หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,250 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,114,727 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,769,995 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,512 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,087 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,374 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,426,946 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,548 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,929 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,409 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,035 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,456 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,244 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,676 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงลูกภู เด็กหญิงชลดา ชาภิรมย์ เด็กชายวุฒิพงศ์ ดุจจานุทัศน์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยโปรแกรม GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : เด็กชายพุทธฤกษ์ สายหนู เด็กชายมงคล โสภาแสง
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ประเภทหญิง)
โดย : เด็กหญิงฑิฆัมพร เนยไชสง
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ประเภทชาย)
โดย : เด็กชายธีรภัทร ยางเดิม
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การเขียนโปรแกรม Power Point 2013 ระดับชั้นประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงชุติมา เวียงวิเศษ , เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปัดถา
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษา
โดย : เด็กชายพงศธร ทองขาว
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษา
โดย : เด็กชายนพณัฐ ศรีน้อย , เด็กชายอิทธิพล เพ็ชรอินทร์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โดย : เด็กชายสิทธานนท์ กุหลาบ , เด็กหญิงเนตรดาว กล่ำมาก , เด็กหญิงอาภัสราภ์ ดุจจานุทัศน์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โดย : เด็กหญิงภิรมณ์พร มงคลไวย , เด็กหญิงวรรณิษา หวังเฝ้ากลาง
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน เพื่อร่วมกิจกรรมค่าย STEM CAMP
โดย : เด็กชายสิทธานนท์ กุหลาบ , เด็กหญิงเนตรดาว กล่ำมาก
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียง งานมหกรรมวัฒนธรรม
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
NT ปี 2562 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
โดย : ์
ร.ร.ราชานุบาล    จ.น่าน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
โดย : เด็กหญิงณัฐณิชา คงนุช เด็กหญิงพราวฝัน อุทา เด็กหญิงธารทิพย์ ทิพย์เที่ยงแท้
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4 - ม.6
โดย :
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6
โดย :
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.4 - ม.6
โดย :
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1 - ม.3
โดย :
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดฉีกปะภาพ ระดับปฐมวัย
โดย : เด็กชายจิรัฎฐ์ กลิ่มจิตร เด็กหญิงกุลจิรา สุขล้อม เด็กหญิงธนารีย์ บุญอภัย
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : เด็กชายภูวนารถ ธิขันติ
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th