หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางวรัญญา. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางรักเล่ห์ ริยะบุตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางหทัยทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรณิการ์ อ่อนอำพันธ์
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,805 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,401,074 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,044,348 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,925 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,016,410 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,791,016 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,945 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,171 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,348 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,541,314 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,419,125 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,827 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,391,966 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,329 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,563 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เครื่องสับหญ้าเนเปียสำหรับเลี้ยงโคขุน
โดย : 1. นายอภิชาติ ดรุณพันธ์ 2. นายบรรพชิต ผาบบุญเรือง 3. นายศุภชัย อาญาเมือง 4. นายภานุพงษ์ แก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Pop Up Tourist Actraction
โดย : 1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเขียว 2. นางสาวมณีรัตน์ ดพธิ์พร 3. นายพงษ์สกร โนนพะยอม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Vocabulary in my house
โดย : 1. นางสาวอรพิน บูระณ 2. นางสาวฐิติมา ขันทองคำ 3. นายจักรกฤษณ์ ชุมพล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
วงล้อหรรษา A-Z
โดย : 1. นางสาวชนกรณ์ พลตรี 2. นางสาวบุษบา เนืองชมภู 3. นางสาวจิราวรรณ จัดแจง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้ Occupation Slider
โดย : 1. นางสาวพิชญาภา สิงห์สุข 2. นางสาวจันจิรา คุ้มหนองแดง 3. นางสาวสุดารัตน์ ป่าลั่นทม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Bingo Vocabulary
โดย : 1. นายธีรเมษฐ์ ดวงวิเศษ 2. นางสาวจิณฑ์จุฑา กมลทะรา 3. นางสาวสุชานันท์ พลตรี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมส์เศรษฐี 2 ภาษาพาเรียนรู้
โดย : 1. นางสาวอมฤตา แก้วลาย 2. นางสาวนุชนาฏ พันธุนาโส 3. นายยุทธพงษ์ ทมโท
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถไฟคำศัพท์ (Shops and Building)
โดย : 1. นางสาวจรียา อินทะมาตย์ 2. นางสาวสุภาวดี อาจหาญ 3. นางสาววิยดา นาริโส
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
พีระมิด Tense
โดย : 1. นางสาวสมฤทัย ประหา 2. นางสาวปิยาพร รีชน 3. นางสาวเวณิกา วรถายฐาน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Dominoes Vocabulary
โดย : 1. นางสาวศริมนต์ ผ่านแสนเสาร์ 2. นางสาวศุภวรรณ พูลทอง 3. นางสาวนพรัตน์ ชินสีนวล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมส์บันไดงูคำศัพท์
โดย : 1. นางสาวอวัศยา อยู่ประเสริฐ 2. นางสาวภิรมย์ฤดี คำระกาย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้วิชาการโรงแรม Napkin for dinning table
โดย : 1. นายณัฐพล รักแฝงเมือง 2. นางสาวปณิตา ยางขัน 3. นางสาวรุ่งนภา แถวถิ่น
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Magic Box
โดย : 1. นางสาวจุฑามาศ รักษาเมือง 2. นางสาวภัทรวดี ศรีมหาโพธิ์ 3. นางสาวสิริดา จำปาฉิม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Animal Film
โดย : 1. นางสาววิไลลักษณ์ ล้วนศิริภาพ 2. นางสาวกนกวรรณ เรียงรัมย์ 3. นางสาวกมล ชัยมา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
วุ้นลูกแก้วปีโป้
โดย : 1. นางสาวพรนภา พรมเทศ 2. นางสาวกมลวรรณ ชัยสนั่น 3. นางสาวเฟื่องฟ้า บุราณวัติ 4. นางสาววนิดา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การจัดจำหน่ายข้าวเหนียวมูนหลากสี
โดย : 1. นางสาวจันจิรา หมู่ศิริ 2. นางสาววิภาพร ทัดเทียมหัด 3. นางสาวอรอนงค์ สมาจักร์ 4. นางสาวสุชั
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การจัดจำหน่ายขนมจีบตัวนก
โดย : 1.นางสาววันวิภา สุภาพ 2. นางสาวบุญยาพร บอดคำ 3. นางสาวชริดา เกตนันท์ 4. นายปณิธิ จันทะมาตย์ 5
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การจัดจำหน่ายขนมลูกชุบ
โดย : 1. นางสาวภาวณี ใจเพียร 2. นางสาวกันชรี บันสีนวน 3. นางสาวพัชรินทร์ บุยยัง 4. นางสาวกนกวรรรณ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนการสอน A-Z สำหรับเด็กอนุบาล
โดย : 1. นางสาวนริศรา วิชัยษา 2.นางสาวประภัสสร พันดวง 3. นางสาววรนุช เลพล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สร้างสื่อการสอนภาษาไทยพื้นฐาน ก-ฮ สำหรับเด็กอนุบาล
โดย : 1. นางสาวเนตรนภา เชียงกลางกุล 2. นางสาวรจนาพร นามศรีฐาน 3. นายจรูญพันธ์ แสนพรม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/234 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th