หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,205 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,406 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,663 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,215 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,837 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,639 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,177 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,605 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,924 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,916 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,596 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,567 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,924 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,850 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.4 ครูณรงค์ฤทธิ์
โดย : นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ครูผู้ฝึกสอน Cross Word ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้านการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ชนะเลิศระดับจังหวัด English Project entitled WIn Win In-Graph 2019
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมโล่รางวัล English Project entitled GIF as Gift 2018
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ชนะเลิศระดับจังหวัด English Project entitled English Word Formation 2017
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผลของการใช้วิธีการสอนแบบ POWER ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
ผลของการใช้วิธีการสอนแบบเน้นภาระงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
โดย : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
รับรางวัลครูดีเด่น ปี 2562
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
โดย : นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางรพิชา มัตนามะ ได้รับรางวัลครูดีศรีแผ่นดิน
โดย : นางรพิชา มัตนามะ
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 ด้านเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลอันดับรองชนะเลิศอันดับ 3
โดย : นางรพิชา มัตนามะ
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 15/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th