หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,789 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,344 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,679 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,716 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,141 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,429 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,043 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,701 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,972 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,765 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,227 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,530 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,392 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,956 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัล “ระดับเหรียญทอง” ประเภทครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในการประกวดผลงาน/ นวัตกรรมมหกรรมวิชาการ ระยอง 2’51
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลสูงกว่าเขต เป็น “ครูดี ครูเก่ง” ในงานวันครู
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก พุทธศักราช 2553
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท พุทธศักราช 2552
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี พุทธศักราช 2551
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ใบงานการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน2
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานการหารเศษส่วนด้วยเศาส่วน
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานส่วนกลับของเศษส่วน
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
โดย : นางลฎาภา พรมพิมพ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
หลักสูตรท้องถิ่นคณิตศาสตร์กับขนมไทย
โดย : นางศิริลดา เปียงชมภู
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
โครงการและรายงานโครงการปีงบประมาณ 2562
โดย : นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ห้องเรียนออนไลน์ ชีววิทยา
โดย : นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ใบงานวิชาภาษาไทย การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล สัปดาห์ที่ 3
โดย : นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานวิชาภาษาไทย การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล สัปดาห์ที่ 2
โดย : นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ใบงานวิชาภาษาไทย การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล สัปดาห์ที่ 1
โดย : นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายวิชาเคมี ม.4 อะตอมและสมบัติของธาตุ
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/367 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th