หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,150 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,812 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,526 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,949 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,325 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,807 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,624 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,695 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,025 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,872 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,820 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,786 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,712 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,448 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,916 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การเขียนแบบ PA. ชำนาญการ
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงาน ปีการศึกษา 2562 - 2563
โดย : นายธนภัทร จันทรมณี
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
เกีรติบัตร ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย : นายสิทธิชัย วงษ์มณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นางสาวปวีณา คงสี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จูเนียร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2564 ม.วิทยาลัยราชภัฎฏนครสวรรค์
โดย : นายสิทธิพงศ์ ยะโพ
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จูเนียร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2564 ม.วิทยาลัยราชภัฎฏนครสวรรค์
โดย : นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ผู้ควบคุมทีม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564
โดย : นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ผู้ควบคุมทีม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564
โดย : นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ผู้ควบคุมทีม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564
โดย : นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดย : นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์อุดม
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รองชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว ในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย : นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์อุดม
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน 180 IQ ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย : นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์อุดม
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
โดย : นายปิยพล อินทร์สุวรรณ
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
โดย : นายอารักษ์ ประพรม
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
โดย : นายสิทธิพงศ์ ยะโพ
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
โดย : นางสาวอมตา จงมีสุข
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 สาขาชีววิทยา
โดย : นางสาวพัชรินทร์ บัวสิน
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 สาขาชีววิทยา
โดย : นางสาวโสภิตชา ทะขัติ
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย : นายสิทธิชัย วงษ์มณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/478 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th