หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดฤๅษีสถิต    จ.บุรีรัมย์
นายประภาส จันทร์เอิบ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สุมเส้าวิทยา    จ.อุดรธานี
น.ส.อภิชญา พูนเปรี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ปิยมน สุนทรวีระ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
น.ส.กนกสิริ หนูปัทยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    จ.สมุทรปราการ
นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,888,004 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,877,164 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,425,071 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,882,163 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,620,125 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,241,246 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,234,560 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,124,317 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,116,326 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,854,910 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,745,912 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,711,053 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,075 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,661,078 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะคล้องโค ณ ม. เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2560
โดย : นายบุณยะกร สะใบ นายวรวิช บุญมี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภาค ประกวดวาดภาพระบายสี กับ Master Art Master Series Season 2 ประจำปี 2560
โดย : เด็กชายอมรศักดิ์ มั่นดี เด็กชายณัฐวิทย์ ทัศนภัคดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภาคตะวันออก บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงธรรมิตาร์ ธนอัศวโชติ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับภาคตะวันออก การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประจำปี 2560
โดย : ด.ญ.ณัชช์ภรณ์ ศิริวัชเดชากุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยวิธีสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2560
โดย : นางสาววิชิตา นิละดา นางสาวปัณฑิตา อินทร์ศิริ นางสาวธิดารัตน์ เติมศิริศักดิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดการทำเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2560
โดย : นางสาวสุทธินันท์ เชื้อแก้ว นางสาวนนทวรรณ ชื่นบาล นางสาวกนกอร ผึ่งแผ่
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงบัณฑรวรรณ ทองรอด เด็กหญิงปํณณิการ บรรจงจิตต์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง จักรยานบั่นบดพลังงานกล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำปี 2560
โดย : นายนกกูล พูลศิริคช นายประภากร สุขะ นางสาวนภัสสร สามารถกุล
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เครื่องไล่แมลงวัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงบัณฑวรรณ ทองรอด เด็กหญิงณัฐธิดา รอดพ้น เด็กหญิงเขมสรณ์ สลุงอยู่
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง สมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงปัณณิกา บรรจงจิตต์ เด็กหญิงชาลิสา มนต์ประสิทธิ์ เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองบุญ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560
โดย : นายวรกร รัตนวิกร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ประจำปี 2560
โดย : นางสาวณัฐชยา มนต์ประสิทธิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงบัณฑรวรรณ ทองรอด เด็กหญิงปัณณิกา บรรจงจิตต์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลที่ 2 แครกเกอร์สอดไส้แยมมังคุด จากการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา “Fast Track Toward Thailand 4.0” ปีการศึกษา 2560
โดย : นายวณัฐพงษ์ จำปาทอง นางสาวจุฑาทิพย์ สายสิงห์ นางสาวชรินทร์ทิพย์ รุจิภาพัฒน์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนเยาวชน ระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทกีฬายิงปืน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560
โดย : นายอดิเทพ เหมล้วน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทกีฬายิงปืน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560
โดย : นายอดิเทพ เหมล้วน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวธัญมาศ คุชิตา นางสาวญาราภรณ์ เพียรจิตร นายณฐวัตร โสภา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวญาราภรณ์ เพียรจิตร นายณัฐวัตร โสภา นางสาวธัญมาศ คุชิตา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : น.ส.กมลมาตุ ประภาพันธุ์บุษกร นางสาวกุลธิดา จงเยือกกลาง นางสาวจิรภิญญา บุญฤทธิ์ นางสาวจุฑาทิพย์ มิ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ศรีบุญเพ็ง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/252 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th