หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,589 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,870 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,522 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,195 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,596 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,682 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,451 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,249 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,232 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,249 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,244 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,736 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,192 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,934,043 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,681 ครั้ง



รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรูปแบบร่วมมือ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว30107 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โดย : นางเขมิกา แสนศรีมน
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนกรีฑานำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด ชัยภูมิ
โดย : นายพชร รอดไธสง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนกรีฑาจังหวัดชัยภูมิและเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดชัยภูมิแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
โดย : นายพชร รอดไธสง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยคำประพันธ์ ชุดเมืองเทพสถิต
โดย : นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัล "หน่วยการเรียนรู้ Active Learnning" โครงการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โดย : นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา 2560 ระดับทอง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเกียรติบัตรจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมรอแยลเบญจา
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ได้รับรางวัล ครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา 2560 ระดับทอง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเกียรติบัตรจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมรอแยลเบญจา
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
-
โดย : นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นม.๑-ม.๓
โดย : นางสาวดวงสุดา นาเจริญ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบเทคนิค TAI
โดย : ว่าที่ร.ต.หญิงพรทิพย์ ต่อพล
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โดย : นางมณีรัตน์ จิตปรีดา
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ เอกภพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางมณีรัตน์ จิตปรีดา
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/400 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th