หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,895 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,193 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,697 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,942 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,736 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,519 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,441 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,484 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,510 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,136 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,089 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,700 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,958 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,332 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,666 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
- ปี 2556 รางวัล Best Practice กบุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับดีเยี่ยม ชนะเลิศ อันดับ 1 งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่การปฏิรูปการศึกษาที่สอง สพม เขต 39
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2553-2555 รางวัล Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับดีเยี่ยม จังหวัดอุตรดิตถ์/สพม เขต 39
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
-ปี 2552 ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านการสอนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับยอดเยี่ยม/จังหวัดสุโขทัย/ประเทศ
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2549-2552 "ครูดีศรีสัชนาลัย"เนื่องในวันครูแห่งชาติ/จังหวัดสุโขทัย
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2544 ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน ระดับดีที่สุด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ/ประเทศ
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2544 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ/ประเทศ
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2544 รางวัลครูต้นแบบโครงการเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก (Teacher Award) ชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ประเทศ
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้คำถามกระตุ้นคิด
โดย : ดร. เอกราช รักเมือง
ร.ร.เคียนซาพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ
โดย : นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
รางวัลชมเชย คลิปวีดีโอ สุขสร้างได้ด้วยรอยยิ้ม แม้ในห้องเรียน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดย : นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
รางวัล Popular vote สุขสร้างได้ด้วยรอยยิ้ม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดย : นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย แม่ลูกผูกพันธ์ ช่อง 5
โดย : นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2558
โดย : นางจินตนา ยนต์ศิริ
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของเขตพื้นที่ (O-Net) ปีการศึกษา 2562
โดย : นายครองยุทธ นบนอบ
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
การทำเกษตรกรรม ปลูกพืชผักสวนครัวในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การใช้โปรแกรม paint (เพ้น) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
โดย : นายปิยโชติ รอดหลง
ร.ร.สาครพิทยาคม    จ.ชัยนาท
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT)
โดย : นายปิยโชติ รอดหลง
ร.ร.สาครพิทยาคม    จ.ชัยนาท
ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำจังหวัดระยอง ประจำปี 2563
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
โดย : นายสันติ มุกดาสนิท
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th