หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนปากพนัง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านกะไหล
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านเลื่อม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนสิงห์วงศ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
นายสุทธนพ ขำแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ไอซีทีประจำโรงเรียน ( ICT Talent )
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียน
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
นางมุทิตา ไหลหรั่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
นางพงษ์ลดา ศรีอักษร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
นายวีระ ชานนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านเลื่อม    จ.อุดรธานี
นางสาวใบหยก กล่อมจอหอ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นายจาตุรงค์ พิมพ์พา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านเลื่อม    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,643,287 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,496,326 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,121,193 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,195,538 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,062,665 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,021,923 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,833,129 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,798,702 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,581,628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,564,590 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,498,292 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,450,553 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,429,517 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,313,954 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,308,966 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ดนตรีไทย
โดย : ดนตรีไทย
ร.ร.บ้านส้อง    จ.สุราษฎร์ธานี
ผ้ามัดย้อม สร้างงาน สร้างอาชีพ
โดย : กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง
ร.ร.เกาะสีชัง    จ.ชลบุรี
รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายสิทธิโชค พงษ์สละ
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม
รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายธนพล กงเพชร
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม
ผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา2561
โดย :
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ผลสอบ O-NET 2561
โดย :
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมลูกเสือ ป.1-ป.3
โดย :
ร.ร.วรเวทยากร    จ.บุรีรัมย์
วาดรูประบายสี สีเทียน ระดับอนุบาล
โดย : เด็กชายพุทธิชัย ลืมไธสง
ร.ร.วรเวทยากร    จ.บุรีรัมย์

โดย :
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี
นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงของโรงเรียน ได้ ๘๓.๕๐
โดย : ดญ.ศุวิมล รามจุล
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี
นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงสุดของโรงเรียน ได้ ๘๔.๒๕
โดย : ดช.ภูมิพัฒน์ มงคลพิไลสกุล
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี
นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดของโรงเรียน ได้ ๘๕.๐๐
โดย : ดช.สิทธินนท์ พลอยขาว
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี
ได้รับรางวัลเหรัยญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือนักเรียนชั้น ป.1
โดย : เด็กหญิงอนัญญา หอมพิกุล
ร.ร.บ้านดอนสำโรง    จ.สุโขทัย
รางวัลขวัญใจช่างภาพ ขวัญใจบ้านนาฏยคีตศิลห์ ในการงานประกวดนางแบบและนายแบบ Max Modern Model
โดย : ด.ญ. นริสรา ไชยทอง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
โดย : ด.ช. อดิวิศว์ เสาร์ภีระ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนลำดับภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
โดย : ด.ญ. ญาซูกะ วัศุวัต
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศ แข่งขันร้องเพลงที่โรงเรียนดอนปิน งานวันเปิดบ้านวิชาการกลุ่มทักษิณ
โดย : ด.ญ.มณีนพรัตน์ สุนทร
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ชนะเลิศ แข่งขันร้องเพลงที่โรงเรียนดอนปิน งานวันเปิดบ้านวิชาการกลุ่มทักษิณ
โดย : ด.ช.พัฒนมงคล ยาโน
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันเทควันโดรายการลำพูนเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2019
โดย : ด.ช. คุณากร ดีสมปรารถนา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุกัญญา ลีบาง ประธานนักเรียน ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตื ประจำปี 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย :
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/233 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th