หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
Miss.Shen Xiaolei
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
Miss.Tu Ning
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,788,875 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,589,407 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,200,288 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,357,312 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,232,400 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,102,220 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,874,973 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,833,434 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,572,712 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,531,770 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,448,940 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,356,179 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,354,993 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เครื่องบีบอัดขวดน้ำพลาสติก
โดย : 1. นายเรืองศักดิ์ แก้วนอก 2. นายนิรุต วงศ์งาม 3. นายชัยยา โพธิ์ศรี 4. นายธนากร สนองเดช 5. น
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
โดย : 1. นายพงษ์ดนัย คำใบศรี 2. นายนักรบ ภักดีวิเศษ 3. นายชัยณรงค์ จันนอก 4. นายอนนท์ ศรีสิงห์ 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำประปา
โดย : 1. นายเสกสรร ราชวงษา 2. นายปิยะวัฒน์ แสงจันทร์ 3. นายปฏิภาณ จันสูงเนิน 4. นายธีรวัฒน์ นำสงค์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถจักรยานปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่
โดย : 1. นายอดุลย์เดช อึ้งอภะรรม 2. นายภานุวัฒน์ ชำนองจิต 3. นายศตวรรษ เย็นวัฒนา 4. นายตรีภพ สมสนุ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องเจาะผ่ามะพร้าว
โดย : 1. นายจักรพงศ์ พาเชื้อ 2. นายฤทธิชัย ชินโพธิ์คลัง 3. นายวินัย อ่อนสี 4. นายพงศธร ชนเพชร 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การประดิษฐ์เลื่อยตัดไม้จากโครงหินเจียลูกหมู
โดย : 1. นายนฤนาถ ชาลี 2. นายอัครวัตร นาดิก 3. นายนนทวัฒน์ โคตรชมพู 4. นายโชคชัย ภารพงษ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องร่อนทรายละเอียด
โดย : 1. นายชานก นาชัยทอง 2. นายวรวัตร ผุโพธิ์ 3. นายชาตรี อิ่มพิมาย 4. นายอนุชาติ สุวรรณ 5. นายธ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แท่นเปลี่ยนยางรถ
โดย : 1. นายศรัญ ประทุมพันธ์ 2. นายสิทธิศักดิ์ พินิจมนตรี 3. นายจรณบูรณ์ ชนะมี 4. นายนัตพล คำทาสูน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องสับหญ้าเนเปียสำหรับเลี้ยงโคขุน
โดย : 1. นายอภิชาติ ดรุณพันธ์ 2. นายบรรพชิต ผาบบุญเรือง 3. นายศุภชัย อาญาเมือง 4. นายภานุพงษ์ แก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Pop Up Tourist Actraction
โดย : 1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเขียว 2. นางสาวมณีรัตน์ ดพธิ์พร 3. นายพงษ์สกร โนนพะยอม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Vocabulary in my house
โดย : 1. นางสาวอรพิน บูระณ 2. นางสาวฐิติมา ขันทองคำ 3. นายจักรกฤษณ์ ชุมพล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
วงล้อหรรษา A-Z
โดย : 1. นางสาวชนกรณ์ พลตรี 2. นางสาวบุษบา เนืองชมภู 3. นางสาวจิราวรรณ จัดแจง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้ Occupation Slider
โดย : 1. นางสาวพิชญาภา สิงห์สุข 2. นางสาวจันจิรา คุ้มหนองแดง 3. นางสาวสุดารัตน์ ป่าลั่นทม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Bingo Vocabulary
โดย : 1. นายธีรเมษฐ์ ดวงวิเศษ 2. นางสาวจิณฑ์จุฑา กมลทะรา 3. นางสาวสุชานันท์ พลตรี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมส์เศรษฐี 2 ภาษาพาเรียนรู้
โดย : 1. นางสาวอมฤตา แก้วลาย 2. นางสาวนุชนาฏ พันธุนาโส 3. นายยุทธพงษ์ ทมโท
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถไฟคำศัพท์ (Shops and Building)
โดย : 1. นางสาวจรียา อินทะมาตย์ 2. นางสาวสุภาวดี อาจหาญ 3. นางสาววิยดา นาริโส
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
พีระมิด Tense
โดย : 1. นางสาวสมฤทัย ประหา 2. นางสาวปิยาพร รีชน 3. นางสาวเวณิกา วรถายฐาน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Dominoes Vocabulary
โดย : 1. นางสาวศริมนต์ ผ่านแสนเสาร์ 2. นางสาวศุภวรรณ พูลทอง 3. นางสาวนพรัตน์ ชินสีนวล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมส์บันไดงูคำศัพท์
โดย : 1. นางสาวอวัศยา อยู่ประเสริฐ 2. นางสาวภิรมย์ฤดี คำระกาย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้วิชาการโรงแรม Napkin for dinning table
โดย : 1. นายณัฐพล รักแฝงเมือง 2. นางสาวปณิตา ยางขัน 3. นางสาวรุ่งนภา แถวถิ่น
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/235 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th