หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,464 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,991 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,904 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,336 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,208 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,412 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,166 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,299,039 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,386 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,784 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,980 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,894 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,917 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,218 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,427 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โดย : นางสาวสุภัชชา ภะวารศรี
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญา บริษัทสร้างการดี ๔.๐ สู่วิถีพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ปุ๋ยหมักห่มดิน ถิ่นดงใหญ่
โดย : ๑. ด.ช.ปุญญพัฒน์ ชิณศรี ๒.ด.ญ.นริศรา สารนอก ๓.ด.ญ.ณัฐตินี แคนหนอง ๔.ด.ญ.ธันยธรณ์ คำพาพันธ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญา บริษัทสร้างการดี ๔.๐ สู่วิถีพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ข้าวเกรียบเห็ดป่า
โดย : ๑. น.ส.ภัชราภา สุเพ็งคำ ๒.นายพิทักษ์ ราชรินทร์ ๓.น.ส.กุลปรียา สุจชารี ๔.น.ส.สุนิศา ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
Speaking
โดย : นายวัชรชัย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
การพูดเชิงสร้างสรรค์
โดย : เด็กชายธีรเมธ นาหนองตูม
ร.ร.วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
โดย : นางสาวนาโอโกะ โคอิเกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
โดย : นายบารมี นกหรีด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
โดย : นางสาวฐิริมาษฎ์ ฮามีทเนียร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
โดย : นางสาวบุณย์นุช นกมีชัยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
โดย : นายปุณยกร นกหรีด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันภาษาไทย
โดย : เด็กหญิงชัญญศรณ์ สิริประดับเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลชมเชย โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นายบารมี นกหรีด
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลที่ 4 ในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นางสาวภัทราพรรณ วีระมณี
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีม
โดย : นางสาวเพลงพิณ สิงห์สุวรรณ
ร.ร.ตะวันชัยวิทยา    จ.นครราชสีมา
ชนะเลิศ การประกวดามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 (ประเภทผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น)
โดย : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 (ประเภทผลงานแบบเพลง)
โดย : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี
โดย : นายชนันตพล นวลตั้ง
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อสอนออนไลน์ ในหัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัยและเสิรมสร้างเครือข่ายชุมชุน"
โดย : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันรายการ School ในการแข่งขัน Derek Zen online youth tournament
โดย : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ร.ร.อุดมดรุณี    จ.สุโขทัย
โล่รางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดภาพยนตร์สั้น (คลิป Tik Tok )
โดย : เด็กชายปัญทวิทย์ ดาศรี
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/270 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th