หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
นายประภาส จันทร์เอิบ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สุมเส้าวิทยา    จ.อุดรธานี
น.ส.อภิชญา พูนเปรี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ปิยมน สุนทรวีระ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.กนกสิริ หนูปัทยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,888,007 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,877,178 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,425,081 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,882,178 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,620,126 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,241,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,234,563 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,124,326 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,116,331 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,854,915 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,745,919 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,711,053 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,075 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,661,083 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วันที่ 10 กันยายน 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 วิทยากรพี่เลี้ยงอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ครั้งที่ 1
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก

โดย : นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
23 ธันวาคม 2562 ผ่านหลักสูตรการจัดกิจกรรม Active Learning การผลิตสื่อการสอนตามกระบวนการPLC เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning จำนวน 6 ชั่วโมง
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
10-11 ตุลาคม 2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community:PLC )ตามโครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมActive Learning ตามกระบวนการPLC
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
4 พฤษภาคม 2562 ได้สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบE-Learning จาก WWW.thaihomesty.org
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
15-17 มิถุนายน 2562 2-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
8-9 มิถุนายน 25622-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจั
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
21-22 กรกฎาคม 2561ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรี
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
2-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรี
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
4-5 เมษายน 2559 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาล7 ฝั่งหมิ่น อ. เมือง จ. เชียงราย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
27-28 มกราคม 2561 ได้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากร ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยขน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
6-7 ตุลาคม 2555 ได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย การแข่งเนื่องในงานมหกรรมวิชาการ เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
26-27 พฤศจิกายน 2553 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์และพื้นบ้านเทิดไท้อัจฉริยะองค์ราชัน
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
1-2 มิถุนายน 2556 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
24 สิงหาคม 2555 เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครั้งที่ 2
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
17-18พฤศจิกายน 2554 เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับการศึกษาปฐมวัย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
18-19 มิถุนายน 2554และ27-28 สิงหาคม 2554 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
19-20 สิงหาคม 2554 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/289 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th