หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,034 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,853,563 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,844,707 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,238,982 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,185 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,591 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,724 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,756,824 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,002 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,076 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,207 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)
โดย : นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
โดย : นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น รองอันดับ 1 ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2539
โดย : นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
ครูดีในดวงใจระดับประเทศ พ.ศ. 2560
โดย : นางสมพร ขึ้นทันตา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครุสดุดี ของคุรุสภา พ.ศ. 2552
โดย : นางสมพร ขึ้นทันตา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสรรมถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดย : นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
ครูดีศรีสระบุรี พ.ศ.2559
โดย : นางอรวรา จันทรา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ธรรมาภิบาลสถานศึกษา
โดย : นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
การบริหารระบบดุแล
โดย : นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โครงการเสริมพลังปัญญาครูต้นแบบและครูแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตั้งแต่ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ถึง เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๕ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) และได้นำเสนอในงาน EDUCATIONAL INNOVATION SYMPOSIUM ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๐๐๗ : From Strategy to Quality of Learners
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ (Teacher Award) วิชาภาษาไทย ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูต้นแบบ ประจำปี ๒๕๔๔ วิชา ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)สำนักนายกรัฐมนตรี
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๔
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๓
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูดีที่หนูรัก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โดย : นายประสิทธิ์ อินทรมนตรี
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th