หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,440 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,982 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,856 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,314 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,188 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,403 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,147 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,299,017 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,369 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,977 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,876 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,897 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,217 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,404 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศการประกวดวดภาพระบายสี หัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ในยุคโควิด 19
โดย : ด.ญ. สุรัมภา แก้วมา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการประกวดวดภาพระบายสี หัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ในยุคโควิด 19
โดย : ด.ช. ภูริภัทร ปิงใจ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายพลากร ดาวกลาง
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายพลากร ดาวกลาง
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายพลากร ดาวกลาง
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด้กชายศิวัช ศรีสุนันท์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายวุฒิพงศ์ โคกราม
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายเจษฎา สีหะสิงห์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : เด็กชายพรชนัน บุญฉุน
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
โดย : เด็กชายภานุพงศ์ ยอดพิจิตร
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดี"
โดย : เด็กหญิงธนัชชานันท์ ยอดโรจน์
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
ประกวดภาพถ่าย แม่ลูกผูกพัน กิจกรรมวันแม่ 64
โดย : ด.ญ.กรรณิการ์ วันเย็น
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
หน่วยที่ 1 การปฐมนิเทศ
โดย : สรัญธร แสงสุวรรณ
ร.ร.บ้านหัวฝาย    จ.เชียงใหม่
การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น(Basic Cipher I) by Coding Thailand
โดย : นักเรียนชั้นป.6
ร.ร.วัดตรีพาราสีมาเขต    จ.พระนครศรีอยุธยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564
โดย : เด็กชายพอเพียง กังแฮ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ หัวข้อ "HUSO Local, Community and English"
โดย : นายเดชาธร วงศ์ทิพรัตน์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/270 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th