เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35163 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6001 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6002 โรงเรียนบ้านดอน ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6003 โรงเรียนวัดพะโค ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 044-430622 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6004 โรงเรียนชุมชนพลับพลา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6005 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6006 โรงเรียนบ้านคลองกลาง ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6007 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6008 โรงเรียนบ้านปรางค์ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6009 โรงเรียนวัดกุดสวาย ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6010 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 044490112 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6011 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6012 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6013 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6014 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดี่ยว ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6015 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6016 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6017 โรงเรียนบ้านดะแลง ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6018 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6019 โรงเรียนบ้านปอพราน ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6020 โรงเรียนบ้านหนองปรึก ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6021 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6022 โรงเรียนบ้านบึงไทย ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 044-430325 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6023 โรงเรียนบ้านบึงพระ ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6024 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6025 โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6026 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6027 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 044-400654 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6028 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6029 โรงเรียนชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6030 โรงเรียนบ้านโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6031 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6032 โรงเรียนบ้านโนนเพชร ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6033 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6034 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6035 โรงเรียนบ้านบิง ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 044491036 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6036 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6037 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6038 โรงเรียนศรีนภาอนุบาล ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6039 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6040 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6041 โรงเรียนบ้านละลม ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6042 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 044-375252 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6043 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6044 โรงเรียนบ้านตูม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6045 โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6046 โรงเรียนอนุบาลด่านเกวียนเอราวัณ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6047 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 044300322 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6048 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 0-4443-0497 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6049 โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6050 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6051 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6052 โรงเรียนวัดกุดพิมาน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6053 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6054 โรงเรียนด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 (044) 389438 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6055 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 044-389099 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6056 โรงเรียนบ้านหาญ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6057 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 (044) 389439 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6058 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6059 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6060 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6061 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6062 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6063 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6064 โรงเรียนบ้านหนองบง ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6065 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6066 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6067 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6068 โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6069 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6070 โรงเรียนบ้านหินลาด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6071 โรงเรียนบ้านหินหล่อง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6072 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6073 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6074 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6075 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6076 โรงเรียนบ้านปราสาท ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6077 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6078 โรงเรียนบ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6079 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6080 โรงเรียนบ้านกุดโดก ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6081 โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6082 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6083 โรงเรียนบ้านมะเริง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6084 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6085 โรงเรียนบ้านสระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6086 โรงเรียนวัดบ้านกลาง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6087 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6088 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6089 โรงเรียนบ้านแปรง ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6090 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6091 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6092 โรงเรียนบ้านดอน ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6093 โรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 081-7907906 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6094 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6095 โรงเรียนบ้านพันชนะ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6096 โรงเรียนบ้านมาบกราด ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6097 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 0-4443-0503 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6098 โรงเรียนบ้านหนองสาร ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6099 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 044-249085 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6100 โรงเรียนวัดสระจรเข้ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6101 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6102 โรงเรียนบ้านเกาะลอย ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6103 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6104 โรงเรียนบ้านวังสนวน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 0-4475-2483 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6105 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6106 โรงเรียนบ้านหนองหัน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6107 โรงเรียนบ้านหนองแหน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6108 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6109 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6110 โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6111 โรงเรียนบ้านจะบู ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6112 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6113 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6114 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6115 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 044-430-333 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6116 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6117 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 0878773924 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6118 โรงเรียนบ้านห้วย ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6119 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6120 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6121 โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6122 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6123 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6124 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 0-44938-867 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6125 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6126 โรงเรียนบ้านซับพลู ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 044-752668 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6127 โรงเรียนบ้านซับยาง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6128 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6129 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6130 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6131 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6132 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6133 โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6134 โรงเรียนบ้านหินเพิง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6135 โรงเรียนบ้านคลองแค ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6136 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6137 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6138 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6139 โรงเรียนบ้านหนองแดง ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6140 โรงเรียนบ้านหนองไทร ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6141 โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6142 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30000 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6143 โรงเรียนโนนไทย ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6144 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 044-753740 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6145 โรงเรียนบ้านโนนหวาย ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6146 โรงเรียนบ้านสระจรเข้(คุรุราษฎร์ฯ) ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6147 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6148 โรงเรียนศิริบ้านไร่ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30000 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6149 โรงเรียนอนุบาลชลอใจ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6150 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 41/235 Next »

>>