หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,958 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,208 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,797 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,033 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,866 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,584 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,483 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,524 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,414 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,232 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,965 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,330 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,796 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,721 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม
โดย : เด็กหญิงพรนัชชา นาควิลัย
ร.ร.วัดพิพิธประสาทสุนทร    จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : เด็กหญิงอัญชลี ประคองซื่อ
ร.ร.วัดพิพิธประสาทสุนทร    จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
โดย : เด็กหญิงณภาภัช จูมจันทร์
ร.ร.วัดพิพิธประสาทสุนทร    จ.ฉะเชิงเทรา
ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายปรินทร ศรีบุรินทร์ 2. เด็กชายรัตนโชติ มุมทอง 3. เด็กชายถนัดกิจ โสภณ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 21 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายธนภัทร คล้ายรุ่ง 2. เด็กหญิงสุภัทธิรา เอี่ยมหิรัญ 3. เด็กหญิงปภาธาณ กิ้มฉาย
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 20 กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายกิตติศักดิ์ วังสงคราม 2. เด็กชายธนรัตร์ พิณเอก 3. เด็กหญิงจันทรา คุณทวี
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 17 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายจิรพัฒน์ จอยนอก
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 11 กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายอัฐสราวุธ เกิดสมบัติ 2. เด็กหญิงนิดานุช บุตรดี
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 11 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายกฤตินานนท์ สงบุญรอด 2. เด็กชายรัตนโชติ มุมทอง
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายธีระเทพ คงบุญมี
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 10 กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายอัฐสราวุธ เกิดสมบัติ 2. เด็กหญิงนิดานุช บุตรดี
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กหญิงอริสรา อ่อนไสว 2. เด็กหญิงฐิติกานต์ ภิรมย์ 3. เด็กหญิงพิมพา ศรีแก้ว 4. เด็กชายณั
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กหญิงปวริศา รัตนรัตน์ 2. เด็กหญิงชรินรัตน์ พุทธรัตน์ 3. เด็กหญิงจริยา อ่อนมาก 4. เด็ก
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กหญิงณัฐธิดา บุญรอด 2. เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์ แดงศรีธรรม 3. เด็กหญิงนวรัตน์ ชะเอมเทศ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงศิรภัสสร เรืองจันทร์
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายลั่นฟ้า พูลบุญ 2. เด็กชายทักษ์ดนัย เพิ่มพูล 3. เด็กชายวรภัทร สาทะกิจ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงศิรภัสสร เรืองจันทร์
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1 - ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายณัฐวุฒิ กาญจนะ 2. เด็กชายอภิวุฒิ ดอนบุรมย์ 3. เด็กชายปริญญา มีหาดยาย 4.เด็กชายกฤษ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โดย : ชุมนุมห้องสมุด
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th