หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,627 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,858,009 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,151,901 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,707 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,437 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,223 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,688 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,243 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,489 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,178 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,643 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,566 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,047 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,090 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทกลอนระดับ ม.ต้น พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทหัวข้อ “เมืองระยองแดนทองบูรพา”จัดโดยสถานีวิทยุกวีเอฟเอ็ม และหนังสือพิมพ์กวีนิวส์
โดย : เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทองมาก
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชย การประกวดบทกลอน ระดับ ม. ปลาย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท หัวข้อ “วิถีถิ่นแผ่นดินระยอง” จัดโดยสถานีวิทยุกวีเอฟเอ็ม และหนังสือพิมพ์กวีนิวส์
โดย : นางสาวเปมมิกา ศักดิ์เมือง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ งานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562
โดย : เด็กชายปรินทร ทองน้ำเที่ยง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ตามรอยพ่อสานต่อแบบพอเพียง จัดโดยศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงพระราชดำริ จ.ระยอง
โดย : เด็กชายอมรศักดิ์ มั่นดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ ตามรอยพ่อสานต่อแบบพอเพียง จัดโดยศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงพระราชดำริ จ.ระยอง
โดย : เด็กชายยงวิทย์ แสงจันทร์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดจาภาษาถิ่นระยอง เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง
โดย : 1. นายศักดา ศรีคำแหง 2. นางสาวชนัสถ์นันท์ สุนทรโชติ 3. เด็กหญิงพิชญาภา ผลศิริ 4. เด็กหญิงสุวพัชร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ประเภทเดี่ยว การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19
โดย : นางสาวณัฏฐณิชา ยั่งยืน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2รายการแข่งขันทักษะการฟาดแส้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย ประเภทชายเดี่ยวการแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : เด็กชายอังศุธร์ สุคันธมาลย์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการตอบปัญหาด้านความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ทีมละ 2 คน การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. เด็กชายญาณกร วรัชธนายง 2. เด็กชายณัฏฐ์ เครือแส
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการตอบปัญหาด้านอารักขาพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. นายสันติ วงษ์รักษา 2. นางสาวกรีนุช สร้อยพุฒ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการอ่านแบบงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประเภทเดี่ยว การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : นายพีระวัฒน์ เวทวงษ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันทักษะคล้องโค สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. แข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. เด็กชายแทนไทย ทัพโยธา 2. เด็กชายกนกพล ทศภานนท์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รายการแข่งขันทักษะคล้องโค สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. แข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. นายณัฐชภัทร์ ไชยสิทธิ์ 2. นายธัญเทพ เริกเวียง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันการตอบปัญหาด้านคำศัพท์ที่สำคัญทางการเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.แข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. นางสาวจิรายุ ทูคำมี 2. นางสาวรินรดา นิยมการ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2รายการแข่งขันการตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. แข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. นางสาวชริศรา ยิ่งเฮง 2. นางสาวพรภิลักษ์ สุขะ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันการเรียกชื่อและสรรพคุณสมุนไพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. แข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. นายสุวิจักขณ์ ชาวราษฎร์ 2. นางสาวมัทนา ปรีรัตน์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรางวัลชมเชยรายการแข่งขันการจัดสวนกล้วยไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. แข่งขันตอบปัญหาและทักษะทางวิชาการ“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19” ปี 2563
โดย : 1. นายชานนท์ ตันสวัสดิ์ 2. นายศุภกร บัวงาม 3. นายพุฒิพงษ์ พลประสิทธิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนสั้นอัดลมหญิง ประเภทยุวชน (ทีม) รายการแข่งขันกีฬายิงปืน Suphanburi Shooting ชิงถ้วยผู้ว่าสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
โดย : เด็กหญิงพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนสั้นอัดลมหญิง ประเภทเยาวชน (บุคคล) รายการแข่งขันกีฬายิงปืน Suphanburi Shooting ชิงถ้วยผู้ว่าสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
โดย : เด็กหญิงพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนสั้นอัดลมหญิง ประเภทยุวชน (บุคคล) รายการแข่งขันกีฬายิงปืน Suphanburi Shooting ชิงถ้วยผู้ว่าสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
โดย : เด็กหญิงพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/266 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th