หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,303 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,283 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,195 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,168,011 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,073 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,074 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,374 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,344,044 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,385 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,995 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,459 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,921 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,824,017 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,539 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด โครงการจอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : เด็กหญิงเสาวณีย์ ไตรวุฒิสกุล
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
โดย : เด็กชายสิทธานนท์ กุหลาบ
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
โดย : เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิช เด็กหญิงวิรมณ ไพร่ทอง เด็กหญิงณัฐณิชา คงนุช
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling
โดย : เด็กหญิงญาณิณ บุญญารัตน์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
โดย : เด็กชายเตวิช พรมชัยสงค์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือตัวอักษรจีนด้วยดินสอ
โดย : เด็กหญิงอาภัสราภ์ ดุลจานุทัศน์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
โดย : เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงขร
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กชายกรกฎ เอื้อศิลป์ เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิช
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันพูดนำเสนอ
โดย : เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิช
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย เล่านิทานประกอบท่าทาง
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน
โดย : เด็กหญิงทิฆัมพร เนยไชสง เด็กหญิงอาภัสราภ์ ดุจจานุทัศน์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โดย : เด็กชายธีรภัทร อุ่นกาย
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กชายสิรภพ กล้าทะเล 2. เด็กหญิงสุวิมล รอบโลก 3. เด็กหญิงอรญา ยงเยื่องพันธ์
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. เด็กหญิงชนิศรา แย้มคล้าย 2. เด็กหญิงนภัสสร บางจาก
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
โดย : นักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โดย : เด็กหญิงเกวลิน ทองคำ
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th