หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,858 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,177 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,664 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,914 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,664 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,477 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,411 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,464 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,447 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,093 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,622,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,688 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,805 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,316 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,644 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ชมเชย นิทานในจินตนาการ เรื่อง จระเข้กลับใจ
โดย : ด.ญ.ฐิตาภา โปธิมอย ด.ญ.วีรดา หมูปิน ด.ญ.วิศรุตา เจือจันทร์
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
รองชนะเลิศอันดับ 2 นิทานในจินตนาการ เรื่องของลุงที
โดย : ด.ช.ธนดล แสงศร ด.ช.ธนกฤต แก้วอยู่ ด.ช.อภินัทธิ์ ดิษฐ์นุ่ม
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
รองชนะเลิศอันดับ 1 นิทานในจินตนาการ เรื่อง กระต่ายหรรษากับหมาป่าจอมซ่า
โดย : ด.ญ.ชลดา วศินวงศ์สว่าง ด.ช.ศิรวิชญ์ นาชัยพลอย ด.ญ.ณิชาพร ขันแก้ว
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชนะเลิศ นิทานในจินตนาการ เรื่อง พญาวานรปัญญาแหลม
โดย : ด.ช.อัศวิน พลปราบ ด.ญ.ชญานิศ สุนันทศรี ด.ช.ดนุนัย สายยิ้ม
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
การนำเสนอผลงานโครงงาน STEM โครงการครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ตาก
โดย :
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
โดย : วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
สอบเก็บคะแนน ข้อสอบ วิทยาคำนวณ ม.3 และ เว็บ ม.4
โดย : ข้อสอบ ของครูวิลาวัลย์
ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นางสาววิรัลพัชร ปัชชาพงษ์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม4.-ม.6
โดย : นางสาวธัญญารัตน์ สำราญใจ
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6
โดย : นายจักรกฤษ ปัญญารักษ์
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงวรัญญา ลมคำภา
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ตระกูลศรี
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงนฤมล หนูยอด
ร.ร.ขัวเรียงศึกษา    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวนูรุลฮูดา รูปายี
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวซูไรดา ฮะซัล
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวซูรียา ซา
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) ระดับชั้น ม. 1- ม. 3
โดย : เด็กชายอนัส ดอเลาะ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) ระดับชั้น ม. 1- ม. 3
โดย : เด็กชายมูฮัมหมัดฟาววัช ตาเละ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 1 – ม. 3
โดย : เด็กหญิงอัมมานี บินตอยิบ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 4 – ม. 6
โดย : นางสาวนาซีลา อาลี
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th