หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,297 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,983 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,784 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,336 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,431 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,062 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,068 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,924 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,908 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,003 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,842 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,950 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,498 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้เข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
โดย : ด.ญ. วิชญา ไชยาวุฒิ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
โดย : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
คัดลายมือ
โดย : ด.ญ. มณฑการญจน์ ขุนหล่อ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เครื่องรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ 12 VDC
โดย : 1. นายพัทธดลย์ หงษ์คำ 2. นางสาวินทธิดา มิตทา 3. นางสาวปารีณา ภูมิภักดี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
พัดลมโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายธนวัฒน์ จันทร์ขาว 2. นายปรีชา ทามะฤทธิ์ 3. นายปฏิญาณ ผลาไสย์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แขนกั้นจราจร รีโมทคอนโทรล
โดย : 1. นายอดิศร เขียวสิงห์ 2. นายปัญญา สมัครลาน 3. นายเศกศิษย์ ศรีเชียงษา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ Dc
โดย : 1. นายพลวัฒน์ วงศ์ธาตุ 2. นายวุฒิชัย ทองสงฆ์ 3. นายอาทิตย์ สิงห์คาร
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปลั๊กไฟพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : 1. นายขจรศักดิ์ ทุมมานาม 2. นายวัมนศักดิ์ ชาญฉลาด 3. นายธีรชล พลพิล
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิด-ปิด สวิตซ์ไฟ
โดย : 1. นายเสกสรร ดวงดุ 2. นายธีรนนท์ ศรีด้วง 3. นายเสรี สีโสม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดแสงสว่างพลังงานลม 12 VDC
โดย : 1. นายภานุพงษ์ รักเสมอวงศ์ 2. นายวรวุฒิ แป้นแหลม 3. นายธนายุทธ หินแก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดสาธิตกังหันน้ำผลิต
โดย : 1. นายภาสกร เหล่าฮ้อ 2. นายนิธิ รักษ์เสมอวงศ์ 3. นายสุนัน กดนอก
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
มอเตอร์ปั่นไฟ DC TO AC
โดย : 1. นายวีระพล สมสอน 2. นายศตวรรษ พลโทบุญ 3. นายธันวา ภูพานใหญ่
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โทรทัศน์พลังงานทดแทนแผงโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายจารุศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 2. นายอภิชัย ประเสริฐสุข 3. นายวราวุฒิ คุณสมบัติ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
เครื่องตรวจจับควันบุหรี่
โดย : 1. นายนครินทร์ อินทะ 2. นายเทพฤทธิ์ สิงห์โสภา 3. นายวราวุฒิ เจริญตาม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์
โดย : 1. นางสาวจริสตา บุญไชย 2. นางสาวมุทิตา เงาสมรูป 3. นายวีระพล กลางโนนงิ้ว 4. นายกฤษฎา ยงยืน
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
จักรยานปั่นผลิตพลังงานไฟฟ้า
โดย : 1. นายศราวุฒิ บุญปก 2. นายธีรพัชร์ ซอกลม 3. นายอนันธวุฒิ ลุนทา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชุดสาธิตเครื่องเสียงในรถยนต์
โดย : 1. นายธนกฤต กลิ่นมาลา 2. นายอัษฎาวุฒิ เหี้ยมเหิน 3. นายวาเลน บรรณารักษ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
รถตีเส้นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : 1. นายณัฐพงศ์ พบวงศ์ษา 2. นายธนพล วงษ์คำ 3. นายจิตติพงษ์ นนทะคำจันทร์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์ 12 VDC
โดย : 1. นายสุรจิตร อ่อนละมุล 2. นายโสภณัฐ บุญมี 3. นายธนวัฒน์ ศรีเชียงหวาง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ไฟส่องถนนโซล่าเซลล์
โดย : 1. นายภาสกร เทพเสนา 2. นายศุภากร เหง่าดี
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/238 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th