หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,946 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,206 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,784 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,019 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,837 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,568 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,473 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,513 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,356 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,213 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,929 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,717 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,321 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,687 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,712 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงนภัสประภา พิรุฬธรรม
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
คลิปสั้น 'Help me'
โดย : ทีมแกงฮ้อน
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
รางวัลระดับเหรียญทอง เล่านิทาน (Story Telling)
โดย : นางสาวกิตติยา คุ้มเอี่ยม
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
โดย : เด็กหญิงหทัยทิพย์ โม้ทอง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
โดย : นายรัตนไชยา พิมพ์พา
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
โดย : นางสาวณิชากร มีสติ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
โดย : เด็กหญิงณัฐลินี สายบัวต่อ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชี้น
โดย : เด็กหญิงอภิวรรณ นิธิเดโชพล
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชี้น
โดย : เด็กหญิงสมวรรณ คำเกลา
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชี้น
โดย : เด็กหญิงจิราภรณ์ ภู่สุ่ม
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
โดย : เด็กชายอรรถพล เที่ยงตรง
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย
โดย : เด็กหญิงกันยารัตน์ มีอัฐมั่น
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
โดย : เด็กหญิงรัตต์ดา หลุมสิน
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (ุ6บท)
โดย : เด็กหญิงธารารัตน์ อยู่ขำ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลระดับเหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (ุ6บท)
โดย : เด็กหญิงกษมา นิลเทศ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตัดต่อภาพยนตร์
โดย : นายอนันต์ มณีเลิศ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตัดต่อภาพยนตร์
โดย : นายพัฒนพงษ์ กิ่งจันทร์
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
โดย : เด็กหญิงอัญชลีกร กลิ่นเจริญ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวรรณวิจารณ์
โดย : เด็กหญิงอัญชลีกร กลิ่นเจริญ
ร.ร.ดาราพิทยาคม    จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมหนูน้อย IT
โดย : นักเรียนชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลพูนสวัสดิ์    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th