หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,159 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,824 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,549 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,961 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,350 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,833 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,645 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,699 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,041 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,875 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,827 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,793 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,718 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,453 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,928 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นายวิชัย แซ่ซง
ร.ร.เกาะคาวิทยาคม    จ.ลำปาง
วิทยากรอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายวิชัย แซ่ซง
ร.ร.เกาะคาวิทยาคม    จ.ลำปาง
สื่อ VDO วิชาสังคมศึกษา ป.5 เรื่องสินค้าและการบริการ (วิดีโอการสอนย้อนหลัง)
โดย : นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรนักเรียน
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
เกียรติบัตร
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
การสอนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2/2564
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
การสอนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2/2564
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
การสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2 2/2564
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
การสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2/2564
โดย : ชนัญชิตา ถิระโชติ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
ฺBest Practice ผลการปฎิบัติงานเป็นเลิศ
โดย : ครูชุลีกร มณีโชติ
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
สรุปการเรียนในสถานการณ์โควิด รักการอ่านการเรียนรู้ ม.1-3 2-64 (พ.ย. 64)
โดย : นายสัญชัย ทะนันไชย
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปการเรียนในสถานการณ์โควิด ภาษาไทย ม.3 2-64 (พ.ย. 64)
โดย : นายสัญชัย ทะนันไชย
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปการเรียนในสถานการณ์โควิด ม.3 2-64 (พ.ย. 64)
โดย : นายสัญชัย ทะนันไชย
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปการเรียนในสถานการณ์โควิด ม.2 2-64 (พ.ย. 64)
โดย : นายสัญชัย ทะนันไชย
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปการเรียนในสถานการณ์โควิด ม.1 2-64 (พ.ย. 64)
โดย : นายสัญชัย ทะนันไชย
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 Module 5
โดย : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
รายอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
รายอบรมวิวัฒนการการเมืองกับการศึกษา
โดย : นายมูนีร เสาะเล๊าะ
ร.ร.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th