หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,874 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,188 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,684 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,920 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,690 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,507 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,421 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,469 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,477 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,111 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,622,987 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,696 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,952 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,322 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,653 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง (รุ่นอายุ12ปี)
โดย : เด็กหญิงพิมพ์ หมวกสังข์
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง (รุ่นอายุ12ปี)
โดย : เด็กหญิงกมลทิพย์ พุ่มชา
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง (รุ่นอายุ12ปี)
โดย : เด็กหญิงพรนภัส จิ๋วน็อต
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง (รุ่นอายุ10ปี)
โดย : เด็กหญิงกชกร มั่นทุ่ง
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง (รุ่นอายุ10ปี)
โดย : เด็กหญิงสุริวิภา เรือนอินทร์
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง (รุ่นอายุ10ปี)
โดย : เด็กหญิงณิชาภา สิงห์กรณ์
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง (รุ่นอายุ10ปี)
โดย : เด็กหญิงวริศรา มาสุข
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง (รุ่นอายุ10ปี)
โดย : เด็กหญิงกันต์กมล จันทร์ทุ่ง
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง (รุ่นอายุ10ปี)
โดย : เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จันทร์ทุ่ง
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนภูพระวิทยาคม (ระดับมัธยม)
โดย : บริษัทสร้างการดี เค้กกล้วยหอม
ร.ร.ภูพระวิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
โดย : เด็กหญิงทิพากร น้อยไพรนา
ร.ร.นามนราษฎร์นุเคราะห์    จ.กาฬสินธุ์
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพรณรงค์ป้องกันโควิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นายธัญวุฒิ ขำหินตั้ง
ร.ร.ภูพระวิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพรณรงค์ป้องกันโควิด ระดับชั้ยมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : เด็กชายธนะชัย วารินทร์
ร.ร.ภูพระวิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
โดย : นายภัทรพงศ์ ศรีบุญ
ร.ร.หนองบัวระเหววิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
โดย : นายอดิเทพ ศรีมันตะ
ร.ร.หนองบัวระเหววิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
โดย :
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ได้เป็นตัวแทนประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE BUMBER ONE IDOL) ระดับอำเภอ
โดย : นส.สุพรรณิการ์ นวมนิ่ม นายณัฐวงศ์ ครุธทรัพย์
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
ชนะเลิศประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี(TO BE NUMBER ONE IDOL)ระดับจังหวัดประจำปี 2564
โดย : นายเทอดไท เจริญลาภ
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพ รุ่นอายุ 13 – 17 ปี The 2020 Kids Art Contest – A Healthy Planet Earthby frogs are green จัดโดย JERSEY CITY INDEPENDENT! องค์กรให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม“ Frogs Are Green” สหรัฐอเมริกา
โดย : เด็กชายวีรวัฒน์ บุพลับ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 12 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โดย : เด็กหญิงณญาดา เช็ก
ร.ร.สาครพิทยาคม    จ.ชัยนาท
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th