หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงยางใต้
สพป.อุทัยธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
นางสาวปาริชาต สิงหาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.สกลนคร
นางสาวพชรพร ปรีดานนท์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวธิดา จริตรัมย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอนุพงษ์ ศรีไสว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวอรนิชา นันทิประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,929,597 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,918,873 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,436,779 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,892,018 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,621,658 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,412,212 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,247,795 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,238,430 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,135,710 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,124,278 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,862,115 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,752,772 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,713,052 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,667,847 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,604 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ญ. จารุภา บุญเรือง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ญ. มริศรินทร์ ดาวนภาศิริ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ญ. วิชญาพร พึ่งตน
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ญ. พิมพกานต์ นัยเนตร
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ช. นพพล กาบหอม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ช. ภัทรพงศ์ ไชยวงศ์สาย
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : ด.ญ. กรนันท์ จองอ่อง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
คนเก่งศรีชุมแสง "กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระยอง" ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
รางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20
โดย : ด.ญ.อาภาวดี เจริญสุข ด.ช.ศุภณัฐ พุ่มฉัตร
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
โดย : ด.ญ. กรนันท์ อองจ่อง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
สังคมน่ารู้
โดย : นางสาววิไลรัฐ รอดศรัตรู
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ-เหรียญเงิน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
โดย : เด็กชายอรรถชาติ ลือชาสิริศักดิ์
ร.ร.วัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ-เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม
โดย : เด็กชายสุริยะ เจียมสกุล
ร.ร.วัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ-เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิงสายธาร ศรีไพร
ร.ร.วัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ-เหรียญทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โดย : เด็กชายรชต เผือกขวัญนาค
ร.ร.วัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาว "อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร" ประเภทประถมศึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
โดย : ด.ญ. ญาณิณ วงศ์ขัด
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลยอดนัก่อน ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2562 ห้องสมุดมีชีวิต รร. พุทธิโศภน
โดย : ด.ญ. อภิชญา ยืนยงคีรีมาศ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
โดย : ด.ญ. พนิตพิชา พินิจพงษ์พันธ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
โดย : นางสาวจรรยานันท์ วงศ์จันทร์
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/253 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th