หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,202 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,072 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,285 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,548 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,168 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,421 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,531 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,280 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,710 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,559,945 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,229 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,344,899 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,068 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,840 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,545 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
Enhancement of the Eco-learning Process for Loei Upstream Rehabilitation, Lakdan sub-district, Namnao District, Petchaboon Province
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
รายงานการวิจัยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ TSI ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดย : นางจิณารี ชมจินดา
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
Developing a Sustainable Sufficiency School Management Model by Using the Principle of a KLUAY Model
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี)
โดย : นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ร.ร.บ้านแป้งวิทยา    จ.สิงห์บุรี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
โดย : นายอำนวย กุผาลัง
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
ผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2556
โดย : นายอำนวย กุผาลัง
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
โดย : นายอำนวย กุผาลัง
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2017
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2563
โดย : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ร.ร.กุศลวิทยา    จ.สมุทรสาคร
111111111111
โดย : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PLC)
โดย : นางสุภาพร พลพุทธา
ร.ร.หนองหิ้งพิทยา    จ.บึงกาฬ
ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ ชาติ ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญเงินรายการmotionimfrographic ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59 งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ ภาค ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ ภาค ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการตัดต่อ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 57.งานศิลปหัตกรรมระดับภาค ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 56.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการ2Dเอนิเมชั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th