หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,158 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,247 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,629 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,135 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,666 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,529 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,126 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,830 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,569 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,747 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,852 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,591 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,530 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,649 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูดีเด่น 2563
โดย : นายธีระพงษ์ ทองมา
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูดีเด่น
โดย : นายบุญค้ำ กินรา
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2559
โดย : นางจิรฐา แก้วนอก
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2558
โดย : นางจิรฐา แก้วนอก
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนดีเยี่ยม ปี 2557
โดย : นางจิรฐา แก้วนอก
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนดีเยี่ยม ปี 2556
โดย : นางจิรฐา แก้วนอก
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
"เพชร สพม.28"
โดย : นางสาวสุลิตรา ทรงกรด
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ

โดย : นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ

โดย : นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย : นางรักคณา ทองสุมาตร
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือสือภาษาไทย
โดย : นางรักคณา ทองสุมาตร
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-Net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ
โดย : นางรักคณา ทองสุมาตร
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
ข้าราชการครูดีเด่นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2562
โดย : นายปรีชา อินสุวอ
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
เกียรติบัตรรางวัลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดย : นายปรีชา อินสุวอ
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 13/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th