หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,297 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,983 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,788 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,338 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,431 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,063 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,068 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,924 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,908 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,004 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,842 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,951 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,499 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
https://th.padlet.com/nueiw2519/n1
โดย : ผลงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ    จ.ราชบุรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
โดย : เด็กหญิงสกุลกาญน์ หลักคำพันธ์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
โดย : เด็กชายศุภณัฐ ประเสริฐสังข์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงพิชญา อินทวี
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงพรทิพย์ สุเกิด
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงธาวิกา สุขสำราญ
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงแพรวพรร สามหมอก
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
โดย : เด็กชายวิษณุ จ้อยเชื้อ
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงจีราพร ขวัญบุญจันทร์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กชายกิตตินันท์ ปัญญาแจ้ง
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กชายไรอัน เจมส์โซท
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "หนูน้อยวิทยาศาสตร์" ระดับประถมศึกษาตอนต้น
โดย : เด็กหญิงเกวลิน ผลเหลือ
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
เกมจำนวนเต็มหรรษา
โดย : โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
ร.ร.ท้องเนียนคณาภิบาล    จ.นครศรีธรรมราช
5678
โดย : 1234
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในแข่งขันการเขียนเรียงความระดับ ม.ต้น
โดย : ด.ญ.พิมพ์วรีย์ พูลเกษม
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การแข่งขัน ระดับภากลาง-ภาคตะวันออก EP/MEP Academic Skill Competitions 2019
โดย : ด.ญ.ชญาภรณ์ ทรัพย์เจริญ (น้อง Pearl)
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 9-10
โดย : ด.ช. ปฎิพล สุลานนท์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนหญิง รุ่น 9-10
โดย : ด.ญ. รวิปรียา ฤทธิ์กล้า
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 9-10
โดย : ด.ช. คุณากร ดีสมปรารถนา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 7-8 รุ่น e
โดย : ด.ช. ตะวัน เสาปันนา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/238 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th