หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,160 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,247 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,632 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,141 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,685 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,557 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,129 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,572 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,770 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,862 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,591 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,532 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,862 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,652 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
คัดลายมือสำหรับเยาวชน ปี 2563 ของราชบัณฑิตยสภา ระดับชั้น ป.6
โดย : เด็กหญิงรสิตา ราชอ่อง
ร.ร.บ้านพรานกระต่าย    จ.กำแพงเพชร
คัดลายมือสำหรับเยาวชน ปี 2563 ของราชบัณฑิตยสภา ระดับชั้น ป.5
โดย : เด็กหญิงจินตรัตน์ สีพุก
ร.ร.บ้านพรานกระต่าย    จ.กำแพงเพชร
คัดลายมือสำหรับเยาวชน ปี 2563 ของราชบัณฑิตยสภา ระดับชั้น ป.4
โดย : เด็กหญิงศศิธร หมอกเมฆ
ร.ร.บ้านพรานกระต่าย    จ.กำแพงเพชร
สีชอล์ค
โดย : เด็กหญิงสุภาพร วงค์สุวรรณ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
ศิลป์สร้างสรรค์
โดย : เด็กหญิงจิดาภา อ่อนนุ่ม
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
pixel art
โดย : เด็กหญิงกาญจนา บุญปล้อง
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
pixel art
โดย : เด็กหญิงพิยะดา เกตุกลมเกลา
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
ต่อเติมภาพ
โดย : เด็กหญิงพัชชา จบหิมเวศน์
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
pixel art
โดย : เด็กชายมีนธาดา ทองสุพรรณ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
ต่อเติมภาพ
โดย : เด็กชายพีระวิธ ปานาตี
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
pixel art
โดย : เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดีบาง
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
โครงงาน Pixel Art มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย :
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
ได้เข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ของกิน ของเล่น ของใช้"
โดย : เด็กหญิงมธรส จันทร์ทุ่ง
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายวิญญู เรืองแก้ว
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
เหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายปกรณ์ ทองกรด
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
เหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงซันย่า สามัญ
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
เหรียญเงิน การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายดนุชัย โปชู
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
เหรียญเงิน การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
โดย : ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ จินดาวรรณ์
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงศิริพร ช่วยดำ
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กหญิงณัฐธิดา วังนิคม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th