เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
4351 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4352 โรงเรียนหนองมะค่า ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4353 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039-497546 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4354 โรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4355 โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4356 โรงเรียนบ้านทรายทอง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4357 โรงเรียนบ้านทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3939-3073 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4358 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4359 โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4360 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4361 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4362 โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3939-3992 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4363 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0 - 3948 - 0048 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4364 โรงเรียนวัดสำโรง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039383051 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4365 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3948-0046 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4366 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4367 โรงเรียนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4368 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4369 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4370 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4371 โรงเรียนบ้านโป่งวัว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4372 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4373 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4374 โรงเรียนบ้านโคกวัด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4375 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4376 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4377 โรงเรียนบ้านซอยสอง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4378 โรงเรียนบ้านประแกต ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4379 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4380 โรงเรียนบ้านคลองครก ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 039480034,081-2667414 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4381 โรงเรียนบ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 039490440 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4382 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4383 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4384 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4385 โรงเรียนวัดเขาวงกต ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4386 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4387 โรงเรียนวัดนายายอาม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4388 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 039371251,039371252 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4389 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์พลอย ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4390 โรงเรียนบ้านต้นกระบก ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 039-371559 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4391 โรงเรียนวัดวังหิน ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 039 - 437264 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4392 โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 0 - 3937 - 0174 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4393 โรงเรียนวัดนาซา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4394 โรงเรียนวัดหนองแหวน ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4395 โรงเรียนบ้านหนองหงส์ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 08-4946-8030 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4396 โรงเรียนวัดสนามไชย ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4397 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 039417196 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4398 โรงเรียนวัดช้างข้าม ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4399 โรงเรียนวัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 039395352 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4400 โรงเรียนบ้านชากไทย ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 0-3948-0042 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4401 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4402 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4403 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4404 โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4405 โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4406 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4407 โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 0-3930-9188 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4408 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4409 โรงเรียนคลองพลูวิทยา ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4410 โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4411 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4412 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4413 โรงเรียนบ้านจันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4414 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 039-511052 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 0
4415 โรงเรียนอนุบาลตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 0-3951-1120 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4416 โรงเรียนสุนันทาวิทยา ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4417 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4418 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4419 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4420 โรงเรียนวัดไทรทอง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4421 โรงเรียนวัดหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4422 โรงเรียนวัดแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4423 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4424 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4425 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4426 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4427 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 0-3954-3429 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4428 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4429 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4430 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4431 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4432 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4433 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4434 โรงเรียนบ้านสวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4435 โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์ มิตรภาพที่ 100) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4436 โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4437 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 0-3951-2632 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4438 โรงเรียนกิตติวิทยา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4439 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4440 โรงเรียนตราษตระการคุณ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 0-3951-1151 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 17
4441 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3 ) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4442 โรงเรียนบ้านบางปรง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4443 โรงเรียนบ้านปากพีด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4444 โรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4445 โรงเรียนวัดเนินยาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4446 โรงเรียนวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4447 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 0944489914 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 17
4448 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 2 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4449 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4450 โรงเรียนบ้านไร่ป่า ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4451 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4452 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4453 โรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4454 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4455 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4456 โรงเรียนวัดตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4457 โรงเรียนคีรีเวสรัตนูปถัมภ์ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4458 โรงเรียนบ้านนาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4459 โรงเรียนวัดคิริวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4460 โรงเรียนบ้านคลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4461 โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4462 โรงเรียนวัดแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4463 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 0-3958-1192 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4464 โรงเรียนบ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 0-3954-4217 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4465 โรงเรียนบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4466 โรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 0-3958-1015 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4467 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4468 โรงเรียนนคราศึกษา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4469 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4470 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4471 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4472 โรงเรียนวัดห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4473 โรงเรียนบ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4474 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 0-3954-4083 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4475 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4476 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4477 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23000 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4478 โรงเรียนบ้านดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4479 โรงเรียนวัดฆ้อ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4480 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดลำภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4481 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4482 โรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4483 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4484 โรงเรียนวัดท่าหาด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4485 โรงเรียนวัดพนมพริก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4486 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4487 โรงเรียนบ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4488 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4489 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4490 โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4491 โรงเรียนวัดสลัก ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4492 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4493 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 0-3952-2087 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4494 โรงเรียนวัดตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 039570009 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4495 โรงเรียนประณีตวิทยาคม ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4496 โรงเรียนบ้านดอนสูง ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 039-522064 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4497 โรงเรียนวัดดินแดง ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4498 โรงเรียนวัดประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4499 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
4500 โรงเรียนบ้านเกษมสุข ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 เขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 30/235 Next »

>>