หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,298 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,456 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,680 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,259 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,919 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,644 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,199 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,994 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,620 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,990 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,942 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,618 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,580 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,009 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,973 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
งานขับเคลื่อนศูนย์ ครอบครัวพอเพียงโรเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายใหม่ พิไลกุล
ร.ร.หนองบัวระเหววิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 6๙ ปีการศึกษา 256๒
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 6๙ ปีการศึกษา 256๒
โดย : นางสาวนิโลบล เหลามี
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางพลับพลึง นิลเกิด
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางสาวสุนิสา กระสายทอง
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นายฐานันดร ชัยประเสริฐศิริ
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางสาวทิชากร บุตรมี
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางสาวจุฑารัตน์ มีบุษยา
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางสาวยุวดี ทองวัน
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางสาวกาญจนา คำพา
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นางรัชดา ผูกพยนต์
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
การประกวดสื่อและนวัตกรรมในห้องเรียนที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
การประกวดโครงงานอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 23 หน่วย วันขึ้นปีใหม่
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th