หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
Miss.Shen Xiaolei
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
Miss.Tu Ning
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,788,875 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,589,403 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,200,276 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,357,303 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,232,396 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,102,220 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,874,971 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,833,434 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,572,711 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,531,768 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,448,940 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,356,177 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,354,992 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ คณิตคิดเร็ว ป. ปลาย
โดย : ด.ญ. ธัญวรัตน์ แสนสมบัติ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1คณิตคิดเร็ว ป. ต้น
โดย : ด.ช. ประกายศิต ลาสุหนท์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ชนะเลิศ คณิตคิดเร็ว
โดย : ด.ช. กฤตธี ศรีหมื่น
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1วาดภาพระบายสี
โดย : ด.ญ. ทอสิริ จงกิจวัฒนา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ Paint
โดย : ด.ช. โภคิน กันทะเป็ง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รองรางวัลชนะเลิศ Power Point
โดย : ด.ช. ปรีชาพล แสนถา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ Paint
โดย : ด.ญ. เมธาวี ยอมใจอยู่
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ Spelling bee ป.ต้น
โดย : ด.ญ. ธเนศ นันติ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ Spelling bee ป.ต้น
โดย : ด.ญ. ศรันรพร ทองสะอาด
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
โดย : ด.ญ. วิชญา ไชยาวุฒิ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
โดย : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
คัดลายมือ
โดย : ด.ญ. มณฑการญจน์ ขุนหล่อ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เครื่องรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ 12 VDC
โดย : 1. นายพัทธดลย์ หงษ์คำ 2. นางสาวินทธิดา มิตทา 3. นางสาวปารีณา ภูมิภักดี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
พัดลมโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายธนวัฒน์ จันทร์ขาว 2. นายปรีชา ทามะฤทธิ์ 3. นายปฏิญาณ ผลาไสย์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แขนกั้นจราจร รีโมทคอนโทรล
โดย : 1. นายอดิศร เขียวสิงห์ 2. นายปัญญา สมัครลาน 3. นายเศกศิษย์ ศรีเชียงษา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ Dc
โดย : 1. นายพลวัฒน์ วงศ์ธาตุ 2. นายวุฒิชัย ทองสงฆ์ 3. นายอาทิตย์ สิงห์คาร
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปลั๊กไฟพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : 1. นายขจรศักดิ์ ทุมมานาม 2. นายวัมนศักดิ์ ชาญฉลาด 3. นายธีรชล พลพิล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิด-ปิด สวิตซ์ไฟ
โดย : 1. นายเสกสรร ดวงดุ 2. นายธีรนนท์ ศรีด้วง 3. นายเสรี สีโสม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดแสงสว่างพลังงานลม 12 VDC
โดย : 1. นายภานุพงษ์ รักเสมอวงศ์ 2. นายวรวุฒิ แป้นแหลม 3. นายธนายุทธ หินแก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดสาธิตกังหันน้ำผลิต
โดย : 1. นายภาสกร เหล่าฮ้อ 2. นายนิธิ รักษ์เสมอวงศ์ 3. นายสุนัน กดนอก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/235 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th