หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,634 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,565 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,735 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,309 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,995 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,650 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,207 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,878,046 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,637 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,713,022 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,454,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,644 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,595 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,039 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,981 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
Needs for Developing Sustainable Agricultural Learning Sources in Wangkwang Community, Nam Nao District, Phetchabun Province
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
Enhancement of the Eco-learning Process for Loei Upstream Rehabilitation, Lakdan sub-district, Namnao District, Petchaboon Province
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
รายงานการวิจัยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ TSI ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดย : นางจิณารี ชมจินดา
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
Developing a Sustainable Sufficiency School Management Model by Using the Principle of a KLUAY Model
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี)
โดย : นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ร.ร.บ้านแป้งวิทยา    จ.สิงห์บุรี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
โดย : นายอำนวย กุผาลัง
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
ผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2556
โดย : นายอำนวย กุผาลัง
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
โดย : นายอำนวย กุผาลัง
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2017
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2563
โดย : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ร.ร.กุศลวิทยา    จ.สมุทรสาคร
111111111111
โดย : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PLC)
โดย : นางสุภาพร พลพุทธา
ร.ร.หนองหิ้งพิทยา    จ.บึงกาฬ
ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ ชาติ ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญเงินรายการmotionimfrographic ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59 งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ ภาค ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ ภาค ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการตัดต่อ ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ปี 57.งานศิลปหัตกรรมระดับภาค ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
โดย : นายเดชา ทะมานันท์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th