หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,838 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,412 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,218 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,259 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,709 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,270 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,193 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,163 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,579 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,181 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,749 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,571 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,264 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทกีฬายิงปืน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560
โดย : นายอดิเทพ เหมล้วน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวธัญมาศ คุชิตา นางสาวญาราภรณ์ เพียรจิตร นายณฐวัตร โสภา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวญาราภรณ์ เพียรจิตร นายณัฐวัตร โสภา นางสาวธัญมาศ คุชิตา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : น.ส.กมลมาตุ ประภาพันธุ์บุษกร นางสาวกุลธิดา จงเยือกกลาง นางสาวจิรภิญญา บุญฤทธิ์ นางสาวจุฑาทิพย์ มิ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ศรีบุญเพ็ง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เรื่อง Bike For Health งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวปรัสรา เพชรไปล่ และนางสาวสุจิตรตรา ศรีประชากร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 เรื่อง อุปกรณ์ตัดกล้วยออกจากเครือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวนฤมล กว้างมาก นางสาวจัสมินทร์ กอเซ็ม นางสาวปรียาภรณ์ พลเก่ง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 การแสดงชุด อัคราภิรักษ์ศิลปิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายกมลภพ ก้องเสนาะ นายจักรินทร์ ปัญญสวัสดิ์ นางสาวจุฑาทิพย์ มิ่งกุล นางสาวณัฐณิชา หมอยาดี นาง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 การแสดงชุด บุญข้าวหลาม เดือนสาม บ้านค่าย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายกฤษกร เมืองเกิด นายขจรพล โพธิ์แก้ว เด็กชายคุณากร นัทธีประเสริฐ นางสาวชนิสรา พรมสูงยาง นางสาวณ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวสุมินตรา วรฉันท์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาพโปสการ์ด ภาพระบายสีหนุมานการประกวดภาพระบายสีหนุมานกับโขนพิพิธ ประจำปี 2560
โดย : เด็กชายอมรศักดิ์ มั่นดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท การประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 ในหัวข้อ"เเสงสว่างแห่งจินตนาการ" ที่จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
โดย : เด็กชายอมรศักดิ์ มั่นดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 " Energy Painting 2017 " หัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข " กระทรวงพลังงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นายกฤศกร นิติวีระกุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับการคัดเลือก พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 " Energy Painting 2017 " หัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข " กระทรวงพลังงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : เด็กชายณัฐวิทย์ ทัศนภักดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด(ประเภททีม) รายการ แปดริ้ว ไฟท์เตอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560
โดย : เด็กชายรพีภัทร โตสุพรรณ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เทควันโด(ประเภทเดี่ยว) รายการ แปดริ้ว ไฟท์เตอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560
โดย : เด็กชายรพีภัทร โตสุพรรณ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรายการ LTO junior championship 2017 ครั้งที่ 5
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ All Thailand junior circuit 6/2017
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีรายการ All Thailand junior circuit 6/2017
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปีรายการ Krasae tennis camp junior challenge 2017 ครั้งที่ 10
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/255 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th