หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,832 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,200 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,393 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,195 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,250 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,703 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,267 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,171 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,120 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,563 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,177 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,746 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,261 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4 -6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖8 ระดับชาติ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม25–27 ธันวาคม 2561
โดย :
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 25–27 ธันวาคม 2561
โดย : นางสาวชนิกานต์ สว่างแจ้ง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
เหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2561 25-27 ธันวาคม 2561
โดย : เด็กหญิงณัฐธิดา แนวสุภาพ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
เหรียญทอง การจัดสวนแก้วมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธันวาคม 2561
โดย : 1. นายณฐวัตร โสภา 2. นางสาวญาราภรณ์ เปลี่ยนจิตร 3. นางสาวธัญมาศ คุชิตา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันปืนสั้นอัดลม หญิงรายการ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ผ่านเข้าไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
โดย : เด็กหญิงพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงปืนสั้นอัดลมหญิงรายการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระดับภาค
โดย : เด็กหญิงพิชญาภา ผลศิริ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงปืนสั้นอัดลม ชายรายการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ผ่านเข้าไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
โดย : นายอดิเทพ เหมล้วน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส รายการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับภาค โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิส รายการ BANGKOK UNIVERSITY JUNIOR CUP 2018 CIRCUIT 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส รายการ GRETA KID CUP 2018 – CIRCUIT 3 สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส รายการ พี 80 ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2018(รอบมาสเตอร์) สมาคมนักเทนนิสอาชีพไทย
โดย : นายวรุฒน์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ชนะเลิศการแข่งขัน เทนนิส รายการ KRASAE TENNIS CAMP ครั้งที่ 10 ชมรม KRASAE TENNIS
โดย : นายวรุตม์ รุ่งเช้า
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันMSX125SF Super Challenge สนามที่ 5 สมาคมแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย
โดย : เด็กชายพิสิษฐ์ บุรีวงษ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 มีนาคม 2562 องค์การคลังสินค้า
โดย : นายกฤศกร นิติวีระกุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานเรื่องความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน DOW-CST AWARD ประจำปี พ.ศ. 2561 ชุดการทดลองย่อส่วนมูลค่า 2,000 บาท สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย โครงการห้องเรียนเคมีด
โดย : 1. เด็กหญิงชาลิสา มนต์ประสิทธิ์ 2. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองบุญ 3. เด็กหญิงธนิสร ดาวเรือง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชยการแข่งขันทำเพจ โครงการ Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
โดย : 1. นายเมธาสิทธิ์ ใจหาญ 2. นายศุประกิจณ์ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล 3. นายภูริณัฐ กมลวัฒนานันทน์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย งานวิจัยเรื่อง หนังเทียมสร้างสรรค์เป็นหนังใหญ่รักษ์โลก ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ระดับประเทศ โดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 15 มีนาคม 2562
โดย : 1.เด็กชายนที แนมขุนทด 2.เด็กชายนนทภัทร นาสร้อย 3.เด็กชายอภิชัย คุ้มเดช 4.เด็กชายนนทวัฒน์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 5 ทีมของเครือข่ายภาคตะวันออก สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในงาน Genius Olympiad 2019 ณ ประ
โดย : นายภูมินทร์ จันทานวน นางสาวธณัชช์ภรณ์ ศิริวัชเดชากุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผ่านเกณฑ์พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนวิจัยประจำปี 2561 ระดับประเทศ จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน 10,000 บาท งานวิจัย เรื่อง ความหลากหลายของชนิดแมลงในดินและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณ สวนยางพารา ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
โดย : 1. นางสาวอนัญญา บรรจงจิตต์ 2. เด็กหญิงปัณณิกา บรรจงจิตต์ 3. เด็กชายกิตติพงศ์ บรรจงจิตต์ 4. นายธาว
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รางวัลผลงาน ระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 (รอบตัดสิน) ในงาน “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2559
โดย : 1.นายรวิภาส สมมโนนัย 2.นายณัฐภัทร โสภามาตร 3.นางสาวเกตน์สิรี สูงเนินเขต
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/255 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th