หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
Miss.Shen Xiaolei
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
Miss.Tu Ning
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,788,874 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,589,399 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,200,270 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,357,299 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,232,396 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,102,219 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,874,969 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,833,433 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,572,711 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,531,768 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,448,940 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,356,172 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,354,990 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ปพ.5/2562
โดย : นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นางปัณณิศา ไชยลือชา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นายพีรภัทร​ พรใส
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นางอุษณีย์ หวันลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นางอัมพวรรณ์ โคโตสี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ปพ.5/2562
โดย : นางสำราญ โคตรชมภู
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
โดย : นางรัตนา ทีนะกุล
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทองระดับภาค กิจกรรมแขางขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
โดย : นางบังอร มาตรวงษ์
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรอชแกรม Plaint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Plaint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ระดับ ม.1-3
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ระดับชั้น ป.4-6
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเรียญทองระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-6
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมการแข่งขันการประดิฐษ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป .4-6
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3
โดย : นายรังสรรค์ สุภพร
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/245 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th