หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนลุมพินี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลำเจียก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นายรุ้ง นามวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ บุญสันท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางฉลองจิตร มะลิงวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจามร วิริยะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,211,128 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,989,498 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,536,683 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,997,493 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,653,532 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,445,897 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,317,046 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,274,545 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,203,852 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,198,314 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,939,179 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,823,548 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,738,747 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,718,642 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,709,158 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงเพชรธิดา นาคมะเริง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายธัชพล เจดีย์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงติยาภรณ์ ภักดีแก้ว
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายอุดมโชค แซ่ลิ้ม
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายศักดิ์ดา ดีโนนโพธิ์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑(๖บท)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงปุณยนุช เครือทอง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑(๖บท)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามขำ
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายสุขสันต์ จันทัง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงธิญาภรณ์ จิโนคำ
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์(เอแม็ก)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงศุภานัน ดำเนิน
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงศศิประภา บุญชูประเสริญ
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ก)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงมัณฑริกา บัวภาเรือง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ก)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงพพรรณภัค บรรณทอง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงสุรัสวดี อินทร์ทอง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงศรัญญา กลมกลึง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันเหล่านิทาน(story Telling)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงโสรญา ตรีสูน
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/256 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th