หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,442 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,982 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,860 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,315 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,190 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,403 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,148 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,299,018 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,371 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,977 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,877 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,898 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,217 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,408 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงอนงค์รัตน์ จันทร์ประกอบ
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงสุธิดา เสนสมศรี
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองแก้ว
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงผาณิดา หมวกแก้ว
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงนิชนันท์ อ่อนรู้ที่
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงนลินรัตน์ เศรษฐทัตต์
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงฐิตาพร เกตุแก้ว
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงกฤติกานต์ อ้นเพชร
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
โดย : เด็กชายกันต์ธีภพ บำเพิงกาญจน์
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
โดย : เด็กชาย ธนภัทร คุ้มขนาบ
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดี"
โดย : เด็กชายเตชินท์ แสงมณี
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เหรียญทอง สาขาวิชาเคมี การนำเสนอผลงานทางวิชาการ SMTE ภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2564
โดย : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 สาขาชีววิทยา
โดย : โครงการ SM. และ SMTE. โรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดทำสื่อออนไลน์ "สร้างพื้้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย"
โดย : งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
นักเรียน ร.ร.อุดมดรุณี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ออนไลน์ ระดับนานาชาติ
โดย : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
โดย : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัล จากการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัล การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จูเนียร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2564 ม.วิทยาลัยราชภัฎฏนครสวรรค์
โดย : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/270 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th