หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,696 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,286 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,158 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,803 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,818 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,086 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,366 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,297 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,556 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,820,955 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,463 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,799 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,416 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,979 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,180 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงศิรภัสสร เรืองจันทร์
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1 - ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายณัฐวุฒิ กาญจนะ 2. เด็กชายอภิวุฒิ ดอนบุรมย์ 3. เด็กชายปริญญา มีหาดยาย 4.เด็กชายกฤษ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โดย : ชุมนุมห้องสมุด
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
ภาพยนตร์สั้น"รอย" โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
งานเทคโนcom
โดย : เด็กหญิงพาเวล ป.2
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
สภานักเรียน รณรงค์​การเลิกใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โดย : สภานักเรียน
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
งานขับเคลื่อนศูนย์ ครอบครัวพอเพียงโรเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายอดิเทพ ศรีมันตะและแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน
ร.ร.หนองบัวระเหววิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการรีวิวสินค้า OTOP ภาษาเขมร ม.ปลาย
โดย : นายกิตติเดช สุรรัตน์ และ นายพริษฐ์ ฟักทอง
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร ม.ต้น
โดย : เด็กหญิงมาซีตาห์ สะมาวี
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
ปีการศึกษา 2562
โดย : ปีการศึกษา 2562
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล    จ.ชัยภูมิ
เกียรติบัติเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.4-6
โดย : เด็กหญิงทิพวรรณ ไกรยา
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.ต้น ปีการศึกษา 2563
โดย : สามเณรอดิเทพ สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
โดย : พระมหาสุบรรณ ดงแสนสุข
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
โดย : พระมหาวงเดือน ขิปปุญโญ สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
แข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นประถมศึกษา ครั้งที่ 2
โดย :
ร.ร.วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)    จ.ราชบุรี
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวสุพัตรา อ่อนโนนขวา
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวศิรินทรา เถาเกลือ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวลักคณา ถวิลถึง
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/255 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th