หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวภาวนา ประเสริฐทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นายนฤดล ทองชื่นตระกูล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางศุภนิตย์ ตันธนปัญญากร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางสาวทิพวรรณ อ็อดพันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางเจรุวัน สุรินทรานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้นอนุบาล 3
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นาย มานะ มีมาก
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านคลองเต็ง    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,358,312 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,628,068 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,327,241 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,312,510 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,830,401 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,463,617 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,211,140 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,208,070 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,129,920 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,109,193 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,881,915 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,844,248 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,541,315 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,500,232 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,491,056 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วัคซีนโควิค 19
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 16 ต.ค. 64)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนรับส่งใบงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 16 ต.ค. 64)
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ต.ค. 64)
จ่ายเงินเยียวยานักเรียนจำนวนเงิน 2,000 บาท
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 16 ต.ค. 64)
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 15 ต.ค. 64)
นายบุญถิ่น มหาสาโร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 15 ต.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

โรงเรียนพนมศึกษา | 16 ต.ค. 64
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนวัดสันติการาม | 15 ต.ค. 64
ขอขอบคุณ อบต.ศาลาลัย ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2564
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ | 15 ต.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ | 15 ต.ค. 64
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านนะคะ
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ | 15 ต.ค. 64
ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ | 15 ต.ค. 64
ปีที่ 2 ฉบับที่ 43 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา | 15 ต.ค. 64
ปีที่ 2 ฉบับที่ 42 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา | 15 ต.ค. 64
ปีที่ 2 ฉบับที่ 41 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา | 15 ต.ค. 64
ปีที่ 2 ฉบับที่ 40 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา | 15 ต.ค. 64
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ชื่อผลงาน ปลอด ๐, ร, มส, มผ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง”
โดย : นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี ๒๕๖๔
โดย : นางสาวจิตรลดา อุ่นประเดิม
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัล ผู้มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practices ) จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดย : นายพิชิต ลิอินทร์
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่    จ.นนทบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง หนูน้อยยุคใหม่ ใส่ใจความสะอาด
โดย : นางอรอนงค์ อิ่มประเสริฐ
ร.ร.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง    จ.กาฬสินธุ์
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
โดย : นางรพิพรรณ เจริญธรรม
ร.ร.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง    จ.กาฬสินธุ์

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 - ม.6
โดย : นายมาฮาหมัดฟัลมีย์ จิหามาตร์
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส
เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.4 - ม.6
โดย : นางสาวโนร์ฮีดายาตี สาเร๊ะ
ร.ร.บูกิตประชาอุปถัมภ์    จ.นราธิวาส

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th