หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,173 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,255 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,119 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,892 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,050 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,063 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,337 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,344,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,370 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,957 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,417 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,893 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,953 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,523 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ป.3/1 สัปดาห์ที่ 2
โดย : นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
มาตราตัวสะกด
โดย : นางชุติกาญจน์ จันทร์สุข
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ตารางออกอากาศ DLTV ป.3 เดือนมิถุนายน 2563
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๔/๒๕๖๓
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๓/๒๕๖๓
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๒/๒๕๖๓
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำหนดการจัดประสบการณืภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สัปดาห์ที่ ๒
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ชั้น ป.6/2 สัปดาห์ที่ 2
โดย : นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย : นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการรับ – ส่ง เอกสาร แบบฝึกหัดการเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ สัปดาห์ที่๒
โดย : นางสาวนิตวดี พลเดชา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563สัปห์ดาที่2
โดย : นางสาวดาริณี พรมรินทร์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563
โดย : นางสาวดาริณี พรมรินทร์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แบบฝึกระดับชั้นอนุบาล3
โดย : นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานการเรียนออนไลน์ครั้งที่2
โดย : นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
โรงเรียนของหนู สายชั้นอนุบาล ๒
โดย : นางเสาวณี เหล็กเพ็ชร์
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานประเภท "สิ่งประดิษฐ์" วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
โดย : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี 2562
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “เบียร์เกมส์” ระดับมัธยมศึกษา งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/368 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th