หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,206 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,868 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,658 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,452,020 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,460 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,926 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,737 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,736 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,099 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,870 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,880 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,796 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,466 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,555,028 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงาน การบริหารงานโรงเรียนสุจริต
โดย : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
สื่อการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
โดย : นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โดย : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การประกวดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
โดย : นางสาววรรณลดา แก้วจินดา
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การประกวดวิธีปฏิบัติ (Best Practice) ครูผู้สอนโรงเรียนสุจริต
โดย : นางสาวศิริยา สุบินศิริ
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การประกวดวิธีปฏิบัติ (Best Practice) ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต
โดย : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
คณะกรรมการตัดสินประกวดแข่งขันกิจกรรมสร้างการดี
โดย : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โดย : นางสาวจินตนา วงษ์ศรี
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โดย : นางสาววิลาวัณย์ บุตรศาสตร์
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
ตัวชี้วัดที่ 1
โดย : นายอัศวิน ชุมภา
ร.ร.บ้านทุ่งสมอ    จ.เพชรบูรณ์
การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
โดย : นายวสันต์ ประทุม
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
โดย : นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
โดย : นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าหาญ
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
รางวัลที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สสวท.
โดย : นายนิรุต มีเกิด
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม    จ.สุโขทัย
รางวัลระดับยอดเยี่ยม โครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"
โดย : นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
การผันวรรณยุกต์ ป.3
โดย : นางสาวนงนุช กลางพิมาย
ร.ร.วัดบางเสาธง    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
โดย : นางสาวจุฑารัตน์ มีบุษยา
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
โดย : นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวมมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนไตรยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน
โดย : นายวิชัย แซ่ซง
ร.ร.เกาะคาวิทยาคม    จ.ลำปาง
ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายวิชัย แซ่ซง
ร.ร.เกาะคาวิทยาคม    จ.ลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th