หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ    จ.นครศรีธรรมราช
นางจารุพร ณ นคร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,163,003 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,225 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,949 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,090 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,940 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,630 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,513 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,551 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,635 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,298 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,624,055 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,730 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,361 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,834 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,740 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เป็นวิทยากรค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง สพม.18 ประจำปี 2559
โดย : นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ได้รับการคัดเลือกนำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โดย : นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
โดย : นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดภาพถ่ายการเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย : นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
รางวัลดีเด่นการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการเรื่องปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดหนังสือ Big BooK
โดย : นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
รางวัลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยที่ดี(Best Practice)ระดับเหรียญทอง
โดย : นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
ได้รับการคัดเลือกนำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โดย : นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
เป็นMaster Teacher ระดับปฐมวัย
โดย : นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ

โดย : นางทรงศรี พูลเพิ่มสิน
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
- ปี 2563 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง อันดับ 2 /เขตตรวจราชการ/สพม เขต 39
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
-ปี 2562 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ชนะเลิศ อันดับ 1/ประเทศ/เขตตรวจราชการ 17/สพม เขต 39
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2561 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง อันดับ 2 สพม เขต 39
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2560 รางสัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดี/สพม เขต 39
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2557-2559 ราฃวัล Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับดีเยี่ยม/สพม เขต 39
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2558 โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูชุมชนคนสร้างชาติ ตามรอยเจ้าห้าผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"/หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสิยกาจ พระราชปนัดดาใน รัชกาลที่ 4/หนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
- ปี 2557 โล่ประกาศเกียรติคุณ "เชิดชูครูผู้สร้างคน"/รศ.ดร.ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสิยกาจ พระราชปนัดดาใน รัชกาลที่ 4/หนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ
โดย : นางชมพูนุท มีทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th