หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,720 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,292 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,614 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,700 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,130 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,414 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,023 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,684 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,966 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,742 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,203 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,519 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,370 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,948 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กชายศุภกิจ ภูมิวิเศษ
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงวรกมล น้อยประสิทธิ์
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กชายณัฐนนท์ ทิมพิทักษ์
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชื่่น
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงณัฐณิชา แม้นรัตน์
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กชายเดชพิชญา ธนเธียรชญา
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กชายศุภกิจ ภูมิวิเศษ
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงเปรมฤทัย อินทร์เนียม
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กชายเตชินท์  แดงชัง
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงสุธิดา  จะตุคะมา
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงชลธิชา  นาคฉาย
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงเนตรชนก  ชมชื่่น
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
เหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงพิมลพรรณ ปานอำพันธ์
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : นายนำโชค จิบสันเทียะ
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : นายโชคบัญชา ล้วนกลาง
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : นายสกุลเดช ขอทับกลาง
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : นางสาวพิมนภา ถัดพิมาย
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : นางสาวเนตรนภา มนทชาติ
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
รางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงพิมนภา ถัดพิมาย
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
รางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นายสกุลเดช ขอทับกลาง
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th