หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
นายประภาส จันทร์เอิบ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สุมเส้าวิทยา    จ.อุดรธานี
น.ส.อภิชญา พูนเปรี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ปิยมน สุนทรวีระ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.กนกสิริ หนูปัทยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,888,126 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,878,405 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,425,274 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,882,365 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,620,158 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,241,327 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,234,631 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,124,487 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,116,534 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,855,016 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,746,020 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,711,103 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,075 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,661,174 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ-ปีการศึกษา-2560
โดย :
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค-ปีการศึกษา-2560
โดย :
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
รางวัลชมเชย โครงการคหกรรมศาสตร์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย : นักเรียน
ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
การมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
โดย : นักเรียน
ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ12ปี กีฬามวลชน โดย อบจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย : นักเรียน
ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอวังน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย : นักเรียน
ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
โดย : นายนุศิษย์ ช้างต้น , นางสาวรพีพรรณ แมนไธสง , นายเทวิน พรมชาติ
ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
โดย : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
โดย : นายพงศกร นาคดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กหญิงธนัชช์ภรณ์ ศิริวัชเดชากุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงรมย์นลิน ลีพลากร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
โดย : นางสาวธนัญญา รุ่งฉวี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวศรัญณี มณีแสง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รางวัลระดับเหรียญเงินการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กหญิงไพลิน โพนเวียง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดวาดภาพ งานบูรพาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจังหวัดจันทบุรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
โดย : นายวรกร รัตนวิกร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดวาดภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
โดย : นายวรกร รัตนวิกร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย : เด็กหญิงปัณณิกา บรรจงจิตต์ เด็กหญิงชาลิสา มนต์ประสิทธิ์ เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองบุญ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการจัดสวนตู้กระจก ที่บำรุงศิลปวัฒนธรรม ม. ราชภัฎราชนครินทร์ ประจำปี 2560
โดย : นายกรวิชญ์ บุปผา นายสันติ วงษ์รักษา นายณัฐวัฒน์ โสดา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ทักษะการจัดสวนแก้ว ม. ปลาย การจัดสวนที่บำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ม. ราชภัฎราชนครินทร์ ประจำปี 2560
โดย : นายดวงทวี ไชยดำ นางสาวกมลพรรณ เรืองอินทร์ นางสาวกชพร พรหมวิหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ทักษะการจัดสวนขวด ม. ปลาย การจัดสวนที่บำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ม. ราชภัฎราชนครินทร์ ประจำปี 2560
โดย : นางสาวอนัญญา บรรจงจิตต์ นางสาวญาราภรณ์ เพียรจิตต์ นางสาวน้ำทิพย์ มะปราง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th