หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,608,905 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,198 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,783,975 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,674 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,005 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,043 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,289 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,343,946 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,336 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,868 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,354 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,840 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,826 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,484 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
คะแนน O-net วิชาภาษาไทย 88 คะแนน
โดย : เด็กหญิงพีรญา ภูมิชัย
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
คะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ 84 คะแนน
โดย : นายพงษ์ชิษณุ ธัญญ์สวัสดิ์
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ 76 คะแนน
โดย : นายบริบูรณ์ ยิ้มละมัย
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
คะแนน O-net วิชาวิทยาศาสตร์ 60.5 คะแนน
โดย : เด็กชายชาติสิริ เปียโคกสูง
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
คะแนน O-net วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56 คะแนน
โดย : นายปริยากร วัฒนสฤงฆาร
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
คะแนน O-net วิชาวิททยาศาสตร์ 68 คะแนน
โดย : นางสาวอรวลี กมลนาวิน
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
คะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ 87.5 คะแนน
โดย : นายดณ พุ่มมะรินทร์
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
คะแนน O-net วิชาภาษาไทย 74 คะแนน
โดย : นางสาวศศิกานต์ จอมมะเริง
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
โดย : กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
ร.ร.โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์    จ.เชียงราย
หนังสั้น ลดภาวะโลกร้อน
โดย : กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
ร.ร.โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์    จ.เชียงราย
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับชาติ
โดย : นายจักรีวงษ์ พงศาปาน นางสาวณัฐกานต์ วิมลมาศ นายอุเทน อาทิตย์ลับ
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชาติ
โดย : เด็กชายภัทรวุธ พฤกษภักดิ์ เด็กชายรัตนพงศ์ ทองใบใหญ่ เด็กชายสหรัฐ สีนะ
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
การคัดแยกขยะ
โดย : กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
ร.ร.โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์    จ.เชียงราย
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมPaint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯไม่กำหนดช่วงชั้น ระดับชาติ
โดย : นายนนทวัช มูณีรัตน์ เด็กหญิงสุชานันท์ บุญฤทธิ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)
โดย : กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
ร.ร.โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์    จ.เชียงราย
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : นายจีรศักดิ์ บุญขวัญ เด็กชายศรชาติ เลกากาญจน์ เด็กชายณัฐวัตร จันทเลข เด็กชายพัชรพล พาหุบุตร เด็กชายว
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กชายสิขรินทร์ ถาพรพันธ์ เด็กชายพัชรพล สุทธิพันธ์ เด็กชายวรเทพ กังสุกุล เด็กชายอัครชัย พันธรักษ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กชายสิขรินทร์ ถาพรพันธ์ เด็กชายพัชรพล สุทธิพันธ์ เด็กชายวรเทพ กังสุกุล เด็กชายอัครชัย พันธรักษ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : นายจีรศักดิ์ บุญขวัญ เด็กชายศรชาติ เลกากาญจน์ เด็กชายณัฐวัตร จันทเลข เด็กชายพัชรพล พาหุบุตร เด็กชายว
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : นายจีรศักดิ์ บุญขวัญ เด็กชายศรชาติ เลกากาญจน์ เด็กชายสิขรินทร์ ถาพรพันธ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th