หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,152 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,252 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,107 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,873 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,042 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,059 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,330 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,344,002 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,362 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,947 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,411 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,889 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,943 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,521 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โดย : เด็กหญิงจันทร์จิรา คำสาระภา เด็กหญิงเบญญาภา เพียงกลาง เด็กหญิงวิรมณ ไพร่ทอง
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
โดย : เด็กหญิงญาณิณ บุญญารัตน์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
โดย : เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงขร
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
โดย : เด็กหญิงฝนทิพย์ ปั้นงาม เด็กหญิงเสาวนีย์ ไตรวุฒิสกุล
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ประเภท 12 ปี ชาย
โดย : เด็กชายมนัส ดูชาติรัมย์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด ประเภท 12 ปี หญิง
โดย : เด็กหญิงอรวรรณ โนนเสนา
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด ประเภท 12 ปี ชาย
โดย : เด็กชายมนัส ดูชาติรัมย์ เด็กชายชัยรถ เจริญสุข เด็กชายสรยุทธ ปิ่นเพศ
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทชายเดี่ยว การแข่งขันหมากล้อมในระดับอนุบาล
โดย : เด็กชายจักรกฤษ คำสุวรรณ
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดถักเปียผมด้วยตนเอง
โดย : เด็กหญิงวรัญญา ยุปานันท์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงภาษาจีน
โดย : ้เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงขร
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดย : เด็กชายชัยรถ เจริญสุข
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน STEM หอคอยพยุงไข่
โดย : เด็กชายกรกฎ เอื้อศิลป์ เด็กหญิงพราวฝัน อุทา เด็กหญิงธารทิพย์ ทิพย์เที่ยงแท้
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (จินตคณิต)
โดย : เด็กชายอานนท์ ล่ำภากรณ์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (คิดคำนวณ)
โดย : เด็กหญิงเสาวณีย์ ไตรวุฒิสกุล
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับอนุบาล 2 โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด โครงการตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th