หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,358 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,330 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,635 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,154 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,907 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,651 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,429 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,039 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,194 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,847 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,525 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,634 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,189 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาสำหรับเด็กประถม
โดย : 1. นางสาวลัดดาวัลย์ ประทัยบุตร 2. นางสาววราภรณ์ สระประทุม 3. นางสาวจันทร์จิรา ไพอุปรี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างสกอร์บอร์ดควบคุมไร้สาย
โดย : 1. นางสาวรัตนา ยศปัญญา 2. นางสาวอนิตยา ด้วงคำ 3. นางสาววรรณา ธงชัย 4. นายทินกร วงละตา 5. นา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดร่างกาย สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : 1. นายทวีสิน แก้วแก่น 2. นางสาวชุติมา เขียวค้อม 3. นางสาวประภัสสร พสพิมล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แอพพลิเคชั่นให้ความรู้ต้นไม้
โดย : 1. นางสาวพุทธิตา สะเดา 2. นางสาวจณิสตา ละครชัย 3. นายรีนี ทอม บินเดอร์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การพัฒนาเว็บไซต์ขายครีม
โดย : 1. นางสาวอรวรรณ ชัยวิชา 2. นางสาวอภิสรา ประเสริฐสังข์ 3. นางสาวชนิภา ชโลธร
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านสมาร์โฟน
โดย : 1. นางสาวศิริประภาณ์ แฝงเมืองคุก 2. นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ์ทา 3. นางสาวเฟื่องฟ้า ดาสิน 4. นางสา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างเว็บไซต์ขนมไทยด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5
โดย : 1. นางสาวปิยมาศ เหี้ยมเหิน 2. นางสาวนฤทัย มูลเทพ 3.นายวุฒินันต์ พิทักษ์วาปี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ 4-6
โดย : 1. นางสาวศุภมาศ พิลากลาง 2. นางสาวอริสา หงษาแก้ว 3. นางสาวสทับทิม หงษ์วิลัย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์สำหรับเด็ก (ป.1-3)
โดย : 1. นางสาวจิตลดา บัวใหญ่รักษา 2. นางสาวณัฐริกา ทิศาเวช 3. นายรุติโรจน์ ชมภูวิเศษ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐม
โดย : 1. นางสาววาสิณี ศรีละครดี 2. นางสาวปนัดดา ธิมาไชย 3. นางสาววชิรินทรา สิงห์คาร
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป
โดย : 1. นางสาวนริสา พิมพ์วงศ์ 2. นางสาววิชุดา บุดดีคำ 3. นางสาวสุภาพร ผาจวง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอนอาเซียนเบื้อต้นสำหรับเด็ก ป.1-ป.3
โดย : 1. นายฐาปกรณ์ แสงทอง 2. นางสาวฐาปณี แทบศรี 3.นางสาวธัญญารัตน์ ขอดแก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปฏิทินความรู้สู่เนื้อหาวิชาบัญชี
โดย : 1.นางสาวกรรณิการ์ บุญปัด 2.นางสาวบุษา ไชยโภชน์ 3.นางสาวศิริวรรณ รูปสม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ประลองความรู้ทางด้านบัญชี Binggo Game
โดย : 1.นางสาวพิมพกานต์ คุยลำเจียม 2.นางสาวศิริวัลย์ ไหลบุดดา 3.นางสาวอาระตรี เผียดนอก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมปริศนาทายปัญหาทางด้านบัญชี
โดย : 1.นายอภิวัฒน์ คนหาญ 2.นางสาวจันทร์จิรา มุลลือ 3.นางสาววันวิสา กงสะเด็น
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมไข่มหัศจรรย์การบัญชีหรรษา
โดย : 1..นางสาวฟ้ารุ่ง บุญรักษ์ 2.นางสาวเยาวเรศ ทรงหอม 3.นางสาวจุฬาลักษณ์ จวงศรี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา บัญชีตั๋วเงิน
โดย : 1.นางสาวจริยา แถวถิ่น 2.นางสาวสุพรรษา หมู่หัวนา 3.นางสาวอรอนงค์ บุตตะกุล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมเศรษฐีประลองความรู้บัญชี
โดย : 1.นางสาวกนกพร ศรีวิไกร 2.นางสาวณิชารีย์ เรือนสิทธิ์ 3.นางสาวกุลณัฐ จันขุนทด
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมบันไดงูพิชิตความรู้ด้านบัญชี
โดย : 1.นายศิริภพ มุ่งโนนบ่อ 2.นางสาวประภาวรรณ พิมพ์แหวน 3.นางสาวปัทมา ยี่โถ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
The Home Account
โดย : 1.นางสาวจตุรภรณ์ แสนอ่อน 2.นางสาวบุษบา ไผ่ล้อมทำเล 3.นางสาวพิมพิไล หาฝ่ายเหนือ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/234 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th