เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35121 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
7351 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31600 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7352 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 0898462532 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7353 โรงเรียนวัดบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7354 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7355 โรงเรียนบ้านสวายสอ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7356 โรงเรียนบ้านอโณทัย ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7357 โรงเรียนวัดธรรมถาวร ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31116 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7358 โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7359 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7360 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7361 โรงเรียนบ้านบัวถนน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 0-4478-4179 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7362 โรงเรียนบ้านสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7363 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7364 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 044-618500 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32
7365 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7366 โรงเรียนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7367 โรงเรียนบ้านชำแระ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7368 โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7369 โรงเรียนบ้านละลูน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7370 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7371 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31140 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7372 โรงเรียนวัดหนองตะครอง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7373 โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎ์ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 044630082 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7374 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7375 โรงเรียนบ้านไผ่ลวก ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7376 โรงเรียนบ้านไม้แดง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7377 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7378 โรงเรียนบ้านสวายสอไกรฯ ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7379 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 0890197383 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7380 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7381 โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7382 โรงเรียนบ้านระกา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7383 โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7384 โรงเรียนวัดปทุมคงคา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7385 โรงเรียนวัดอินทบูรพา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7386 โรงเรียนบ้านนารากัลยาประชาสรรค์ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7387 โรงเรียนบ้านกุดโคลน ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7388 โรงเรียนบ้านตะครอง ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 044630036 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7389 โรงเรียนบ้านตาเป้า ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 0810633667,0872348941 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7390 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7391 โรงเรียนบ้านประดู่ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7392 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7393 โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7394 โรงเรียนบ้านดอนยาว ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7395 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7396 โรงเรียนบ้านหนองขอน ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7397 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7398 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7399 โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7400 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
7401 โรงเรียนกมลลักษณ์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 044-624611 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 0
7402 โรงเรียนนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7403 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7404 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7405 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7406 โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7407 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7408 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7409 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7410 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7411 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31000 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7412 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7413 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7414 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7415 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7416 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7417 โรงเรียนวัดน้ำไหล ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7418 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7419 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7420 โรงเรียนบ้านเสลา ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7421 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7422 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7423 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7424 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7425 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7426 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7427 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7428 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7429 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7430 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7431 โรงเรียนบ้านสวายสอ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7432 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7433 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7434 โรงเรียนบ้านนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7435 โรงเรียนบ้านหนองกราด ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7436 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7437 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 044605122 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7438 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7439 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7440 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7441 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7442 โรงเรียนสิงหวิทยาคม ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7443 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7444 โรงเรียนบ้านหนองกง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7445 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7446 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7447 โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7448 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7449 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7450 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7451 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7452 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7453 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7454 โรงเรียนบ้านจาน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7455 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7456 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7457 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7458 โรงเรียนบ้านวังกระโดน ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7459 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7460 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7461 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7462 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7463 โรงเรียนบ้านโคกตะโก ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7464 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7465 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7466 โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7467 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7468 โรงเรียนบ้านขามน้อย ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31120 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7469 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7470 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7471 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7472 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7473 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7474 โรงเรียนบ้านนาจาน ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7475 โรงเรียนบ้านสระขาม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7476 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7477 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7478 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7479 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7480 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7481 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7482 โรงเรียนบ้านโนนพะไล ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7483 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7484 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7485 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7486 โรงเรียนอนุบาลนิภาศิริ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7487 โรงเรียนไตรคาม ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7488 โรงเรียนบ้านสระขุด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7489 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7490 โรงเรียนวรเวทยากร ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7491 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7492 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7493 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31110 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7494 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7495 โรงเรียนบ้านหนองกราด ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7496 โรงเรียนบ้านโคกลอย ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7497 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7498 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7499 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
7500 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 50/235 Next »

>>