หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,273 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,099 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,506 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,647 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,223 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,546 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,593 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,379 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,755 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,560,106 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,256 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,345,068 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,122 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,931 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,598 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับล่าสุด63)
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
E-SARโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูครูผู้เสียสละและอุทิศตน เพื่อศิษย์ ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ทดสอบเพิ่มผลงานครู1
โดย : นางสาวประสบ หาญรบ
ร.ร.หนองบัวระเหววิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
แผนการสอนภาษาไทย ภาษาพาที หน่วยที่ ๔ กลัวทำไม
โดย : นางสาวศิลป์ศุภา ศรีสูงเนิน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ข้อสอบ มัธยม
โดย : นางมนิตย์ แช่มช้อย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
ข้อสอบ มัธยม
โดย : นางมนิตย์ แช่มช้อย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
วิจัยในชั้นเรียน ป.2 ภาค 1/2559
โดย : นางอัญชลี
ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    จ.ปทุมธานี
แผนการจัดการเรียนรู้โครงงาน ม.2 /2557
โดย : นางอัญชลี
ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    จ.ปทุมธานี
ข้อสอบ
โดย : นางมนิตย์ แช่มช้อย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปี 2560
โดย : นายเกษม กิติพันธยาพร
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา2559
โดย : นายเกษม กิติพันธยาพร
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
หนูอ้อยกับยุงลาย
โดย : นายนพดล สืบเครือพรม
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2019
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2018
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ครูดีศรีอ่าวลึก
โดย : นางสาวจิระพร ชัยชิต
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
Needs for Developing Sustainable Agricultural Learning Sources in Wangkwang Community, Nam Nao District, Phetchabun Province
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
Developing a Sustainable Sufficiency School Management Model by Using the Principle of a KLUAY Model
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
Needs for Developing Sustainable Agricultural Learning Sources in Wangkwang Community, Nam Nao District, Phetchabun Province
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th