หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,307 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,995 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,806 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,381 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,440 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,072 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,077 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,935 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,944 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,030 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,844 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,965 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,508 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โดย : ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร.ร.อุภัยภาดาวิทยาลัย    จ.สุพรรณบุรี
เหรียญทองแดงเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง 9-11
โดย : ด.ญ. ณัฐธิดา บัณฑิตาเมธาสิทธิ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญเงินเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 9-11
โดย : ด.ช. ประกายศิต ลาสุนนท์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 7-8 ปี
โดย : ด.ช. ปฎิพล สุลานนท์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง 9-11 ปี
โดย : ด.ญ.กาญจนา สุขศรี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 9-11
โดย : ด.ช. เทียนรุ่ง สังข์ขาว
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 9-11
โดย : ด.ช. วรชน จันตา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 9-11
โดย : ด.ช. ภัทรพงษ์ ชนะวงษา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 9-11 รายการ To Be Number One
โดย : ด.ช. นพดล บัณฑิตาเมธาสิทธ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
นมดี มีประโยชน์
โดย : นมโรงเรียน
ร.ร.วัดใหม่ทอน    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงสตริงระดับชั้น ป.1-6
โดย :
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองอันดับ 7 คัดไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : เด็กหญิงธษปนันท์ ทิพชาติ
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : เด็กหญิงณัฐถากรณ์ จิตแสง
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
เรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 คัดไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงณัฐฐา พลหงษา
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงพิชญา ศรีอุทธา
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลระดับชาติ อันดับ2 แข่งสร้างPresentation จากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68
โดย :
ร.ร.อนุบาลเสริมปัญญา    จ.นครปฐม
รางวัลระดับชาติ อันดับ 7 แข่งสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 68
โดย :
ร.ร.อนุบาลเสริมปัญญา    จ.นครปฐม
เหรียญเงิน ประเภทยุวชน 9-10 ปี น้ำหนัก 31 ก.ก. ขึ้นไปการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 9
โดย : ด.ช. ธราเทพ ณ วันทิพย์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง ประเภทยุวชน 11-12 ปี น้ำหนัก 50 ก.ก. ขึ้นไปการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 9
โดย : ด.ญ. ชญานิศ ณ วันทิตย์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง ประเภทยุวชน 11-12 ปี น้ำหนัก 50 ก.ก. ขึ้นไปการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 9
โดย : ด.ญ ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/238 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th