หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,826 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,184 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,358 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,190 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,241 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,692 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,263 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,163 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,101 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,556 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,174 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,734 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,566 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,259 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนัก้รียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนัก้รียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนัก้รียน ไดเรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ ยุวกาชาดไทยเทิดไท้องราชัน ปีการศึกษา 2560
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมประกวดระเบียบแถวยุวกาชาด ระดับ 3 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2562 รางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2562 รางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสพฐ.และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2562 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จาก นายกรัฐมนตรี
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2562รางวัลเข็มคุรุสภาสดุดี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง ประจำปี พ.ศ.2561
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2560ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าฝึกอบรมหลักสูตร”Excellence in Stakeholder Engagement” ภายใต้กองทุนพัฒนาการศึกษาของ ซีมีโอ(SEMEO Education Development Fund : SEDF )แก่ประเทศสมาชิ
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี 2560 รางวัลเชิดชูเกียรติกระทรวงศึกษาธิการMOE AWARDSประเภทโครงการ สาขาเทิดทูนสถาบัน จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2560 รางวัลเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี 2560 โล่รางวัลบุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี 2559 โล่พระราชทานเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2558 รางวัลเชิดชูเกียรติกระทรวงศึกษาธิการMOE AWARDSประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก กระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี2556 รางวัลแม่ดีเป็นศรีของชาติ จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี 2555 โล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระดับประเทศ
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ปี 2554 รางวัลเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สายงานบริหาร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
โดย : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th