หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”
สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวศุภมาส ชะโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางอรัญญา พุฒทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ คำงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสะมะแอ สาและ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,242,184 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,995,156 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,641,359 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,539,608 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,382,435 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,259,126 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,062,707 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,016,558 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,876,315 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,814,511 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,645,087 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,589,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,557,225 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,533,339 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : ด.ญ. ปราณรักษ์ เมืองมูล
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : ด.ญ. เชียร์ศรี ยั่งกุลมิ่ง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
โดย : ด.ญ. วชรพร เขียวภา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
โดย : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
โดย : ด.ช. ภาวัต เชาว์ไว
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
โดย : ด.ช. ปัญญา เป็งมา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
โดย : ด.ญ. ดาแนล ชัว
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เข้าร่วม การประกวดเพลงลุกทุ่ง หนูน้อยสหพานิช "ลูกทุ่งเสียงทอง"
โดย : ด.ญ. ปราณรักษ์ เมืองมูล
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลนักร้องดีเด่น การประกวดเพลงลุกทุ่ง หนูน้อยสหพานิช "ลูกทุ่งเสียงทอง"
โดย : ด.ญ. นริสรา ไชยทอง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลนักร้องดีเด่น การประกวดเพลงลุกทุ่ง หนูน้อยสหพานิช "ลูกทุ่งเสียงทอง"
โดย : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ช. ปัญญา เป็งมา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ญ. ชญานิศ ณ วันทิตย์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ญ. ธารินัญท์ เรือนคำ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองการแข่งขันปริศนาตัวเลข (Sudoku) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ช.ชาญกิจ เมืองลอง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญเงินการแข่งขันปริศนาตัวเลข (Sudoku) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ช.อดิวิชญ์ เสาร์ภีระ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ญ. นัชชา กันธะ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เข้าร่วมการแข่งขัน Multi-Skill ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
โดย : ด.ช. เหมวิชญ์ ชัยวิรัตน์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทองการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
โดย : ด.ช. ณัฐพงษ์ พลหาญ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เข้าร่วม การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
โดย : ด.ญ.ณัฐกฤตา เรือนป้อม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/245 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th