หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
Miss.Shen Xiaolei
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
Miss.Tu Ning
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,788,875 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,589,406 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,200,285 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,357,308 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,232,399 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,102,220 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,874,972 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,833,434 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,572,711 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,531,769 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,448,940 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,356,177 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,354,993 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
มอเตอร์ปั่นไฟ DC TO AC
โดย : 1. นายวีระพล สมสอน 2. นายศตวรรษ พลโทบุญ 3. นายธันวา ภูพานใหญ่
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โทรทัศน์พลังงานทดแทนแผงโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายจารุศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 2. นายอภิชัย ประเสริฐสุข 3. นายวราวุฒิ คุณสมบัติ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องตรวจจับควันบุหรี่
โดย : 1. นายนครินทร์ อินทะ 2. นายเทพฤทธิ์ สิงห์โสภา 3. นายวราวุฒิ เจริญตาม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์
โดย : 1. นางสาวจริสตา บุญไชย 2. นางสาวมุทิตา เงาสมรูป 3. นายวีระพล กลางโนนงิ้ว 4. นายกฤษฎา ยงยืน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
จักรยานปั่นผลิตพลังงานไฟฟ้า
โดย : 1. นายศราวุฒิ บุญปก 2. นายธีรพัชร์ ซอกลม 3. นายอนันธวุฒิ ลุนทา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดสาธิตเครื่องเสียงในรถยนต์
โดย : 1. นายธนกฤต กลิ่นมาลา 2. นายอัษฎาวุฒิ เหี้ยมเหิน 3. นายวาเลน บรรณารักษ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถตีเส้นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : 1. นายณัฐพงศ์ พบวงศ์ษา 2. นายธนพล วงษ์คำ 3. นายจิตติพงษ์ นนทะคำจันทร์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ 12 VDC
โดย : 1. นายสุรจิตร อ่อนละมุล 2. นายโสภณัฐ บุญมี 3. นายธนวัฒน์ ศรีเชียงหวาง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ไฟส่องถนนโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายภาสกร เทพเสนา 2. นายศุภากร เหง่าดี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้า 220 V AC
โดย : 1. นายวัชรพงษ์ หงษาแก้ว 2. นายอัษฎา พันทอง 3. นายสิทธิชัย วรรณขาว 4. นายพรเทพ ผิวเกลี้ยง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการสอนเครื่องซักผ้าแบบถังแยกยี่ห้อ ไฮเออร์
โดย : 1. นายศักดิ์ประยูร พินิจมนตรี 2. นายธนากรณ์ พลศรี 3. นายสุวิท หล้ากูล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DC 12 V
โดย : 1. นายวิฑูรย์ อินทร์ทอน 2. นายราเมศ สมอแห้ง 3. นายวรเทพ สิงห์โสภา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
หลักการทำงานของโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายทัศนัย ศรีบุญเรือง 2. นายปรีชา เครืออินทร์ 3. นางสาววนิดา พรมหนอก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแบบพกพา
โดย : 1. นายสรสิช นิสัยดี 2. นายวรวุฒิ สิทธิโนน 3. นายวรายุทธ อ่อนราช 4. นายวีรภัทร นนศิริ 5. นาย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มลมด้วยคอมเพรสเซอร์
โดย : 1. นายกนธี ชามนตรี 2. นายอนันต์ จิ๋วหนองโพธิ์ 3. นายอมรเทพ นามศรีสุข 4. นายสุรศักดิ์ ผงสีนวน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ป้ายไฟจราจรลดความเร็ว
โดย : 1. นายอนุภัทร ฝ้ายสีงาม 2. นายโชคชัย ไชยพันธ์ 3. นายอมร หอสูงเนิน 4. นายภูมิธเนตร ถิ่นโสภา 5
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องสับต้นกล้วย
โดย : 1. อนุวัฒน์ พรมแสง 2. นายอภิสิทธิ์ แสนเขื่อน 3. นายอนุวัฒน์ นาคศรี 4. นายหนูสอน กล้าหาญ 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องดูดเศษเหล็ก
โดย : 1. นายธีรภัทธ์ ผกากลีบ 2. นายหฤษฎ์ เกรงชัย 3. นายศรามินทร์ ประเสริฐสังข์ 4. นายกฤษณพงษ์ แก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องสับมันสำปะหลัง
โดย : 1. นายวสันต์ นามวิชา 2. นายจักรรินทร์ หอมหวน 3. นายวิทยา สาธุเกตุ 4. นายเอกมงคล โยธาศรี 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถเข็นเก็บใบไม้
โดย : 1. นายรัฐศาสตร์ พุฒวงศ์ 2. นายกฤษณะ แสงจันทร์ 3. นายอธิป สะตะ 4. นายสหรัถ ดวงพา 5. นายพันธก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/235 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th