หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,902 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,337 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,867 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,331 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,297 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,763 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,338 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,268 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,676 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,242 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,805 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,623 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,332 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกหัด 11.1
โดย : อภินันท์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
เเบบฝึกหัด สูตรโครงสร้าง
โดย : อภิสิทธิ์ นาสินพร้อม
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบฝึกหัด (2)
โดย : ภัฏฎารา บัวทอง
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบฝึกหัด (1)
โดย : ภัฏฎารา บัวทอง
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบฝึกหัด 11.1
โดย : ศรสวรรค์ กลางราช
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบฝึกหัด 11.1
โดย : ศรสวรรค์ กลางราช
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบฝึกหัด 11.1 (เคมี)
โดย : ณรงค์ฤทธิ์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบฝึกหัด 11.1
โดย : อภินันท์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ครูผู้ฝึกสอน การประกวดละครประวัติศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
โดย : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
รางวัลครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ(คปภ.) ชมเชยระดับภาค
โดย : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน การประกวดละครคุณธรรม รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
โดย : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารภัญญะ รางวัลชมเชย
โดย : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานคุณธรรม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
โดย : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน การประกวดมารยาทไทย รางวัลเหรียญทอง
โดย : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน การประกวดภาพยนต์สั้น รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
โดย : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน นำนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ เกมส์ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561
โดย : นายสุพจน์ ขุนระวัง
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ประจำปี 2560
โดย : นายสุพจน์ ขุนระวัง
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นายสุพจน์ ขุนระวัง
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th