หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,354 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,325 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,628 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,904 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,647 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,427 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,043 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,157 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,521 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,187 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ Spelling bee ป.ต้น
โดย : ด.ญ. ศรันรพร ทองสะอาด
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
โดย : ด.ญ. วิชญา ไชยาวุฒิ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
โดย : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
คัดลายมือ
โดย : ด.ญ. มณฑการญจน์ ขุนหล่อ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เครื่องรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ 12 VDC
โดย : 1. นายพัทธดลย์ หงษ์คำ 2. นางสาวินทธิดา มิตทา 3. นางสาวปารีณา ภูมิภักดี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
พัดลมโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายธนวัฒน์ จันทร์ขาว 2. นายปรีชา ทามะฤทธิ์ 3. นายปฏิญาณ ผลาไสย์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แขนกั้นจราจร รีโมทคอนโทรล
โดย : 1. นายอดิศร เขียวสิงห์ 2. นายปัญญา สมัครลาน 3. นายเศกศิษย์ ศรีเชียงษา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ Dc
โดย : 1. นายพลวัฒน์ วงศ์ธาตุ 2. นายวุฒิชัย ทองสงฆ์ 3. นายอาทิตย์ สิงห์คาร
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปลั๊กไฟพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : 1. นายขจรศักดิ์ ทุมมานาม 2. นายวัมนศักดิ์ ชาญฉลาด 3. นายธีรชล พลพิล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิด-ปิด สวิตซ์ไฟ
โดย : 1. นายเสกสรร ดวงดุ 2. นายธีรนนท์ ศรีด้วง 3. นายเสรี สีโสม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดแสงสว่างพลังงานลม 12 VDC
โดย : 1. นายภานุพงษ์ รักเสมอวงศ์ 2. นายวรวุฒิ แป้นแหลม 3. นายธนายุทธ หินแก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดสาธิตกังหันน้ำผลิต
โดย : 1. นายภาสกร เหล่าฮ้อ 2. นายนิธิ รักษ์เสมอวงศ์ 3. นายสุนัน กดนอก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
มอเตอร์ปั่นไฟ DC TO AC
โดย : 1. นายวีระพล สมสอน 2. นายศตวรรษ พลโทบุญ 3. นายธันวา ภูพานใหญ่
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โทรทัศน์พลังงานทดแทนแผงโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายจารุศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 2. นายอภิชัย ประเสริฐสุข 3. นายวราวุฒิ คุณสมบัติ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องตรวจจับควันบุหรี่
โดย : 1. นายนครินทร์ อินทะ 2. นายเทพฤทธิ์ สิงห์โสภา 3. นายวราวุฒิ เจริญตาม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์
โดย : 1. นางสาวจริสตา บุญไชย 2. นางสาวมุทิตา เงาสมรูป 3. นายวีระพล กลางโนนงิ้ว 4. นายกฤษฎา ยงยืน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
จักรยานปั่นผลิตพลังงานไฟฟ้า
โดย : 1. นายศราวุฒิ บุญปก 2. นายธีรพัชร์ ซอกลม 3. นายอนันธวุฒิ ลุนทา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดสาธิตเครื่องเสียงในรถยนต์
โดย : 1. นายธนกฤต กลิ่นมาลา 2. นายอัษฎาวุฒิ เหี้ยมเหิน 3. นายวาเลน บรรณารักษ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถตีเส้นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : 1. นายณัฐพงศ์ พบวงศ์ษา 2. นายธนพล วงษ์คำ 3. นายจิตติพงษ์ นนทะคำจันทร์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ 12 VDC
โดย : 1. นายสุรจิตร อ่อนละมุล 2. นายโสภณัฐ บุญมี 3. นายธนวัฒน์ ศรีเชียงหวาง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/234 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th