หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,964 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,208 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,800 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,035 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,587 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,483 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,525 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,429 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,238 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,969 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,724 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,334 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,796 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,723 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 (ปีการศึกษา 2563)
โดย : นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 6-8 ม.ค..63
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 6-8 ม.ค..63
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-6 นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 11-13 ก.พ..61
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 11-13 ก.พ..61
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
เกียรตบัตรผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
โดย : นายสุริยา โนนเสนา
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 วันที่ 29-31 ม.ค.60
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนรัดับชาติ ครั้งที่66 29-31 ม.ค.60
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
รางวัลเหรียญทองแดง Best Practices สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายภาษิต สุโพธิ์
ร.ร.วัดทองสัมฤทธิ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน Online Multimedia วิชาภาษาอังกฤษเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 (ปีการศึกษา 2563)
โดย : นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเน้นการสร้างแรงจูงใจ ในการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน Online Multimedia ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
โดย : นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
โดย : นายชัชวาล ชินชาคำ
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
ครูผู้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET เพิ่มขึ้น
โดย : นายชัชวาล ชินชาคำ
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ตามแนนทางการประเมิน PISA
โดย : นายชัชวาล ชินชาคำ
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ    จ.สมุทรปราการ
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง” ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 ให้กับโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุต อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 อำเภอเมือง จังหวัดร
โดย : นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th