หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,634 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,565 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,735 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,309 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,995 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,650 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,207 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,878,046 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,637 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,713,022 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,454,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,644 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,595 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,039 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,981 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
-ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน หางดงยูธคัพ 2020 ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
โดย : ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
-รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คนสันกำแพงยูธคัพ ครั้งที่ 4
โดย : พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
-ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน สันกำแพงยูธคัพ ครั้งที่ 4
โดย : ด.ช. สุธิภัทร ชาติทอง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กชายอิทธิโชค พลดงนอก
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กชายอนุสรณ์ พลดงนอก
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กชายบวรเกียรติ พลดงนอก
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กหญิงอนัญญา นำพา
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กหญิงสุภาวดี โพยนอก
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กหญิงวิชญา เดชยศดี
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กหญิงปิยะกุล โพธาศรี
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กหญิงนริศรา นามหนองปรือ
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กหญิงธมลวรรณ พลกอง
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม1-3
โดย : เด็กหญิงชลิดา โยกแป้น
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
การขับร้องเพลงไทยระดับ ม.1-3
โดย : เด็กหญิงชลิดา โยกแป้น
ร.ร.บ้านหนองตาด    จ.นครราชสีมา
เป็นนักเรียนโครงการต้นกล้า บ.ม. ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : ด.ช.ปภังกร เวชพราหมณ์ด.ญ.กมลพร อักษรนิตย์ และ ด.ญ.ณิชนันทน์ กวีวงศ์ประวัติ
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สสวท.)
โดย : ด.ช.คณพัชญ์ โปณะทอง
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
การแข่งขันแบทมินตัน นครเกมส์63
โดย : ทีมแบทมินตัน รร.นานาชาติฯ
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
สอบติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย : นางสาวปวีณา เติมสุข
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ขบร้องเพลงสากล
โดย : เด็กหญิงพาขวัญ พวงเพชร
ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เวทคณิต
โดย : เด็กชายอภินัทช์ ปัญญา
ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th