หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,169 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,360 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,647 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,164 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,792 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,632 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,157 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,947 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,593 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,878 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,893 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,595 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,554 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,886 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,671 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 คิดเลขเร็ว
โดย : เด็กหญิงกตัญญุตา สืบวงศ์
ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 คิดเลขเร็ว
โดย : เด็กหญิงอมรดา ทองใบ
ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จัดสวนถาดแบบแห้ง
โดย : เด็กหญิงสิริสมบูรณ์ หุ่นงาม
ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมหุ่นยนต์
โดย :
ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 คัดลายมือสื่อภาษาไทย
โดย : เด็กหญิงสุชานันท์ พอดี
ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : เด็กชายสรวิศ เเก้วอ่อน
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง

โดย : สอบกลางภาค เว็บ
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม    จ.นครสวรรค์

โดย : ข้อสอบกลางภาค วิทยาการคำนวณ ม.3
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
โดย : เด็กหญิงมิลลิล เกตุอุบล
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
โดย : เด็กหญิงเปรมณีย์ อินทร์นา
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
โดย : เด็กหญิงพรนภัส จิ๋วน๊อต
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
โดย : เด็กหญิงนัทชนัน เกตุอุบล
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
โดย : เด็กหญิงภัคจิรา หมื่นมะโน
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 2
โดย :
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR)
โดย :
ร.ร.สอนภาษานานาชาติมาริลิน    จ.ราชบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR)
โดย :
ร.ร.สอนภาษานานาชาติมาริลิน    จ.ราชบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR)
โดย :
ร.ร.สอนภาษานานาชาติมาริลิน    จ.ราชบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR)
โดย :
ร.ร.สอนภาษานานาชาติมาริลิน    จ.ราชบุรี
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563
โดย :
ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
ลูกกตัญญู เทอดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน
โดย : น.ส.รติพร สวัสดิ์ภาค
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th