หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนลุมพินี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลำเจียก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นายรุ้ง นามวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ บุญสันท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางฉลองจิตร มะลิงวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจามร วิริยะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,211,378 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,989,583 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,536,859 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,997,569 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,654,070 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,445,924 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,317,107 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,274,581 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,203,950 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,198,395 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,939,243 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,823,614 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,738,751 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,718,670 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,709,186 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางเพ็ญศรี สุดสวาท
โดย : นางเพ็ญศรี สุดสวาท
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางปิยะนุช สระแก้ว
โดย : นางปิยะนุช สระแก้ว
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางบุบผบ บุญเพ็ง
โดย : นางบุบผา บุญเพ็ง
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
โดย : นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
โดย : นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางยุพดี ไพรวรรณ์
โดย : นางยุพดี ไพรวรรณ์
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ
โดย : นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวนุสรา คำน้อย
โดย : นางสาวนุสรา คำน้อย
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางณัจนา สุขกรีด
โดย : นางณัจนา สุขกรีด
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นายธิรนันท์ ชมวนา
โดย : นายธิรนันท์ ชมวนา
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันร้องเพลงสากลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นางสาวกฤตยา พลเยี่ยม
ร.ร.บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"    จ.สุรินทร์
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นางสาวกฤตยา พลเยี่ยม
ร.ร.บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"    จ.สุรินทร์
้้ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
โดย : นางสาวกฤตยา พลเยี่ยม
ร.ร.บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"    จ.สุรินทร์
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวธัญณัชฐ์ ทองฟัก
โดย : นางสาวธัญณัฐช์ ทองฟัก
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางจีรนันท์ ทาแก้ว
โดย : นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นายภรันยู อินทกนก
โดย : นายภรัญญู อินทกนก
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร ์โดยใช ้ กระบวนการเช ื่อมโยงองค์ความรู้เดิมสู่องค์ความร ู้ใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดย : นายธนญ มารัตน์
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
โดย : นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM EDUCATION สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ
โดย : นายประพันธุ์ สมันจิตร์
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/303 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th