หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,629 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,562 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,730 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,304 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,985 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,649 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,206 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,878,041 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,634 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,713,019 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,454,001 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,641 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,592 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,038 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,981 ครั้ง



รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวกุสุมา ถวิลถึง
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายอนุสรณ์ ครุฑประเสริฐ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายอนุศักดิ์ สุขประเสริฐ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายอนุชา ลากุล
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายยอดชีวัน อิ่มโค่น
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายภาณุพงษ์ ขจรกลิ่น
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายพีรภัทร วงษา
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายปรเมษฐ ปะติโก
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายณัฐวัตร สนอุป
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายจักรพงษ์ มานุสนธ์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นายกรวิทย์ อันอาจ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น

โดย :
ร.ร.สอนภาษานานาชาติมาริลิน    จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิงปืนสั้นอัดลมหญิง คัดตัวแทนเขต 2 ในรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี2564
โดย : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
สื่อมัลติมีเดียเรื่องระบบเทคโนโลยี
โดย : นางสาวอรภา มาลา นางสาวพัชราพร สมสมัย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2562
โดย : พระมหาวรพิน ไชยเพช็ร
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมเอก พ.ศ.2560
โดย : พระมหาวงเดือน สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 นิทานในจินตนาการ เรื่อง ความโง่เขลาของช้าง
โดย : น.ส.ณัฐธิชา ประชุมจิต น.ส.ชุติกาญจน์ ปัญญาอักโข นายพุฒิพงศ์ คำเกิด
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชนะเลิศ นิทานในจินตนาการ เรื่อง เจ้าชายกบ
โดย : นายภัทรพล ราชแผน น.ส.ดรุณี โภคะ น.ส.เกศศิณี มาลาวงษ์
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชมเชย นิทานในจินตนาการ เรื่อง กระต่ายกับเสือ
โดย : ด.ญ.ณัฐกานต์ ปันเล ด.ญ.ณัฐรัตน์ ทองคง ด.ญ.กิตติกานต์ ทองคง
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชมเชย นิทานในจินตนาการ เรื่อง จระเข้กลับใจ
โดย : ด.ญ.ฐิตาภา โปธิมอย ด.ญ.วีรดา หมูปิน ด.ญ.วิศรุตา เจือจันทร์
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th