หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,438 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,981 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,855 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,313 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,186 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,403 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,143 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,299,016 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,368 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,977 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,875 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,896 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,217 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,402 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
โดย : เด็กชายศุภวิชญ์ คงนิ่ม
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
โดย : เด็กชายศุภกฤต สุริโยชัย
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6    จ.ระยอง
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
โดย : นางสาววรรณวิสา มาตี
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
โดย : นางสาวลลิตา พึ่งสำราญ
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
โดย : นายตันติกร จันทร์หอม
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
โดย : นางสาวน้ำทิพย์ เกิดธรรม
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับ รางวัลระดับทอง การประกวดคลิปวีดีโอ
โดย : นายกรวิช สลับแก้ว
ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
การแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : เด็กหญิงสุชาวดี มียิ้ม
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โดย : เด็กอภิวันท์ คตจำปา
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โดย : เด็กชายวนปรัสถ์ ศรีชาลี
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โดย : เด็กหญิงณัฐริกา บำรุงหม้อ
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โดย : เด็กหญิงณัฐริกา โพธิ์พึ่ง
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โดย : เด็กหญิงชมพูนุท อัครศิลป์
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันสร้างสรรค์โปรแกรมคณิตศาสตร์ (GSP)
โดย : เด็กชายภัทรพล สุกใส และ เด็กชายนภัทร จีระนรพานิช
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันซุโดกุ
โดย : เด็กชายอเนชา อุ่นบุญ
ร.ร.คลองสำโรง สมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ

โดย : ผลงานนักเรียนป.6 วิชาวิทยาการคำนวณ
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
รางวัลอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ ชั้นม.4-6
โดย : นายณัฐวุฒิ โชติสุวรรณ์
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
การแข่งขัน全球比赛
โดย : ด.ญ.ศิริวิมล ดาวน้อย
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
งานสิงฟ้านิทรรศน์
โดย : ทุกระดับชั้น
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะการแข่งขันขับร้องเพลงจีน
โดย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ร.ร.โรงเรียนสิงฟ้า    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/270 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th