หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,934 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,389 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,920 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,371 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,315 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,783 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,354 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,294 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,262 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,715 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,258 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,825 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,641 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,342 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการทำเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงปริญา พลายละหาร เด็กหญิงปณาลี ชมฉิมพลี เด็กหญิงสาธิกา พิทักพล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงปัณณิกา บรรจงจิตต์ เด็กชายกิตติพงศ์ บรรจงจิตต์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพ งานสัปดาห์รัฐศาสตร์ประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายวรกร รัตนวิกร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายวรกร รัตนวิกร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายวรกร รัตนวิกร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษทางทคโนโลยีการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายวณัฐพงษ์ จำปาทอง นายธาวิน ธนอัศวโชติ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาทางเทคโนโลยีการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายภาณุวัฒน์ เจริญตา นางสาวอรอุษา พูลศิริคช
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวญาราภรณ์ เพียรจิตร นายธาวิน ธนอัศวโชติ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4.0 ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวปาณิสรา โชคบัณฑิต นางสาวชิดชนก ทองลอย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายทรงกรต แจ้งชัด นายณัฐวุฒิ หมอยาดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการจัดสวนถาด ระดับประชาชน ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวจิรภิญญา บุญฤทธิ์ น.ส.กฤษฎิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร นางสาวสุธาสินี วงค์พยัคฆ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวตะวันฉัตร แถวนาฝาย นางสาวพิมพ์นารา เชื่อมสมบัติ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาด ระดับประชาชน ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายยุทธศักดิ์ สุทธิทรัพท์ นางสาวอนัญญา บรรจงจิตต์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวณัฐพร เลิศหล้า นางสาวสาวิตรี แย้มเกษร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวพรกมล ดิษฐสงวน นายพงศกร นาคดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวอนัญญา บรรจงจิตต์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงปัณณิกา บรรจงจิตต์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร งานวิ่งสู้ชีวิตมะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ณ เขาตัดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559
โดย : นายบุญญะพงษ์ มังกิตะ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน๑๘ ปี การแข่งขันวิ่งมาราธอน“ชัยมงคลมาราธอน ครั้งที่ ๑” ประจำปี ๒๕๕๙
โดย : นายบุญญะพงษ์ มังกิตะ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
โดย : เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขหอม เด็กหญิงจิตรลดา ปัสชาพรม เด็กหญิงชิดชนก วิริยะรัตนพร เด็กหญิงดวงกมล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/255 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th