หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,167 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,644 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,158 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,768 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,627 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,943 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,588 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,868 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,888 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,593 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,551 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,883 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,668 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รองชนะเลิศอันดับ 2 นิทานในจินตนาการ เรื่องของลุงที
โดย : ด.ช.ธนดล แสงศร ด.ช.ธนกฤต แก้วอยู่ ด.ช.อภินัทธิ์ ดิษฐ์นุ่ม
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
รองชนะเลิศอันดับ 1 นิทานในจินตนาการ เรื่อง กระต่ายหรรษากับหมาป่าจอมซ่า
โดย : ด.ญ.ชลดา วศินวงศ์สว่าง ด.ช.ศิรวิชญ์ นาชัยพลอย ด.ญ.ณิชาพร ขันแก้ว
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชนะเลิศ นิทานในจินตนาการ เรื่อง พญาวานรปัญญาแหลม
โดย : ด.ช.อัศวิน พลปราบ ด.ญ.ชญานิศ สุนันทศรี ด.ช.ดนุนัย สายยิ้ม
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
การนำเสนอผลงานโครงงาน STEM โครงการครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ตาก
โดย :
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
โดย : วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
สอบเก็บคะแนน ข้อสอบ วิทยาคำนวณ ม.3 และ เว็บ ม.4
โดย : ข้อสอบ ของครูวิลาวัลย์
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นางสาววิรัลพัชร ปัชชาพงษ์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม4.-ม.6
โดย : นางสาวธัญญารัตน์ สำราญใจ
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายจักรกฤษ ปัญญารักษ์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงวรัญญา ลมคำภา
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ตระกูลศรี
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงนฤมล หนูยอด
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวนูรุลฮูดา รูปายี
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวซูไรดา ฮะซัล
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวซูรียา ซา
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) ระดับชั้น ม. 1- ม. 3
โดย : เด็กชายอนัส ดอเลาะ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) ระดับชั้น ม. 1- ม. 3
โดย : เด็กชายมูฮัมหมัดฟาววัช ตาเละ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 1 – ม. 3
โดย : เด็กหญิงอัมมานี บินตอยิบ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวนาซีลา อาลี
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี

โดย : โปรแกรมสีเส้น
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th