หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,326 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,632 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,906 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,649 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,428 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,168 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,521 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,187 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ไฟส่องถนนโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายภาสกร เทพเสนา 2. นายศุภากร เหง่าดี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้า 220 V AC
โดย : 1. นายวัชรพงษ์ หงษาแก้ว 2. นายอัษฎา พันทอง 3. นายสิทธิชัย วรรณขาว 4. นายพรเทพ ผิวเกลี้ยง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการสอนเครื่องซักผ้าแบบถังแยกยี่ห้อ ไฮเออร์
โดย : 1. นายศักดิ์ประยูร พินิจมนตรี 2. นายธนากรณ์ พลศรี 3. นายสุวิท หล้ากูล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DC 12 V
โดย : 1. นายวิฑูรย์ อินทร์ทอน 2. นายราเมศ สมอแห้ง 3. นายวรเทพ สิงห์โสภา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
หลักการทำงานของโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายทัศนัย ศรีบุญเรือง 2. นายปรีชา เครืออินทร์ 3. นางสาววนิดา พรมหนอก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแบบพกพา
โดย : 1. นายสรสิช นิสัยดี 2. นายวรวุฒิ สิทธิโนน 3. นายวรายุทธ อ่อนราช 4. นายวีรภัทร นนศิริ 5. นาย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มลมด้วยคอมเพรสเซอร์
โดย : 1. นายกนธี ชามนตรี 2. นายอนันต์ จิ๋วหนองโพธิ์ 3. นายอมรเทพ นามศรีสุข 4. นายสุรศักดิ์ ผงสีนวน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ป้ายไฟจราจรลดความเร็ว
โดย : 1. นายอนุภัทร ฝ้ายสีงาม 2. นายโชคชัย ไชยพันธ์ 3. นายอมร หอสูงเนิน 4. นายภูมิธเนตร ถิ่นโสภา 5
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องสับต้นกล้วย
โดย : 1. อนุวัฒน์ พรมแสง 2. นายอภิสิทธิ์ แสนเขื่อน 3. นายอนุวัฒน์ นาคศรี 4. นายหนูสอน กล้าหาญ 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องดูดเศษเหล็ก
โดย : 1. นายธีรภัทธ์ ผกากลีบ 2. นายหฤษฎ์ เกรงชัย 3. นายศรามินทร์ ประเสริฐสังข์ 4. นายกฤษณพงษ์ แก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องสับมันสำปะหลัง
โดย : 1. นายวสันต์ นามวิชา 2. นายจักรรินทร์ หอมหวน 3. นายวิทยา สาธุเกตุ 4. นายเอกมงคล โยธาศรี 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถเข็นเก็บใบไม้
โดย : 1. นายรัฐศาสตร์ พุฒวงศ์ 2. นายกฤษณะ แสงจันทร์ 3. นายอธิป สะตะ 4. นายสหรัถ ดวงพา 5. นายพันธก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องบีบอัดขวดน้ำพลาสติก
โดย : 1. นายเรืองศักดิ์ แก้วนอก 2. นายนิรุต วงศ์งาม 3. นายชัยยา โพธิ์ศรี 4. นายธนากร สนองเดช 5. น
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
โดย : 1. นายพงษ์ดนัย คำใบศรี 2. นายนักรบ ภักดีวิเศษ 3. นายชัยณรงค์ จันนอก 4. นายอนนท์ ศรีสิงห์ 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำประปา
โดย : 1. นายเสกสรร ราชวงษา 2. นายปิยะวัฒน์ แสงจันทร์ 3. นายปฏิภาณ จันสูงเนิน 4. นายธีรวัฒน์ นำสงค์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถจักรยานปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่
โดย : 1. นายอดุลย์เดช อึ้งอภะรรม 2. นายภานุวัฒน์ ชำนองจิต 3. นายศตวรรษ เย็นวัฒนา 4. นายตรีภพ สมสนุ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องเจาะผ่ามะพร้าว
โดย : 1. นายจักรพงศ์ พาเชื้อ 2. นายฤทธิชัย ชินโพธิ์คลัง 3. นายวินัย อ่อนสี 4. นายพงศธร ชนเพชร 5.
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การประดิษฐ์เลื่อยตัดไม้จากโครงหินเจียลูกหมู
โดย : 1. นายนฤนาถ ชาลี 2. นายอัครวัตร นาดิก 3. นายนนทวัฒน์ โคตรชมพู 4. นายโชคชัย ภารพงษ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องร่อนทรายละเอียด
โดย : 1. นายชานก นาชัยทอง 2. นายวรวัตร ผุโพธิ์ 3. นายชาตรี อิ่มพิมาย 4. นายอนุชาติ สุวรรณ 5. นายธ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แท่นเปลี่ยนยางรถ
โดย : 1. นายศรัญ ประทุมพันธ์ 2. นายสิทธิศักดิ์ พินิจมนตรี 3. นายจรณบูรณ์ ชนะมี 4. นายนัตพล คำทาสูน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/234 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th