หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ    จ.นครศรีธรรมราช
นางจารุพร ณ นคร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,999 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,224 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,915 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,086 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,925 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,621 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,508 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,542 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,612 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,293 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,624,048 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,730 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,361 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,831 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,740 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ภาพยนตร์สั้น"รอย" โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
รับรางวัลลูกกตัญญูเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
โดย : เด็กชายจักรินทร์ สินธู
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
สภานักเรียน รณรงค์​การเลิกใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โดย : สภานักเรียน
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
งานขับเคลื่อนศูนย์ ครอบครัวพอเพียงโรเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายอดิเทพ ศรีมันตะและแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน
ร.ร.หนองบัวระเหววิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการรีวิวสินค้า OTOP ภาษาเขมร ม.ปลาย
โดย : นายกิตติเดช สุรรัตน์ และ นายพริษฐ์ ฟักทอง
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร ม.ต้น
โดย : เด็กหญิงมาซีตาห์ สะมาวี
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
ปีการศึกษา 2562
โดย : ปีการศึกษา 2562
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล    จ.ชัยภูมิ
เกียรติบัติเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.4-6
โดย : เด็กหญิงทิพวรรณ ไกรยา
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.ต้น ปีการศึกษา 2563
โดย : สามเณรอดิเทพ สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
โดย : พระมหาสุบรรณ ดงแสนสุข
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
โดย : พระมหาวงเดือน ขิปปุญโญ สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
แข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นประถมศึกษา ครั้งที่ 2
โดย :
ร.ร.วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)    จ.ราชบุรี
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวสุพัตรา อ่อนโนนขวา
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวศิรินทรา เถาเกลือ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวลักคณา ถวิลถึง
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวน้ำฝน ชุมแวงวาปี
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวณัฐยา แก้วดวงดี
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวจิราวรรณ กองลุน
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวจารุวรรณ แก้วอุ่น
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th