
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th