หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,608,677 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,134 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,783,839 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,487 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,729,955 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,017 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,218 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,343,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,308 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,797 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,297 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,794 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,728 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,448 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นางสาวสุนิสา สุทธิพันธิ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการฟัง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงกรกมล จุฬากาญจน์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงเสาวรส ปิยะพันธ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงมุฑิตา หมื่นนคร
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : นายสหรัฐ สีนะ
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการฟัง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นางสาวจิรัชยา อาทิตย์ลับ
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นางสาวสุนิสา สุทธิพันธิ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นางสาวสุนิสา สุทธิพันธ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญเงินการเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นางสาวปัญญดา อิทฤทธิ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมนักเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงกรกมล จุฬากาญจน์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงมุฑิตา หมื่นนคร
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นางสาวพัชรี กิ่งรัตน์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงกรกมล จุฬากาญจน์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นางสาวพัชรี กิ่งรัตน์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการวาดภาพด้วยโปรแกรมPaint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯไม่กำหนดช่วงชั้น ระดับจังหวัด
โดย : นายนนทวัช มูณีรัตน์ เด็กหญิงสุชานันท์ บุญฤทธิ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นายจักรีวงษ์ พงศาปาน นางสาวณัฐกานต์ วิมลมาศ นายอุเทน อาทิตย์ลับ
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กชายภัทรวุธ พฤกษภักดิ์ เด็กชายรัตนพงศ์ ทองใบใหญ่ เด็กชายสหรัฐ สีนะ
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดงการตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
โดย : นายสุทธิพงศ์ พฤกษภักด์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กชายภัทรวุธ พฤกษภักดิ์
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลระดับเหรียญทองแดงการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงกรกมล จุฬากาญจน์ เด็กหญิงชญานี ดีแก้ว
ร.ร.บ้านเกาะวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th