หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,853 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,175 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,647 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,913 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,655 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,465 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,406 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,434 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,086 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,622,932 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,687 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,731 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,315 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,632 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โครงการเงินสะสมซื้อเครื่องเสียง64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อตู้เหล็ก 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ยางพารา64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อคอมพิวเตอร์วัดผล 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการงินสะสมวงโยธวาธิต 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมปรับปรุงห้องวิทย์มัธยม 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมปรับปรุงห้องประชุมชั้น2
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
tht
โดย : 777
ร.ร.บ้านจันทร์    จ.เชียงใหม่
16 กันยายน 2563 โล่รางวัล ระดับประเทศ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม(Effective Change) ระดับดี โดย กพร. จากรองนายกดร.วิษณุ เครืองาม
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
16 กันยายน 2563 เข็มรางวัลเลิศรัฐ ระดับประเทศ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม(Effective Change) ระดับดี โดย กพร. จากรองนายกดร.วิษณุ เครืองาม
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
28 ก.ค. 2563 เกียรติบัตร ระดับโรงเรียน เป็นวิทยากรโครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ จากผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
16 มีนาคม 2563 เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
11 ก.ค. 2563 เกียรติบัตร ระดับโรงเรียน วิทยากรโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย ร่วมใจใส่ใจสุขภาพ จากผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
8 ส.ค. 2563 เกียรติบัตร ระดับเขต เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก ผอ.สพม. เขต 10
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
26-28 ส.ค. 2562 เกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัมนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 4
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
26 พ.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการ อย.น้อย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย กิจกรรมขยายพลังแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
26 ต.ค - 1 พ.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับชาติ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
24 มี.ค. 2562 เกียรติบัตร ระดับจังหวัด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แมนราษฎร จาก กกต.สมุทรสาคร
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th