หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,892 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,192 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,694 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,933 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,717 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,515 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,433 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,474 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,490 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,130 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,700 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,958 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,329 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,662 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวจันทร์สุดา ศรีสวัสดิ์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวกุสุมา ถวิลถึง
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายอนุสรณ์ ครุฑประเสริฐ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายอนุศักดิ์ สุขประเสริฐ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายอนุชา ลากุล
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายยอดชีวัน อิ่มโค่น
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายภาณุพงษ์ ขจรกลิ่น
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายพีรภัทร วงษา
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายปรเมษฐ ปะติโก
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายณัฐวัตร สนอุป
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายจักรพงษ์ มานุสนธ์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายกรวิทย์ อันอาจ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น

โดย :
ร.ร.สอนภาษานานาชาติมาริลิน    จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิงปืนสั้นอัดลมหญิง คัดตัวแทนเขต 2 ในรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี2564
โดย : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
สื่อมัลติมีเดียเรื่องระบบเทคโนโลยี
โดย : นางสาวอรภา มาลา นางสาวพัชราพร สมสมัย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2562
โดย : พระมหาวรพิน ไชยเพช็ร
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมเอก พ.ศ.2560
โดย : พระมหาวงเดือน สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 นิทานในจินตนาการ เรื่อง ความโง่เขลาของช้าง
โดย : น.ส.ณัฐธิชา ประชุมจิต น.ส.ชุติกาญจน์ ปัญญาอักโข นายพุฒิพงศ์ คำเกิด
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชนะเลิศ นิทานในจินตนาการ เรื่อง เจ้าชายกบ
โดย : นายภัทรพล ราชแผน น.ส.ดรุณี โภคะ น.ส.เกศศิณี มาลาวงษ์
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชมเชย นิทานในจินตนาการ เรื่อง กระต่ายกับเสือ
โดย : ด.ญ.ณัฐกานต์ ปันเล ด.ญ.ณัฐรัตน์ ทองคง ด.ญ.กิตติกานต์ ทองคง
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th