หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,596,979 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,114,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,769,849 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,427 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,061 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,356 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,426,926 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,469 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,906 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,345 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,085,980 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,409 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,191 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,644 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคคล สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นางศศธร ทองจันทร์
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2558
โดย : นางศศธร ทองจันทร์
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
แผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่1/2563
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงาน dltvสัปดาห์ที่1
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 63
โดย : นางฐาปนี​ ผึ่งบรรหาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โดย : นางจีระพันธ์ ชำนาญวงศ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๗-๙ (C๔T-๘)
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online for Grade ๔-๖ (C๔T-๗)
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ (C๔T-๖)
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านประชุมทางไกล
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Animal
โดย : นางสาวนิชาพัฒน์ เสนคะ
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ธีรวัฒน์
โดย : นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
โดย : นางสาวฐิติวรรณ​ ดวงเคน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 18-22 พ.ค.63
โดย : นางสาวภัทรา ภารไสว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวร้สโคโรน่า (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
โดย : นางจินตนา บุตรศรี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายวิชาเคมี ม.5 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล-ชั้นประถมศึกษาปีที่5-ห้อง5
โดย : นายพีรภัทร​ พรใส
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)
โดย : นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โดย : นางหนึ่งฤทัย สุระเสียง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/367 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th