เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35124 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6751 โรงเรียนกฤษณาวิทยา ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6752 โรงเรียนบ้านซับใต้ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6753 โรงเรียนบ้านโนนรัง ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6754 โรงเรียนบ้านปางละกอ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6755 โรงเรียนบ้านวังกระสวย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6756 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6757 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 (044) 325529 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6758 โรงเรียนถนนมิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6759 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6760 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 044 - 430576 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6761 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6762 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6763 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6764 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6765 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6766 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6767 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6768 โรงเรียนบ้านซับชุมพล ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6769 โรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6770 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6771 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6772 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6773 โรงเรียนบ้านกุดน้อย ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6774 โรงเรียนบ้านโนนเสลา ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6775 โรงเรียนบ้านวังกรวด ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6776 โรงเรียนบ้านหนองสลักได ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6777 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6778 โรงเรียนพรพิทยาคม ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6779 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6780 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6781 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6782 โรงเรียนทับ6วิทยาคาร ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6783 โรงเรียนสง่าพัฒนา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6784 โรงเรียนหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6785 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6786 โรงเรียนบ้านวังราง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6787 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6788 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6789 โรงเรียนบ้านห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6790 โรงเรียนคีรีวัฒนา ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-430573 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6791 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 (044) 411222 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6792 โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6793 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ) ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-430572 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6794 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6795 โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6796 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6797 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6798 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6799 โรงเรียนบ้านมะค่างาม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6800 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6801 โรงเรียนบ้านดอนเมือง ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6802 โรงเรียนบ้านปางโก ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6803 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6804 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6805 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6806 โรงเรียนบ้านหนองกก ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6807 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 244-430167 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6808 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6809 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6810 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6811 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6812 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 311326 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6813 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6814 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6815 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6816 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 311566 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6817 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6818 โรงเรียนบ้านหนองกะจะ(ธงนิมลอุปถัมภ์) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6819 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6820 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6821 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6822 โรงเรียนบ้านหมูสี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6823 โรงเรียนวัดบันไดม้า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-430232 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6824 โรงเรียนกีรติศึกษา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6825 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6826 โรงเรียนประชานุสรณ์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6827 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-311202, 313224 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6828 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6829 โรงเรียนวัฒนวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6830 โรงเรียนสกุลศึกษา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6831 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6832 โรงเรียนสายสัมพันธ์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6833 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6834 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6835 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6836 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6837 โรงเรียนวัดกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6838 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6839 โรงเรียนมารดากรุณณีรักษ์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6840 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6841 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6842 โรงเรียนบ้านสอยดาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6843 โรงเรียนบ้านสายชนวน ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6844 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-317416 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6845 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6846 โรงเรียนบ้านหนองตอ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6847 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6848 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6849 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6850 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6851 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6852 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6853 โรงเรียนประชารัฐวิทยา ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6854 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6855 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6856 โรงเรียนบ้านคลองเสือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6857 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6858 โรงเรียนบ้านปรางคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6859 โรงเรียนปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6860 โรงเรียนปากช่อง 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6861 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6862 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6863 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6864 โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6865 โรงเรียนบ้านซับหวาย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6866 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 313057 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6867 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6868 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6869 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 311330 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6870 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6871 โรงเรียนขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-365548 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6872 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6873 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6874 โรงเรียนบ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6875 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6876 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6877 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6878 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6879 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6880 โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6881 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-430160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6882 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6883 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-430014 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6884 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6885 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6886 โรงเรียนบ้านวังสีสด ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6887 โรงเรียนบ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6888 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6889 โรงเรียนพญาเย็นวิทยา ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6890 โรงเรียนบ้านเขาวง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6891 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6892 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6893 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6894 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6895 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6896 โรงเรียนบ้านซับน้อย ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-436107 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6897 โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-436252 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6898 โรงเรียนบ้านหินดาด ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6899 โรงเรียนบ้านหินเพิง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6900 โรงเรียนบ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 044430055 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 46/235 Next »

>>