หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
Miss.Shen Xiaolei
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
Miss.Tu Ning
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,788,875 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,589,402 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,200,273 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,357,301 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,232,396 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,102,220 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,874,969 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,833,433 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,572,711 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,531,768 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,448,940 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,356,174 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,354,990 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
Magic Box
โดย : 1. นางสาวจุฑามาศ รักษาเมือง 2. นางสาวภัทรวดี ศรีมหาโพธิ์ 3. นางสาวสิริดา จำปาฉิม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Animal Film
โดย : 1. นางสาววิไลลักษณ์ ล้วนศิริภาพ 2. นางสาวกนกวรรณ เรียงรัมย์ 3. นางสาวกมล ชัยมา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
วุ้นลูกแก้วปีโป้
โดย : 1. นางสาวพรนภา พรมเทศ 2. นางสาวกมลวรรณ ชัยสนั่น 3. นางสาวเฟื่องฟ้า บุราณวัติ 4. นางสาววนิดา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การจัดจำหน่ายข้าวเหนียวมูนหลากสี
โดย : 1. นางสาวจันจิรา หมู่ศิริ 2. นางสาววิภาพร ทัดเทียมหัด 3. นางสาวอรอนงค์ สมาจักร์ 4. นางสาวสุชั
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การจัดจำหน่ายขนมจีบตัวนก
โดย : 1.นางสาววันวิภา สุภาพ 2. นางสาวบุญยาพร บอดคำ 3. นางสาวชริดา เกตนันท์ 4. นายปณิธิ จันทะมาตย์ 5
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การจัดจำหน่ายขนมลูกชุบ
โดย : 1. นางสาวภาวณี ใจเพียร 2. นางสาวกันชรี บันสีนวน 3. นางสาวพัชรินทร์ บุยยัง 4. นางสาวกนกวรรรณ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอน A-Z สำหรับเด็กอนุบาล
โดย : 1. นางสาวนริศรา วิชัยษา 2.นางสาวประภัสสร พันดวง 3. นางสาววรนุช เลพล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สร้างสื่อการสอนภาษาไทยพื้นฐาน ก-ฮ สำหรับเด็กอนุบาล
โดย : 1. นางสาวเนตรนภา เชียงกลางกุล 2. นางสาวรจนาพร นามศรีฐาน 3. นายจรูญพันธ์ แสนพรม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาสำหรับเด็กประถม
โดย : 1. นางสาวลัดดาวัลย์ ประทัยบุตร 2. นางสาววราภรณ์ สระประทุม 3. นางสาวจันทร์จิรา ไพอุปรี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างสกอร์บอร์ดควบคุมไร้สาย
โดย : 1. นางสาวรัตนา ยศปัญญา 2. นางสาวอนิตยา ด้วงคำ 3. นางสาววรรณา ธงชัย 4. นายทินกร วงละตา 5. นา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดร่างกาย สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : 1. นายทวีสิน แก้วแก่น 2. นางสาวชุติมา เขียวค้อม 3. นางสาวประภัสสร พสพิมล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แอพพลิเคชั่นให้ความรู้ต้นไม้
โดย : 1. นางสาวพุทธิตา สะเดา 2. นางสาวจณิสตา ละครชัย 3. นายรีนี ทอม บินเดอร์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การพัฒนาเว็บไซต์ขายครีม
โดย : 1. นางสาวอรวรรณ ชัยวิชา 2. นางสาวอภิสรา ประเสริฐสังข์ 3. นางสาวชนิภา ชโลธร
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านสมาร์โฟน
โดย : 1. นางสาวศิริประภาณ์ แฝงเมืองคุก 2. นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ์ทา 3. นางสาวเฟื่องฟ้า ดาสิน 4. นางสา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างเว็บไซต์ขนมไทยด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5
โดย : 1. นางสาวปิยมาศ เหี้ยมเหิน 2. นางสาวนฤทัย มูลเทพ 3.นายวุฒินันต์ พิทักษ์วาปี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ 4-6
โดย : 1. นางสาวศุภมาศ พิลากลาง 2. นางสาวอริสา หงษาแก้ว 3. นางสาวสทับทิม หงษ์วิลัย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์สำหรับเด็ก (ป.1-3)
โดย : 1. นางสาวจิตลดา บัวใหญ่รักษา 2. นางสาวณัฐริกา ทิศาเวช 3. นายรุติโรจน์ ชมภูวิเศษ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐม
โดย : 1. นางสาววาสิณี ศรีละครดี 2. นางสาวปนัดดา ธิมาไชย 3. นางสาววชิรินทรา สิงห์คาร
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป
โดย : 1. นางสาวนริสา พิมพ์วงศ์ 2. นางสาววิชุดา บุดดีคำ 3. นางสาวสุภาพร ผาจวง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนอาเซียนเบื้อต้นสำหรับเด็ก ป.1-ป.3
โดย : 1. นายฐาปกรณ์ แสงทอง 2. นางสาวฐาปณี แทบศรี 3.นางสาวธัญญารัตน์ ขอดแก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/235 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th