หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,350 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,912 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,716 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,251 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,144 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,347 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,091 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,298,931 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,325 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,739 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,952 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,806 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,831 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,207 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,348 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการโรงเรียนสุจริต
โดย : นางสาวสาวิตรี ดาศรี
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
บริษัทสร้างการดี Lovely dolls โรงเรียนบ้านซา ปีการศึกษา 2563
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านซา
ร.ร.บ้านซา    จ.ตรัง

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 - ม.6
โดย : นายมาฮาหมัดฟัลมีย์ จิหามาตร์
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส
เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.4 - ม.6
โดย : นางสาวโนร์ฮีดายาตี สาเร๊ะ
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส
เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.4 - ม.6
โดย : นางสาวนูฮานีซัน แวหะมะ
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส
เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.4 - ม.6
โดย : นางสาวนูร์ฟาตีฮะห์ สุหลง
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส
เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4- ม.6
โดย : นางสาวซอฟีย๊ะ สือแม
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส
เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6
โดย : นางสาวกีนานะห์ มะเร๊ะ
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส
รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 38
โดย : เด็กหญิงภาวตรี ศรีเจริญ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือคลาสอบรมภาษาจีนออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจินห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย อยู่ระหว่างรอผลคะแนนสอบระดับ HSK ระดับ 3
โดย : นางสาวกฤษกร มณีศรี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี "วัฒนธรรมวินิต" ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงชุติมณฑน์ เวียนทอง
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก
โดย :
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ "ทำดี ทำได้ ง่ายนิดเดียว"
โดย :
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท การประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy “ ชื่อผลงาน ควายไทย Fighter “
โดย : นางสาวจิณัฐติกา ศิริวรา นางสาวภารัตน์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวปิยรัตน์ นันทสูรย์
ร.ร.หนองแหนวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดย : นายพีรพัฒน์ สาริกา
ร.ร.วัดดอนยอ    จ.นครนายก
รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
โดย : น.ส.กฤติมา จันทราราชัย
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รางวัลชมเชย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โดย : เด็กหญิงชลิตา ไกรพงษ์
ร.ร.บ้านตะพุนทอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/270 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th