หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,829 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,191 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,367 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,191 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,243 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,697 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,264 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,167 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,103 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,559 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,174 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,738 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,567 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,261 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 66
โดย : เด็กชายชัยธวัช พฤทธิพงษ์ เด็กชายทนุสินธิ์ ลาลู่ เด็กชายสัชฌะกร ศิษย์โรจนฤทธิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
โดย : นางสาวกชพร พรหมวิหาร นายธัชพงษ์ สุดคะนึง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
โดย : นายกมลภพ ก้องเสนาะ นายจักรินทร์ ปัญสวัสดิ์ นางสาวชนิสรา พรหมสูงยาง นางสาวปฏิมากร แสนสุด น
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
พื้นฐานมวยสากล ระดับชั้น ม.1-3
โดย : นักเรียน ชั้น ม.1-3
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1-3
โดย : นักเรียน ชั้น ม.1-3
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
โครงงาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6
โดย : นักเรียน ชั้น ม.4-6
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 - 3
โดย : นักเรียน ชั้น ม.1 - 3
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3
โดย : นักเรียน ชั้น ม.1-3
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6
โดย : นักเรียน ชั้น ม.4-6
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6
โดย : นักเรียนชั้น ม.1-6
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เอเเม๊ท ม.ปลาย การเเข่งขันเพื่อส่งเสริมอัจฉริยะภาพ เอแม๊ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวประกายดาว สีหา
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ ซูโดกุ ม.ต้น การเเข่งขันเพื่อส่งเสริมอัจฉริยะภาพ เอแม๊ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2562
โดย : เด็กหญิงมลิวรรณ พลวงค์
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
ชนะเลิศ ซูโดกุ ม.ปลาย การเเข่งขันเพื่อส่งเสริมอัจฉริยะภาพ เอแม๊ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวประดาวเดือน สีหา
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
ชนะเลิศ เอแม๊ท ม.ปลาย การเเข่งขันเพื่อส่งเสริมอัจฉริยะภาพ เอแม๊ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวดวงฤทัย โอกละคร
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
ชนะเลิศ เอแม๊ท ม.ต้น การเเข่งขันเพื่อส่งเสริมอัจฉริยะภาพ เอแม๊ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2562
โดย : นางสาวทิพวรรณ อินธิราช
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลายการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : 1.นางสาวณัฐณิชา เรืองอุไร 2.นางสาวปลิดา สูงสนิท 3.นางสาวศุจีวรรณ พุทธรักษา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ชุดระบำนางกอย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : 1.นางสาวสุภาพร อ่อนลมัย 2.นางสาวเบญจลักษณ์ ทิศา 3.นางสาวพรรณิภา หอมเย็น 4.นางสาวธัญญรัตน์ วงศ์นาช
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชยงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 เงินรางวัล 20,000 บาท โครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การศึกษาชีววิทยาและประสิทธิภาพของตัวอ่อนแมลงปอบ้านในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โดย : 1.เด็กหญิงอนัญญา บรรจงจิตต์ 2.เด็กหญิงกฤษฎิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร 3.เด็กหญิงญาราภรณ์ เพี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัล “สุดยอดนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้” งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2558
โดย : นางสาวสาวิตรี แย้มเกษร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชยประกวดวาดภาพประกอบ ละครบุรัมปรัมปรา ช่อง3 หัวข้อ “สุดสาครขี่ม้านิลมังกร ตะลอนเมืองไทย”ปี 2558
โดย : ด.ช.ชัยธวัช พฤทธิพงษ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/255 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th