หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”
สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวศุภมาส ชะโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางอรัญญา พุฒทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ คำงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสะมะแอ สาและ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,242,194 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,995,169 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,641,402 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,539,617 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,382,438 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,259,126 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,062,714 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,016,567 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,876,326 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,814,514 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,645,089 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,589,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,557,230 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,533,339 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมการทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
“การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์ "อนาคตห้องสมุด...ห้องสมุดอนาคต"
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต 17 สค 62
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ค่ายต้นกล้าพอเพียง
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู ด้วยโปรแกรม Adobe photoshop
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมตามโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
เหรียญทองแดง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.3
โดย : คุณครูหิรัญญา ช่วยหะ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
แข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2019 (ครั้งที่ 3)
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ รอบระดับจังหวัดนนทบุรี
โดย : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
โดย : คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งดิน
โดย : คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
โดย : คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
โดย : นางสาวชลกร มีกูล
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
โดย : คุณครูพิพากษา สุทธินา
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น”
โดย : คุณครูสุชญา แสงฉลวย
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศ งานถนนคนเดิน จากโครงการบ้านพอเพียง
โดย : คุณครูณัฐญาณ์ จอกแก้ว
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
โดย : คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
โดย : คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/268 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th