หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,283 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,453 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,676 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,250 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,899 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,644 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,189 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,974 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,611 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,979 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,939 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,609 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,578 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,987 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,963 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
สภานักเรียน รณรงค์​การเลิกใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โดย : สภานักเรียน
ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ    จ.ชุมพร
งานขับเคลื่อนศูนย์ ครอบครัวพอเพียงโรเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายอดิเทพ ศรีมันตะและแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน
ร.ร.หนองบัวระเหววิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการรีวิวสินค้า OTOP ภาษาเขมร ม.ปลาย
โดย : นายกิตติเดช สุรรัตน์ และ นายพริษฐ์ ฟักทอง
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร ม.ต้น
โดย : เด็กหญิงมาซีตาห์ สะมาวี
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
ปีการศึกษา 2562
โดย : ปีการศึกษา 2562
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล    จ.ชัยภูมิ
เกียรติบัติเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.4-6
โดย : เด็กหญิงทิพวรรณ ไกรยา
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
ศึกษาดูงานที่หว้ากอ ประจวบฯ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.ต้น ปีการศึกษา 2563
โดย : สามเณรอดิเทพ สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
โดย : พระมหาสุบรรณ ดงแสนสุข
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
โดย : พระมหาวงเดือน ขิปปุญโญ สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
แข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นประถมศึกษา ครั้งที่ 2
โดย :
ร.ร.วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)    จ.ราชบุรี
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวสุพัตรา อ่อนโนนขวา
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวศิรินทรา เถาเกลือ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวลักคณา ถวิลถึง
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวน้ำฝน ชุมแวงวาปี
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวณัฐยา แก้วดวงดี
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวจิราวรรณ กองลุน
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวจารุวรรณ แก้วอุ่น
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติครั้งที่ 69
โดย : นางสาวจันทร์สุดา ศรีสวัสดิ์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th