หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,917 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,199 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,719 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,965 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,765 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,532 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,452 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,492 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,860 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,153 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,529 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,710 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,985 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,354 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,674 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงวรัชยา คำนวณจิต
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการแข่งเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงกัญจนทิมา ฉิ้นฉิ้ว
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
โดย : เด็กชายกันตธีภพ บำเพิงกาญจน์
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายพาสกร คงยืน
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายณัฐพัชน์ โอฬากิจ, เด็กชายธิรพล อาภรณ์ และเด็กชายสิงหา มุตกิจ
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงปาณิสรา พรหมทองสุข
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงเอวิกา แซ่หย่อ
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงจิระนันท์ สินธู
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
บาติก
โดย : เด็กชายปัณณธร โสมเขียว และเด็กหญิงศิริพร พุฒจอน
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
การวาดภาพแบบไทย
โดย : เด็กหญิงประกายดาว กองมูล
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
การวาดภาพแบบไทย
โดย : เด็กหญิงจิรัชญา ทับกุล
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
อเมริกาเหนือ
โดย : อดิศักดิ์ อยู่จงดี
ร.ร.สิงห์วงศ์    จ.บุรีรัมย์
ทวีปอเมริกาเหนือ อิอิ
โดย : อนาวิล อาจสันเทียะ
ร.ร.สิงห์วงศ์    จ.บุรีรัมย์
ทวีปอเมริกา
โดย : นางสาว แพรวา จันทร์สุข
ร.ร.สิงห์วงศ์    จ.บุรีรัมย์
ทวีปอเมริกาเหนือ
โดย : ด.ช.กิตติ เกื้อประดคน
ร.ร.สิงห์วงศ์    จ.บุรีรัมย์
“คนดีศรีแผ่นดิน”
โดย : นายศิริยุทธ ช่องศรี
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : นางสาวณัชชา บัณฑิต
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
รางวัลชนะเลิศประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงอธิรญาณ์ นพคุณ
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
รางวัลชนะเลิศประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : เด็กหญิงธัญพร พันแสน
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th