หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
นางสาวสุนันทินี พรมถา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นายชฎิล ถนอมวัฒน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นางสาวอัจฉริยา โสนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1    จ.สุรินทร์
นายสิทธิศักดิื จันทร์ดาศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1    จ.สุรินทร์
นางสาวยุพิน อัฐโส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดท่าเรือ    จ.ระยอง
ว่าที่เรือตรีสุรพล พิศดาร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดท่าเรือ    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,064,173 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,663,420 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,443,107 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,804,368 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,680,931 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,457,713 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,402,374 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,359,582 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,235,062 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,193,776 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,933,219 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,931,122 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,916,577 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,871,217 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่4 At The Place
โดย : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ร.ร.บ้านนาทุ่ง    จ.ศรีสะเกษ
ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่3 At The Stadium
โดย : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ร.ร.บ้านนาทุ่ง    จ.ศรีสะเกษ
ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่2 At The Restaurant
โดย : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ร.ร.บ้านนาทุ่ง    จ.ศรีสะเกษ
ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด General English หน่วยที่1 At the zoo
โดย : นางสาวโยทะกา บัวจูม
ร.ร.บ้านนาทุ่ง    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลสนับสนุนเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ IYF World Thailand 2017 วันที่ 6 - 8 ก.พ.2560
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข วันที่ 16 ม.ค.2559
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลครูดีบนแผ่นดินพ่อ ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน วันที่ 29 พ.ย.2557
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัิหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ "รางวัลครูดีบนแผ่นดินพ่อ" วันที่ 29 พ.ย.2557
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ วันที่ 14 ส.ค.2557
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนคุณแผ่นดินด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ วันที่ 4 ต.ค.2557
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น วันที่ 16 ม.ค.2557
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น วันที่ 1 ก.ย.2555
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการและประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 ม.ค.2555
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลผู้บริหารงานในหน้าที่ราชการและประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 ม.ค. 2555
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลครูดีบนแผ่นดินพ่อ ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน วันที่ 1 ธ.ค.2555
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรการสนับสนุนด้านคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 27 พ.ย.58
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 3 - 7 พ.ค. 2555
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัล ครูชุมชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2555
โดย : นายบุญทวี สาลี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ลักษณ์ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี
ร.ร.บ้านเกาะเคี่ยม    จ.ตรัง
หน่วยที่ 1 ประวัติภาษาซี
โดย : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th