หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,418 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,953 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,825 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,302 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,178 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,401 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,130 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,298,999 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,360 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,768 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,969 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,864 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,885 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,215 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,387 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โดย : เด็กหญิงจุฑามาศ โคมทอง
ร.ร.บ้านตะพุนทอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โดย : เด็กชายชูศักดิ์ รัตนบุรี
ร.ร.บ้านตะพุนทอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โดย : เด็กชายเจษฎา อินทร์ประเสริฐ
ร.ร.บ้านตะพุนทอง    จ.ระยอง
คัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : เด็กหญิงณัฐณิชา พายภักดี
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
คัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทร์เทศ
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : เด็กชายภัทรวุฒิ สว่างแก้ว
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณสุข
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564
โดย : นางสาวณัฐกฤตา เยื่อปุย
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10
โดย : นางสาวเจนญาณี แก้วหาญ
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
วาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : เด็กหญิงปาริตา กลิ่นมาลา
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : เด็กหญิงไอยาดา นาคอ่อน
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
ผลงานดีเด่น รายการที่ 3 กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา
โดย : นายธนวัฒน์ ชูจันทร์
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
ผลงานดีเด่น รายการที่ 2 ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ การเป็นนักออกแบบและสร้างสรรค์ทางสื่อเทคโนโลยี
โดย : นายธนวัฒน์ ชูจันทร์
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
ผลงานดีเด่น รายการที่ 1 ความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์และการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ไทยร้างสรรค์
โดย : นายธนวัฒน์ ชูจันทร์
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ด้านคิดคำนวณ 100 คะแนน
โดย : เด็กชายศักดิธัช แต้มศรีนวล
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.ตรัง ประจำปี 2562
โดย : เด็กชายศราวุธ วุ่นสั่งทำ
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์" ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ พลอินทร์
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงณัฐชยา รุ่งโรจน์อสนีย์
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงนลินทิพย์ แสงแสน
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
โดย : เด็กหญิงอารยา เพชรจันทร์
ร.ร.วัดเขาวิเศษ    จ.ตรัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/270 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th