หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,354 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,325 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,628 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,904 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,647 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,427 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,043 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,157 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,521 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,187 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
คลับการ์ดบัญชี
โดย : 1.นางสาวธิญาดา มังสาอุดม 2.นางสาวอรจิรา อุ่นรชัย 3.นางสาวชลดา แสวงผล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การเสิรมสร้างทักษะทางด้านการบัญชีด้วย Crossword game
โดย : 1.นางสาวศิรินภา มาลัย 2.นางสาว เสาวลักษณ์ บุญรักษ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Accounting box ความรู้ด้านบัญชี
โดย : 1.นางสาวมัณฑนา ภูมิแดง 2.นางสาวรัตนากร วิชัย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้สมุดบัญชีแบบสามมิติ
โดย : 1.นางสาวจินดาเพชร ทำสุนา 2.นางสาวจุฬาลักษณ์ งามบาง 3.นางสาวจิติมาพร แทบปาน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
The Box Accounting
โดย : 1.นางสาวกิตติมา บุญชูใส 2.นางสาวนฤมล ขุนสันทัด 3.นางสาวยุพาวัลย์ ไผ่โสภา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โมบายสร้างสรรค์มหัศจรรย์บัญชี
โดย : 1.นางสาวพรนภา หล่อนน้อย 2.นางสาววันทนา คำเจริญ 3.นางสาวอุทุมพร โพธิ์จุมพล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โดย : 1. นางสาวฐิดาพร ยืนยง 2. นางสาวพุทธฤดี แหลมฉลาด 3. นางสาวอริษา แก้วสีดา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
หนังสือทำมือเล่มเล็ก
โดย : ประกวดหนังสือทำมือเล่มเล็ก (ประเภททีม)
ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
เหรียญทองแดง โครงการ สสวท.
โดย : ด.ช. ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเทควันโด ยุวชนหญิงอายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
โดย : ด.ญ. รวีปรียา ฤทธิ์กล้า
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
โดย : ด.ญ. ศรันรพร ทองสะอาด
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศกรีฑานักเรียน อบจ.นนทบุรี
โดย : กรีฑา อบจ.นนทบุรี2562
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
การแข่งขันบรรยายธรรม
โดย : เด็กหญิงฐิติภา ลาไธสง
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
แข่งขันทักษะวิชาการ เตรียมพัฒน์นิทรรศน์
โดย :
ร.ร.อนุบาลน้องหญิง    จ.อุบลราชธานี
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
โดย : นางสาวอัลณูตร์ อัครมนัส
ร.ร.บ้านนาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
โดย : นายพัชรพลง อรุณเมฆ
ร.ร.บ้านนาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศตัวแทนภาคใต้ตอนบนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายอนันต์ทสิทธิ์ ศรีแสง และเด็กชายศิรวิชญ์ ทองแพชร
ร.ร.บ้านนาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/234 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th