หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,826 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,183 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,357 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,190 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,241 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,692 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,262 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,163 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,101 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,556 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,174 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,734 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,565 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,259 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 หัวข้อ "คนไทย ... ไม่โกง"
โดย : ด.ช.อณุพงษ์ อุปชิต ด.ช.ชัยธวัช พฤทธิพงษ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
างวัลระดับนานาชาติ The 23rd Annual World Children's Picture Contest Tokyo,JAPAN
โดย : ด.ช.ชัยธวัช พฤทธิพงษ์ ด.ช.สัชณะกร ศิษย์โรจนฤทธิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลที่ 5 ตอบปัญหาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562
โดย :
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย,รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โดย :
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : เด็กหญิงกาญจนา เอี่ยมคง เด็กหญิงจัสมินทร์ กอเซ็ม เด็กหญิงนพพธู บัวทอง เด็กหญิงปลิดา สูงสนิท
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซูโดกุ ม.ปลาย (ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
โดย : นางสาวประดาวเดือน สีหา
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 31 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โดย : นางสาวเนติกา จันทร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย : เด็กหญิงณัฐชยา มนต์ประสิทธิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : เด็กหญิงวิชิตา นิละดา เด็กหญิงศิญานี ทารา เด็กหญิงศิรินภรณ์ อินมณี เด็กหญิงพรหมพร ลิขิต เด็กหญิง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชยโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่องอบแห้งพลังงานหิน การเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : เด็กหญิงอนัญญา บรรจงจิตต์ เด็กหญิงอรวิน เพชรสุทธิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย : นางสาวอารียา อินทเกษม นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชยโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง Box cutter cut การเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : นายพีรพงศ์ บุญปลื้ม นายธนวัฒน์ สุขประเสริฐ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : เด็กชายอนุชา สิทธิโชค เด็กชายจักรินทร์ ปัญสวัสดิ์ เด็กชายธัชพงศ์ สุดคนึง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นมาก 30 วินาที งานนิทรรศการวิชาการก้าวสู่อาเซียน ประจำปี 2557
โดย : นายรัฐเขตต์ ในเมือง นางสาวบุษกร ฉัตรวิจิตร นางสาวจุฑาทิพย์ อุบลประเสริฐ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ”พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : นายรัฐเขตต์ ในเมือง นางสาวบุษกร ฉัตรวิจิตร นางสาวจุฑาทิพย์ อุบลประเสริฐ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รับรางวัล ชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การนำเสนอผลงานวิจัย การประกวดโครงงานวิจัยด้านพลังงานในโครงการนิทรรศการสัญจร PTT Group Plus ปี 4 ประจำปี 2557
โดย : เด็กหญิงอนัญญา บรรจงจิตต์ เด็กหญิงกฤษฎิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร เด็กชายธาวิน ธนอัสวโชติ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 ( รอบตัดสิน ) ในงาน “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2558
โดย : นางสาวอรปรียา ผลศิริ นางสาวนิภาธร ศรีสุขโข นายวิสุทธิ์ วิเศษเธียรกุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : ด.ญ. ปราณรักษ์ เมืองมูล
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : ด.ญ. เชียร์ศรี ยั่งกุลมิ่ง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
โดย : ด.ญ. วชรพร เขียวภา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/255 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th