หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,414 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,457 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,699 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,269 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,937 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,647 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,200 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,878,012 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,625 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,999 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,964 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,626 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,582 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,022 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,975 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 - 6
โดย : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ร.ร.ราชานุบาล    จ.น่าน
แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดย : นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม4.-ม.6
โดย : นางสาวกุศลิน บุญล้วน
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวกุศลิน บุญล้วน
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ผลงานระดับชาติได้ เหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมอาหารแปรรูปชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางละอองดาว อ่อนศิริ
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ผลงานระดับชาติได้ เหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมอาหารแปรรูปชั้น ม.4-ม.6
โดย : นางละอองดาว อ่อนศิริ
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ1​ งารแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตถกรรมครั้ง​ 68
โดย : นายพร จันทาทิพย์
ร.ร.เทศบาลคลองตำหรุ    จ.ชลบุรี
รางวัลเหรียญทองอันดับ1 นโยบายข้อที่11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2563
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2562 (ระดับชาติ)
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ (อันดับที่ 1) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 4) กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลเหรียญทองอันดับ1 นโยบายข้อที่11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการเพชรเสมากาญจน์2 ประจำปี 2562
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลเหรียญทองอันดับ1 นโยบายข้อที่11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2561
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
รางวัลครูดีศรีห้วยกระเจา เนื่องในงานวันครูปีพ.ศ.2560
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2561-2565
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2558-2560
โดย : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ร.ร.บ้านท่ามะกา    จ.กาญจนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 20/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th