หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,244 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,089 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,387 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,608 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,194 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,496 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,557 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,336 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,736 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,560,018 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,246 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,345,036 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,085 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,888 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,576 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.๑-ป.๖) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครอข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการง่าน หนังสือเล่มเล็ก ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) รางวัลรองนะเลิศ (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน เครื่องร่อนแบบร่อนนาน ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) รางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) รางวัลรองนะเลิศอันดับ ๔ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
กิจกรรมการแข่งขัน ผูกเงื่อน เดินทรงตัว โยนบอล ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน
โดย : ธีราภรณ์ ชูชื่น
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ทางศิลปะ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
โดย : ธีราภรณ์ ชูชื่น
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภษาท่าทางนาฏศิลป์
โดย : ธีราภรณ์ ชูชื่น
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ทางศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบของศิลป์
โดย : ธีราภรณ์ ชูชื่น
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
โดย : พรทิพย์ อาจารสุทธิ์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th