หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,402 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,457 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,697 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,267 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,935 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,647 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,199 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,878,010 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,623 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,998 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,962 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,626 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,582 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,021 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,975 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การสร้าง E-book และชั้นวางหนังสือออนไลน์
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ประวัติบ้านน้ำปลีก ผลงานครูสุนทร ศรีเดช
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
การจัดทำข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับล่าสุด63)
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
E-SARโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูครูผู้เสียสละและอุทิศตน เพื่อศิษย์ ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
แผนการสอนภาษาไทย ภาษาพาที หน่วยที่ ๔ กลัวทำไม
โดย : นางสาวศิลป์ศุภา ศรีสูงเนิน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ข้อสอบ มัธยม
โดย : นางมนิตย์ แช่มช้อย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
ข้อสอบ มัธยม
โดย : นางมนิตย์ แช่มช้อย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
วิจัยในชั้นเรียน ป.2 ภาค 1/2559
โดย : นางอัญชลี
ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    จ.ปทุมธานี
แผนการจัดการเรียนรู้โครงงาน ม.2 /2557
โดย : นางอัญชลี
ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    จ.ปทุมธานี
ข้อสอบ
โดย : นางมนิตย์ แช่มช้อย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปี 2560
โดย : นายเกษม กิติพันธยาพร
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา2559
โดย : นายเกษม กิติพันธยาพร
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2019
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2018
โดย : นายบุญส่ง พุ่มบาน
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ครูดีศรีอ่าวลึก
โดย : นางสาวจิระพร ชัยชิต
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
Needs for Developing Sustainable Agricultural Learning Sources in Wangkwang Community, Nam Nao District, Phetchabun Province
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
Developing a Sustainable Sufficiency School Management Model by Using the Principle of a KLUAY Model
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.วัดหนองตาโชติ    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th