หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
นายประภาส จันทร์เอิบ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สุมเส้าวิทยา    จ.อุดรธานี
น.ส.อภิชญา พูนเปรี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ปิยมน สุนทรวีระ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.กนกสิริ หนูปัทยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,888,123 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,878,372 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,425,269 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,882,363 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,620,146 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,241,324 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,234,630 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,124,485 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,116,478 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,855,010 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,746,013 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,711,101 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,075 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,661,171 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นางนันดา เมืองมัจฉา
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
รายงานการวิจีย เรื่อง......
โดย : นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจำปี 2560
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๒ ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรุ้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ระดับเงิน (อันดับ ๔)
โดย : นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
PDAC+TEAM MODEL (Creator:Muanmat Kaewkhwuankha)
โดย : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
Best st. rattan earrings
โดย : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
Front cover DIY (Hwai)
โดย : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
Brochure DIY (Hwi)
โดย : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
BEST PRACTICE DIY (HWAI)
โดย : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562
โดย : นางสุรีย์พร รองงาม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
วันที่ 4 มีนาคม 2560เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
16 กันยายน 2559 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
16 กันยายน 2559 เป็นคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางยุพิน สุขมา
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/289 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th