หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,297 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,455 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,678 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,258 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,916 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,644 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,198 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,992 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,619 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,987 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,941 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,616 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,580 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,004 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,971 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เสี่ยง! คลิปVDOสั้นการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ.2563 โรงเรียนพยุห์วิทยา
โดย : โครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนพยุห์วิทยา
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชมเชยการเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา นางยุบล เจิมจรุง ครูผู้ฝึกซ้อม
โดย : เด็กหญิงภาวตรี ศรีเจริญ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผลงานการขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ด้านยุวมัคคุเทศก์
โดย : เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริวัง
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
ผลงานการขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ด้านการรอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
โดย : เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริวัง
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
ผลงานการขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ด้านวิชาการ
โดย : เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริวัง
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวีดีโอสั้น หัวข้อ“ทำดี...ไม่มีเดี๋ยว” จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
โดย : นางสาวกฤตนภา บุญแรง, นายเอกรัตน์ เปรุนาวิน, นายศักดา บุญเกิด
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง การแข่งขันการแสดงความสามารถการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “สิงหาคม” เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดย : นายนนทวัฒน์ บัวหอม, น.ส.ศิริวิภรณ์ มีวงศ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันการแสดงความสามารถการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน “สิงหาคม” เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดย : ด.ช.นิติ สระแก้ว, ด.ญ.นภัส ชาชัย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเต็มกราฟ
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โครงงานคณิตศาตร์GSPอัตราส่วนเรือยาวจำลอง
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายพิษณุ ดูงาม
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายสรวิศ เเก้วอ่อน
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
รางวัลชนะเลิศ
โดย :
ร.ร.ศาลาวิทยา    จ.ลำปาง
สอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลปี 62
โดย : นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตร
ร.ร.รักษาราชวิตร    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลฯ ปี62
โดย : นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตร
ร.ร.รักษาราชวิตร    จ.กรุงเทพมหานคร
สอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลปี 62
โดย : นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตร
ร.ร.รักษาราชวิตร    จ.กรุงเทพมหานคร
สอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลปี 62
โดย : นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตร
ร.ร.รักษาราชวิตร    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนของโรงเรียนรักษาราชวิตร ปี 2562 สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ตามโรงเรียนรัฐบาล ฯ
โดย : นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตร
ร.ร.รักษาราชวิตร    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 80 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันกรีฑาจังหวัดสงขลา ปะจำปี 2563
โดย : เด็กหญิงปรายตา ไชยจารีย์
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
-รางวัลกองหลังยอดเยี่ยม
โดย : ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th