หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,299 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,986 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,796 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,361 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,439 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,070 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,075 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,931 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,928 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,027 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,842 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,959 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,507 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สื่อประเภทเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
โดย : ธเนศ พงษ์สีดา
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ได้รับรางวัลครูดี ผู้ทรงคัณธรรม ของ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ในวันครูแห่งชาติ ปี 2562
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น สาขาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของคุรุสภา ปี 2557
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัล ครูภาษาไทยดีเด่นจาก ดร.อภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี 2556
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61,62,63
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2556
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นป.4-6 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม ทางวิชาการ “งานบูรณาการรักษ์ภาษาไทย สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลคุณแม่ตัวอย่าง ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัล ครูดีศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2549 และปี 2550
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลบุคลากรปฏิรูปการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2548
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
รางวัลเป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศปีการศึกษา 2546
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
ได้รับโล่และเข็มเกียรติยศพระนามย่อ สธ. ครูภาษาไทยดีเด่น ของคุรุสภา ปี 2540
โดย : นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย

โดย : นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย

โดย : นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย

โดย : นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย

โดย : นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย

โดย : นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย

โดย : นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย

โดย : นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม. วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563)
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/256 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th