หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,466 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,992 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,911 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,338 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,210 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,414 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,169 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,299,042 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,387 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,784 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,981 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,898 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,919 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,218 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,430 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเข้าร่วมสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
โดย : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ผลการแข่งขันโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โดย : รนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
สอบติดเตรียมทหาร ปี 2564 รุ่น 2 เหล่า ตร.ทร.
โดย : นายเด่นภูมิ พลติ๊บ
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
การออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. รุ่นรถขยะ 2 ตัน
โดย : นางสาวเนรัญชรา ต่อศรี
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์
โดย : นายภวินท์ เปลี่ยนชื่น และ นางสาวกัญญาวีร์ ภูละออ
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
ประกวดนำเสนอด้วยภาษาจีน หัวข้อ
โดย : นางสาวพิมพ์ลภัทร วราพุฒ
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สาขา ชีววิทยา/เกษตร
โดย : ปวรภัทร เพียรวรรณวณิชย์
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นการท่องบทอาขยาน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โดย :
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย : เด็กหญิงณัฐธิดา นุ่ชภู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านคลองวัว
ร.ร.บ้านคลองวัว    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพทางจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดย : น.ส.ธัญญามาศ ปรางค์แก้ว
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดย : น.ส.ขวัญฤทัย บุตรติมาลย์ น.ส.ณัฐธิดา แนวสุภาพ และ น.ส.พิชชานันท์ สิงห์อาจ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสื่ออินโฟกราฟิก หัวขอเรื่อง "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดย : น.ส.เบญจพร สุคโต น.ส.พิชญ์สินี กลีอิ่ม และ น.ส.ทอฝัน ชูชมชื่น
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดย : เด็กชายศุภเสกข์ เอกฉัตร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดย : น.ส.ชนิตา ทองเอม
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โดย : น.ส.สุธีรา แหลงคำ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการแข่งขันทำเว็บไซต์โดยใช้ Google Site ในหัวข้อ COVID-19 Vaccines งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
โดย : 1. นายชัชพีต์ภัทร ศิริวัชเดชากุล 2. นางสาวจุฬารัตน์ ทองบุญ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
โดย : นางสาวปัณณิกา บรรจงจิตต์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
การประกวด Info Graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย
โดย : นายปณัฐฑรณ์ ชนาชล น.ส.อภิสรา กุญชรินทร์
ร.ร.บางขันวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : เด็กหญิงพชรภา มีทอง
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/270 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th