หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,327 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,632 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,907 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,649 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,428 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,171 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,521 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,187 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
นายสุริยา โนนเสนา
โดย : นายสุริยา โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
โดย : นายสุริยา โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-6
โดย : นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการเชียวชาญ
โดย : นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
โครงงานคณิตศาสตร์ มปลาย ปี60
โดย : นางฐิติมญชุ์ โสดก
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดกิจกรรม "ช่วยกันคิดประดิษฐ์ลาย 3" เรื่องการวิเคราะห์ลายผ้า
โดย : นางฐิติมญชุ์ โสดก
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
โดย : นายจิรพงษ์ เนียมจ้อย
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายจิรพงษ์ เนียมจ้อย
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ป.4-6
โดย : นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดย : ตำแหน่งว่าง
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
บทคัดย่อ ผลงานวิชาการ
โดย : นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนคณิตศาสตร์ (26 ม.ค. 2562)
โดย : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
โดย : นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
โดย : นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวพิมล วีระพงศ์พร
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวนทจร ธีรปัญญาภรณ์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
โดย : นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
โดย : นางสาวจินตนา สุทธสาส์น
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแสดงตลกป.1-ม.3
โดย : นางสุวนา ขัดเงางาม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแสดงตลกป.1-ม.3
โดย : นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/243 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th