หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
Miss.Shen Xiaolei
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
Miss.Tu Ning
ตำหแน่ง : ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.เสริมมิตรวิทยา    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,788,874 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,589,399 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,200,270 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,357,299 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,232,396 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,102,219 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,874,969 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,833,433 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,572,711 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,531,766 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,448,940 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,356,172 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,354,990 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ปฏิทินความรู้สู่เนื้อหาวิชาบัญชี
โดย : 1.นางสาวกรรณิการ์ บุญปัด 2.นางสาวบุษา ไชยโภชน์ 3.นางสาวศิริวรรณ รูปสม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ประลองความรู้ทางด้านบัญชี Binggo Game
โดย : 1.นางสาวพิมพกานต์ คุยลำเจียม 2.นางสาวศิริวัลย์ ไหลบุดดา 3.นางสาวอาระตรี เผียดนอก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมปริศนาทายปัญหาทางด้านบัญชี
โดย : 1.นายอภิวัฒน์ คนหาญ 2.นางสาวจันทร์จิรา มุลลือ 3.นางสาววันวิสา กงสะเด็น
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมไข่มหัศจรรย์การบัญชีหรรษา
โดย : 1..นางสาวฟ้ารุ่ง บุญรักษ์ 2.นางสาวเยาวเรศ ทรงหอม 3.นางสาวจุฬาลักษณ์ จวงศรี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา บัญชีตั๋วเงิน
โดย : 1.นางสาวจริยา แถวถิ่น 2.นางสาวสุพรรษา หมู่หัวนา 3.นางสาวอรอนงค์ บุตตะกุล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมเศรษฐีประลองความรู้บัญชี
โดย : 1.นางสาวกนกพร ศรีวิไกร 2.นางสาวณิชารีย์ เรือนสิทธิ์ 3.นางสาวกุลณัฐ จันขุนทด
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เกมบันไดงูพิชิตความรู้ด้านบัญชี
โดย : 1.นายศิริภพ มุ่งโนนบ่อ 2.นางสาวประภาวรรณ พิมพ์แหวน 3.นางสาวปัทมา ยี่โถ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
The Home Account
โดย : 1.นางสาวจตุรภรณ์ แสนอ่อน 2.นางสาวบุษบา ไผ่ล้อมทำเล 3.นางสาวพิมพิไล หาฝ่ายเหนือ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
คลับการ์ดบัญชี
โดย : 1.นางสาวธิญาดา มังสาอุดม 2.นางสาวอรจิรา อุ่นรชัย 3.นางสาวชลดา แสวงผล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การเสิรมสร้างทักษะทางด้านการบัญชีด้วย Crossword game
โดย : 1.นางสาวศิรินภา มาลัย 2.นางสาว เสาวลักษณ์ บุญรักษ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
Accounting box ความรู้ด้านบัญชี
โดย : 1.นางสาวมัณฑนา ภูมิแดง 2.นางสาวรัตนากร วิชัย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
สื่อการเรียนรู้สมุดบัญชีแบบสามมิติ
โดย : 1.นางสาวจินดาเพชร ทำสุนา 2.นางสาวจุฬาลักษณ์ งามบาง 3.นางสาวจิติมาพร แทบปาน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
The Box Accounting
โดย : 1.นางสาวกิตติมา บุญชูใส 2.นางสาวนฤมล ขุนสันทัด 3.นางสาวยุพาวัลย์ ไผ่โสภา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โมบายสร้างสรรค์มหัศจรรย์บัญชี
โดย : 1.นางสาวพรนภา หล่อนน้อย 2.นางสาววันทนา คำเจริญ 3.นางสาวอุทุมพร โพธิ์จุมพล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การสร้างปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โดย : 1. นางสาวฐิดาพร ยืนยง 2. นางสาวพุทธฤดี แหลมฉลาด 3. นางสาวอริษา แก้วสีดา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
หนังสือทำมือเล่มเล็ก
โดย : ประกวดหนังสือทำมือเล่มเล็ก (ประเภททีม)
ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
เหรียญทองแดง โครงการ สสวท.
โดย : ด.ช. ปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเทควันโด ยุวชนหญิงอายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
โดย : ด.ญ. รวีปรียา ฤทธิ์กล้า
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
โดย : ด.ญ. ศรันรพร ทองสะอาด
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศกรีฑานักเรียน อบจ.นนทบุรี
โดย : กรีฑา อบจ.นนทบุรี2562
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/235 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th