หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,040 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,228 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,044 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,775 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,023 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,051 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,313 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,343,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,347 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,904 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,383 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,862 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,882 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,506 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ปีการศึกษา 2562 ป.1(RT)
โดย :
ร.ร.ราชานุบาล    จ.น่าน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
โดย : เด็กภีมนีย์ ศรีวรมย์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โดย : เด็กชายกรกฎ เอื้อศิลป์ เด็กหญิงวัวิสา ปลื้มยุทธ
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โดย : เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิช
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โดย : เด็กหญิงธนิสรา สร้อยศิลา เด็กชายนวินทร์ ธรรมราภา เด็กชายอานนท์ ล่ำภากร
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โดย : เด็กหญิงภัทรธิดา สอนชัย
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ภาค 1
โดย : เด็กชายนิติภูมิ อินทริง เด็กหญิงเสาวนีย์ ไตรวุฒิสกุล เด็กหญิงวิลาสินี อ่องประเสริฐ เด็กชายชนาธ
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โดย : เด็กหญิงทักษพร คงนาวัง เด็กหญิงเสาวณีย์ ไตรวุฒิสกุล เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิช
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันปรกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กหญิงณัฐณิชา คงนุช เด็กหญิงพราวฝัน อุทา เด็กหญิงธนัฐดา แต้พานิชท้
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภททีม
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Story Telling
โดย : เด็กหญิงญาณิณ บุญญารัตน์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
โดย : เด็กหญิงณัฐณิชา คงนุช เด็กหญิงพราวฝัน อุทา เด็กหญิงธารทิพย์ ทิพย์เที่ยงแท้
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โดย : เด็กหญิงจันทร์จิรา คำสาระภา เด็กหญิงเบญญาภา เพียงกลาง เด็กหญิงวิรมณ ไพร่ทอง
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน
โดย : เด็กชายวัชรพล ศรีไพงาม เด็กชายกาญจนโชค บุญเติม
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน
โดย : เด็กชายมงคลชัย โสดา เด็กชายชนาธิป พีระพงษ์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน
โดย : เด็กชายชัยรถ เจริญสุข เด็กชายณัฐวุฒิ อุฤทธิ์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
โดย : เด็กชายกรกฎ เอื้อศิลป์
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th