เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35122 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6601 โรงเรียนบ้านโคกพลวง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6602 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6603 โรงเรียนบ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6604 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6605 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6606 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6607 โรงเรียนบ้านตะโก ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 (044) 391195 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6608 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6609 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 391092 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6610 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6611 โรงเรียนบ้านห้วยแคน ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 044751047 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6612 โรงเรียนชุมพวงศึกษา ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6613 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6614 โรงเรียนพิกุลทอง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 044 477012 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6615 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 044 477011 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6616 โรงเรียนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 044-487605 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6617 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6618 โรงเรียนบ้านประสุข ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 0894378423 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6619 โรงเรียนบ้านละโว้ ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 0816008947 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6620 โรงเรียนวัดโชติการาม ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 (044)249334 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6621 โรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6622 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี) ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6623 โรงเรียนท่าลาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 044-751758 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6624 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6625 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6626 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6627 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6628 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6629 โรงเรียนหนองปรือแก้ว ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6630 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6631 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6632 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6633 โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6634 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6635 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6636 โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6637 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6638 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6639 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6640 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6641 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6642 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6643 โรงเรียนบ้านโคกเพชร ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6644 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6645 โรงเรียนบ้านโนนรัง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6646 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6647 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6648 โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 087-248-5599 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6649 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6650 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6651 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6652 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6653 โรงเรียนประโดกสามัคคี ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 044430221 ,089-5843617 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6654 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6655 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6656 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6657 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6658 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6659 โรงเรียนโนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6660 โรงเรียนบ้านโนนยอ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 044467289 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6661 โรงเรียนบ้านยางวิทยา ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6662 โรงเรียนสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6663 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6664 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6665 โรงเรียนบ้านสระเพลง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6666 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6667 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6668 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6669 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 044-419547 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6670 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6671 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6672 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6673 โรงเรียนบ้านโป่ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6674 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6675 โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6676 โรงเรียนเสมาวิทยา ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6677 โรงเรียนบ้านกุดหิน ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6678 โรงเรียนบ้านนาตะโครก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6679 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6680 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 044430586 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6681 โรงเรียนวัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 044430434 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6682 โรงเรียนสันติวิทยา ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6683 โรงเรียนโนนค่าวิทยา ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6684 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6685 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6686 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6687 โรงเรียนบ้านโค้งยาง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6688 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6689 โรงเรียนบ้านสองคร ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6690 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6691 โรงเรียนบ้านหนองพยอม ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6692 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6693 โรงเรียนวังรางพิทยาคม ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 10370 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6694 โรงเรียนบ้านบุตาสง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6695 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6696 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6697 โรงเรียนบ้านวังราง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6698 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6699 โรงเรียนบ้านหนองเบน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 044-430169 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6700 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 044418311 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6701 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6702 โรงเรียนบ้านหนองเลา ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6703 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6704 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6705 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6706 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6707 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6708 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6709 โรงเรียนบ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6710 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6711 โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6712 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6713 โรงเรียนสองครพิทยาคม ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 044-249-527 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6714 โรงเรียนกุดจิกวิทยา ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6715 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6716 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6717 โรงเรียนบ้านสลักใด ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 044335288 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6718 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6719 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6720 โรงเรียนบ้านโคกแฝก ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6721 โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6722 โรงเรียนคุณวรวิทย์ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6723 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6724 โรงเรียนบ้านโนน ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6725 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6726 โรงเรียนบ้านโคกแขวน ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6727 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6728 โรงเรียนบ้านพันดุง ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6729 โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6730 โรงเรียนบ้านหนองกก ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 3 0 2 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6731 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6732 โรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6733 โรงเรียนบ้านโนนตาล ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6734 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6735 โรงเรียนบ้านบุระไหว ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 044-430-103 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6736 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6737 โรงเรียนสีคิ้ว(สวัสดิ์ผดุงวิทยา) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6738 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044411311 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6739 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6740 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6741 โรงเรียนสันติพัฒนา ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6742 โรงเรียนประสารวิทยา ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6743 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6744 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6745 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6746 โรงเรียนบ้านหนองโอง ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6747 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6748 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-987096 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6749 โรงเรียนกฤษณาวิทยา ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6750 โรงเรียนบ้านซับใต้ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/235 Next »

>>