หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,698 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,287 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,168 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,811 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,828 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,087 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,379 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,300 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,618 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,820,969 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,469 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,805 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,419 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,983 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,191 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ปี 2555 : รับรางวัล"ครูดีในดวงใจ"ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 : นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางการศึกษาMicrosoft Worldwide Global Forum 2011 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 : เผยแพร่ผลงานในหนังสือพิมพ์เดลนิวส์
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 : Winner of thailand ในรายการ7 th Asia Pacific Regional Innovative Education Forum 2011
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 : เผยแพร่ผลงาน แบบไวนิล พรีเซนเทชั่นเผยแพร่ผลงานในรายการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา7 th Asia Pacific Regional Innovative Education Forum 2011
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 : รับรางวัลผู้ชนะเลิศนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาในรายการ Microsoft Innovative teacher Leadership Award 2554 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 : ชนะเลิศนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาในรายการ Microsoft Innovative teacher Leadership Award
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 ครูที่ปรึกษาพัฒนานักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ทักษะโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2553 : Master Teacher สาขาคอมพิวเตอร์ ทำคะแนนได้ 80 คะแนน
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2553 : ครูที่ปรึกษาพัฒนานักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2553 ทักษะการสร้างเว็บสำเร็จรูป
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2552 : แสดงเกียรติบัตรนายสุกรีย์ อุดมวิทยาไกร นายวีระยุทธ ขวัญกลับ นายพิชญ์ธนา คีรีลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2552 ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2552 : ครูที่ปรึกษาพัฒนานักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2552 ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
โดย : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์โควิด 19 (4-8 ม.ค.64)
โดย : นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563
โดย : นายกุลธวัช ทิพสอน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563
โดย : นายศุภฤกษ์ วัฒนศรี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563
โดย : นางสาวอารยา คณารักษ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563
โดย : นางณัทดารัญ อภิรัชตกุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563
โดย : นางอรทัย ทองปาน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563
โดย : นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : จ่าสิบตรี ภูมิวรัชญ์ เตกฉัตร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th